Beleidsadviseur Coördinerend Rijksheer Nordrhein-Westfalen

  • Zwolle  -  route
  • WO bachelor
  • 32 uur
  • €3.996 - €5.708 (bruto)
  • Orde / vrede / veiligheid
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: -, Plaatsingsdatum: 23 oktober 2021

Provincie Overijssel is op zoek naar een

Beleidsadviseur Coördinerend Rijksheer Nordrhein-Westfalen
32 uur

Kun jij schakelen tussen overheden, heb je ervaring in de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en breng jij bestuurlijke en diplomatieke vaardigheden mee? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat ga je doen als Beleidsadviseur?
Onze Commissaris van de Koning is (mede namens zijn collega’s van Gelderland en Limburg) coördinerend Rijksheer voor het contact met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dit houdt in dat hij namens deze drie provincies de grensoverschrijdende samenwerking met de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) coördineert. Dit doet hij binnen een vaste governance-structuur die tussen Rijk, NRW, de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg en overige partners aan Duitse en Nederlandse zijde is afgesproken.

In deze beleidsadvies-functie ben jij de spin in het web van de deze samenwerkingsstructuur. Je voert in de grensoverschrijdende samenwerking overleg met de verschillende Nederlandse en Duitse partijen (in het Haagse netwerk met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)/team Grensoverschrijdende samenwerking GROS en andere betrokken departementen) alsook met de betrokken grensprovincies cq. de Grenspost Düsseldorf, grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden (euregio’s), Regierungsbezirke en de Staatskanzlei van NRW en andere betrokken Duitse departementen. Het inhoudelijk kader wordt hierin door de Grenslandagenda gedefinieerd. Jij draagt bij aan de uitvoering van de huidige Grenslandagenda. Tevens lever je kwalitatief hoogwaardige inhoudelijke bijdragen en entameer je discussies t.b.v. de nieuwe Grenslandagenda. Dat doe je op ambtelijk niveau alsook in het begeleiden van de Commissaris in en voorbereiden van bestuurlijke overleggen. Samengevat zijn dit de werkzaamheden:

  • Voorbereiding, deelname aan en uitwerking van het ambtelijk coördinatieteam, stuurgroep en bestuurlijk overleg (waaronder het formuleren van voorstellen ter besluitvorming, alsook het opstellen van de agenda, stukken verslaglegging en het bewaken van de planning en tijdige voorbereiding van mijlpalen);
  • Zorgdragen voor de aanlevering van inhoud en adviezen in het kader van de uitvoering van de huidige én voorbereiding van de nieuwe Grenslandagenda;
  • Coördineren, aanjagen en processturing op inhoudelijke bijdragen en initiëren van specifieke inhoudelijke thema’s van de Grenslandagenda
  • Grensoverschrijdend verbinden van partners, contacten leggen, eerste aanspreekpunt bij vragen uit het netwerk en het op tafel leggen en oplossen van belangentegenstellingen.

We zoeken een collega voor 32 uur per week.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat aan de slag bij de eenheid Bestuurs- en concernzaken, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is de verbindende schakel tussen bestuur, organisatie, partners en de inwoners van Overijssel. Samen met jouw collega’s draag je het profiel van de provincie Overijssel uit naar de buitenwereld. Een provincie met een eigentijds bestuur, die werkt aan een krachtige economie in een prettige en veilige leefomgeving. De eenheid bestaat uit zeven teams: Leiding, Control & Advies, Bestuur, Communicatie, Kabinet, Strategie en Ondersteuning. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.

Provincie Overijssel

Solliciteren?

Provincie Overijssel nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.