Beleidsadviseur Geluid en MER taken

 • Lelystad  -  route
 • WO bachelor, Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • €3.561 - €5.169 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 20202367, Plaatsingsdatum: 3 november 2020

Gemeente Lelystad heeft een vacature voor een

Beleidsadviseur Geluid en MER taken

Waarom zou jij als-gelukkig-in-je-werk beleidsadviseur toch naar deze vacature moeten kijken?

 1. Je wilt wel eens een nieuwe en uitdagendere portefeuille. Nou, in Lelystad krijg je die. Wat denk je van Lelystad Airport? Of de stad die zicht ontwikkelt tot hoofdstad van de Nieuwe Natuur met een ambitieuze visie op de kust? En dan nog de spectaculaire plannen voor het stationsgebied. Jij kunt hier directe invloed op uitoefenen.
 2. Je wilt zelf kunnen bepalen hoe je werkdag er uitziet. Ook als je straks niet meer verplicht thuis werkt vanwege corona, kun je je werktijden zo regelen dat je ook tijd hebt voor de andere belangrijke dingen in het leven.
 3. Je wilt pionieren. De regels zijn helder en die ken je ook, maar je durft en mag ook met een fris oog tegen de zaken aankijken waardoor je nét met die oplossingen komt die collega’s en bestuur weten te waarderen.

En waarom zou je dan bij gemeente Lelystad moeten werken? Kijk maar eens naar het verhaal van onze collega Alexis. Hij geeft je een inkijkje in zijn werk. Zie je het dan ook helemaal voor je? Kom dan als echte baanbreker werken voor gemeente Lelystad!

Wat ga je doen als Beleidsadviseur Geluid en MER taken?
Je hebt er vast een beeld bij: je houdt je bezig met beleidsmatige advisering en uitvoerende taken als het gaat om geluid en de MER.

Je bent breed inzetbaar en verantwoordelijk voor o.a. :

 • Het volgen van landelijke ontwikkelingen op het gebied van wegverkeerslawaai, industrielawaai, spoorweglawaai en luchtvaartlawaai;
 • De invoering van de Omgevingswet en akoestische uitwerking in geluidskaarten, vijfjaarlijkse monitoring en de vertaling naar het omgevingsplan;
 • Het opstellen van besluiten voor de hogere grenswaarde procedures;
 • De implementatie van een Lden waarde voor industrieterreinen;
 • Projectadvisering in het kader van bestemmingsplannen en Wabo-procedures;
 • Advisering en ondersteuning bij akoestische vraagstukken met betrekking tot Lelystad Airport.
 • Het geluidmeetsysteem Lelystad en het provinciale meetsysteem;
 • Beoordelen akoestische aspecten bij activiteiten van derden, zoals evenementen
 • APV advisering

MER taken:

 • m.e.r.-beoordelingen en complete milieueffectrapportages;
 • Het opstellen van collegebesluiten over (vormvrije) m.e.r.-beoordelingen;
 • Advisering op het gebied van projecten in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Gemeente Lelystad

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Ronald van de Worp 06-12375086

Solliciteren?

Gemeente Lelystad nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.