• Utrecht  -  route
 • Universitair Master
 • 38 uur
 • €6.237 - €7.851 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 17 juli 2024 Nog 2 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 494779, Plaatsingsdatum: 19 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Senior Innovatiemanager!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen? 

Als Senior Innovatiemanager werk je aan innovaties voor de voor de informatievoorziening en IT van Defensie. De innovaties zijn gericht op het effectiever of efficiënter inzetten van (nieuwe) IT om daarmee organisatorische of operationele vraagstukken op te lossen. Daarmee zijn innovatieprojecten bijna zonder uitzondering multidisciplinaire projecten waar bedrijfsvoering, processen, gebruikers, financiën en techniek bij elkaar komen. Je ontwikkelt samen met belanghebbenden binnen Defensie innovatievoorstellen op basis van IT kennis, marktkennis en kennis van de organisatie. Daarnaast geef je inhoudelijk sturing aan de uitvoering van innovatieprojecten; vaak in samenwerking met een projectmanager en projectteam of met een externe partij. Innovatieprojecten zijn veelal pilot projecten waarin (operationele) gebruikers de waarde van de nieuwe IT kunnen evalueren. Ook ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van onderzoeksprojecten op het gebied van IT en informatievoorziening bij kennisinstituten zoals TNO, NLR en universiteiten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken? 

Standplaats: Kromhout Kazerne te Utrecht, flexibel in thuiswerken en op projectlocaties.

Je wordt geplaatst in de sectie Innovatie & Onderzoek (I&O) binnen de afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie (KIXS), organisatorisch ondergebracht binnen het Joint IV Commando (JIVC) van het Commando Materieel en IT (COMMIT, voorheen DMO). KIXS bestaat uit ruim 100 medewerkers met een passie voor digitale innovaties, en heeft afdelingen in Amersfoort, Maasland, Utrecht en Den Helder. Daarnaast wordt er ook heel veel samengewerkt met de krijgsmachtonderdelen en eindgebruikers van onze innovaties op Defensie locaties door het hele land.

Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie
KIXS is op het gebied van Informatie Voorziening de natuurlijke partner voor kennis, innovatie, experimenten en simulatie binnen de krijgsmacht. Met behulp van ‘Concept Development en Experimentation’ probeert de afdeling KIXS de uitvoering van de 3 hoofdtaken van Defensie verder te verbeteren. In nauwe samenwerking met de eindgebruikers en (externe) partners worden snel innovatieve concepten ontwikkeld en gevalideerd om daadwerkelijk veranderingen binnen de organisatie te realiseren.

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

COMMIT is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen je daarom graag uit om te solliciteren op deze functie!

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

De heer Stefan van Gastel, Hoofd Sie I&O 06-51998586

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Sanne de Wit, Recruitment Adviseur 06-16018139

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Innovatiemanager Simulatie

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)

Senior projectmanager innovatie

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 38
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)

Innovatiemanager

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)