• Den Haag  -  route
  • Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • €4.758 - €7.094 (bruto)
  • Juridisch
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: JZW/Bezwaar/07, Plaatsingsdatum: 1 maart 2024

Wat ga je doen?

Je behandelt eenvoudige tot zeer complexe bezwaarschriften die zijn ingediend naar aanleiding van besluiten die de AP heeft genomen zoals sanctiebesluiten (boete- of dwangsombesluiten), AVG-klachten, Woo-klachten, vergunningen en overige besluiten.
Je voert correspondentie en (bemiddelings)gesprekken en leidt anderen daarin ook op. Ook leidt je zelfstandig hoorzittingen, bereid je deze voor en stel je beslissingen op bezwaar op.
Daarnaast adviseer je andere afdelingen en directies over de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en het opstellen van besluiten en neem je deel aan bijzondere (keten)projecten zoals Algoritme en AI of Grenzen en Veiligheid en doe je werkzaamheden ter stroomlijning van werkprocessen in de klachtenketen.
Als ervaren jurist becommentarieer je concept-besluiten op bezwaar van andere juristen op de afdeling en ben je ook mentor voor stagiaires en minder ervaren juristen. Ook ben je een juridische vraagbaak en neem je deel aan een kennisteam en afdelingsoverstijgende overleggen.
Als zeer ervaren jurist ben je ook desnodig breed inzetbaar binnen de directie JZW voor andere juridische werkzaamheden.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Bezwaar behandelt bezwaren tegen besluiten van de AP. Bijvoorbeeld bezwaar tegen het besluit om een boete op te leggen of een verzoek af te wijzen, maar ook tegen Woo-besluiten en ingebrekestellingen. De afdeling beoordeelt bezwaarschriften, houdt hoorzittingen en stelt besluiten op bezwaar vast. Daarnaast adviseert de afdeling Bezwaar andere afdelingen en directies binnen de AP.

Autoriteit Persoonsgegevens

Over de Autoriteit Persoonsgegevens

Waar we zijn, met wie we praten, wat we kopen, hoe gezond we zijn. Er wordt op grote schaal informatie over ons vastgelegd, of we nu op internet kijken of op straat lopen. Vaak zelfs ongemerkt. Alles bij elkaar opgeteld, dreigen we zo stukje bij beetje de zeggenschap over onze persoonsgegevens te verliezen. En daarmee ook onze vrijheid en autonomie. Denk bijvoorbeeld aan discriminerende algoritmes, de handel in persoonsgegevens, datalekken en identiteitsdiefstal.

Daarom moeten we erop kunnen vertrouwen dat zowel bedrijven als de overheid zorgvuldig omgaan met onze persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich daar sterk voor. Dat doen we onder meer door voorlichting en advies te geven, onderzoek te doen en boetes of andere sancties op te leggen. Daarmee stimuleren we dat organisaties zich aan de wet houden en mensen de regie houden over hun eigen persoonsgegevens. De AP werkt daarbij nauw samen met de privacytoezichthouders in andere Europese landen

De AP is volop in beweging. Onze huidige organisatiestructuur en een deel van onze taken is relatief nieuw, ons werkveld is omvangrijk. We zijn daarom altijd op zoek naar manieren om ons werk nog beter en efficiënter te doen en staan open voor nieuwe ideeën.

Een beslissing van de AP gaat nooit ongemerkt voorbij: ons werk heeft impact. Onze taken bekijken we dan ook vanuit een breed maatschappelijk perspectief. We hebben onder andere veel contact met vertegenwoordigers van diverse sectoren en spreken dagelijks mensen die vragen en klachten over privacy aan ons voorleggen.

Bij de AP werken op dit moment ruim 200 gedreven en betrokken collega’s. Van pas afgestudeerden tot zeer ervaren experts, bijvoorbeeld op juridisch en technologisch gebied. Wij zijn een vrij kleine organisatie met korte lijnen en de sfeer is informeel.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Jeannette van der Hoek 06-51361594

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.