• Utrecht  -  route
  • WO bachelor
  • 38 uur
  • €5.475 - €7.073 (bruto)
  • ICT
  • Solliciteer voor 1 oktober 2024
  • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 491858, Plaatsingsdatum: 15 augustus 2023

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

IT Auditor

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als IT-Auditor ben jij met jouw ervaring, kritische houding en praktische instelling een belangrijke schakel in onze audits door IT-processen en systemen te verbeteren, risico’s in kaart te brengen en deze te beperken. Zo creëer je impact en draag je bij aan de inzetbaarheid van onze krijgsmacht.

Wat ga je doen?
Jij hebt als IT-Auditor, naast onderzoeken in de kantoorautomatisering, de unieke kans onderzoeken uit te voeren in het operationele (militaire) domein. Hierbij kom je in aanraking met infrastructurele componenten en informatiesystemen (wapensystemen, commandosystemen) die ingezet worden tijdens missies en operaties.

Als IT-Auditor ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van audits en haar planning, de voorbereiding en ontwikkeling van adviesproducten en beleid en het opstellen van rapportages.
Je coördineert inhoudelijk de voorbereiding van multidisciplinaire besluitvorming en creëer je draagvlak voor, implementatie, toepassing en uitvoering van adviesproducten en –processen en multidisciplinaire projecten.

Als IT-Auditor begeleid je medewerkers bij de uitvoering van audits naar de opzet, het bestaan en de werking van de IT-organisatie en daaraan te relateren processen en de uitvoering van gerelateerde onderzoeken op basis van specifieke vraagstellingen. Je bent organisatie- en omgevingsgericht, houdt zicht op aanpalende beleidsterreinen en weet de consequenties te vertalen naar JIVC.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
Onder de vlag Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) als onderdeel van Commando Materieel & IT (COMMIT) ga je binnen de Ondersteunende Staf aan de slag bij de sectie IT-Audit.
JIVC is dé leverancier van IT-producten en diensten voor zowel operationele, bestuurlijke als ondersteunde processen en levert daarmee een substantiële bijdrage aan de waardeketen van Defensie.

IT-Audit levert een bijdrage door middel van auditing, ondersteuning en advies voor het in control zijn van JIVC op IT-gebied. IT-Audit werkt nauw samen met andere disciplines, zoals Verbetermanagement, Risicomanagement, Architectuur en Quality Assurance en beleidsafdelingen bij de Bestuursstaf van Defensie. Zo is zij ook voor het JIVC hét aanspreekpunt voor alle externe auditinstanties, zoals de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer.

Je komt te werken in een team samen met 3 andere collega’s, welke uitgebreid gaat worden naar een team van 7 Auditors. Je standplaats is de Kromhoutkazerne te Utrecht, waarbij de mogelijkheid is tot gedeeltelijk thuiswerken.

Luister onze Podcast om een beeld te krijgen wie wij zijn en wat wij doen!

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.

Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.

Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.