• Utrecht
 • HBO bachelor
 • 38 uur
 • €4.545 - €6.237 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 1 oktober 2024
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 491861, Plaatsingsdatum: 20 maart 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Senior Medewerker IT-Audit

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Ben jij een IT-audit medewerker die streeft naar audits met impact, beschikt over een kritische blik en continu wil verbeteren? Dan zoeken we jou!
Voor het team IT-Audit van Joint IV Commando (JIVC) zijn we op zoek naar een Senior Medewerker IT-Audit.

Wat ga je doen?

Als Senior Medewerker IT-Audit draag je bij aan de uitvoering van audits en ondersteun je de leiding en het team IT-Audit op een breed terrein.

Onder verantwoordelijkheid van een IT-Auditor voer je audit gerelateerde werkzaamheden uit, verzamel je informatie over producten en/of diensten en ben je kritisch bij het beoordelen van gegevens op juistheid en volledigheid conform normen en afspraken. De resultaten van deze werkzaamheden rapporteer je helder, onderbouwd en afgestemd.

Het team en de leiding ondersteun je bij de uitvoering van de werkzaamheden en de kwaliteitsbewaking in brede zin. Hierbij kun je denken aan bewaking van de planning, registreren van bevindingen en aanbevelingen, optimaliseren van de audittools en coördinatie van de audits binnen JIVC. Je beoordeelt de afdoeningen van aanbevelingen uit eerdere onderzoeken door de organisatie en je bent een flexibele teamspeler die aandacht heeft voor de processen in een gevarieerd auditteam.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Onder de vlag Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) als onderdeel van het Commando Materieel & IT (COMMIT) ga je binnen de Ondersteunende Staf aan de slag bij het team IT-Audit. JIVC is “Hét IT-bedrijf van Defensie” en daarmee dé leverancier van IT-producten en diensten voor zowel operationele, bestuurlijke als ondersteunde processen en levert daarmee een substantiële bijdrage aan de waardeketen van Defensie.

De onderzoeken en adviezen van IT-Audit zijn dan ook altijd gericht op het bereiken van de doelstellingen van het JIVC. Haar missie luidt: ‘Het JIVC gaat door als niets het meer doet’. Als IT-Auditor draag je bij aan het realiseren van deze missie langs drie pijlers: “Continuïteit, Vernieuwing/Innovatie en Beveiliging”.

IT-Audit beoordeelt niet alleen systemen en IT-beheerprocessen achteraf, maar brengt ook pro-actief advies uit aan het management van JIVC. Onze aandacht gaat niet alleen uit naar het beoordelen van kritieke systemen en IT-beheerprocessen, maar IT-Audit is ook betrokken bij projecten en vernieuwing van processen.

Uniek binnen het auditvak, zijn de onderzoeken in het operationele (militaire) domein, waarbij de auditor in aanraking komt met infrastructurele componenten en informatiesystemen (wapensystemen, commandosystemen) die ingezet worden tijdens missies en operaties.

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior IT Auditor

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Quality Assurance Manager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IT Auditor

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd