Vacatures

Er zijn 399 zoekresultaten voor jou gevonden

Gedragsdeskundige

ACM (Autoriteit Consument & Markt)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Reageren voor 13 februari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer ACM/23/03/DM
 • Plaatsingsdatum 21 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Vacature

...Wij willen marktproblemen oplossen en waar mogelijk voorkomen door het effectief en efficiënt inzetten van ons brede palet aan instrumenten. ... De directie richt zich op het beëindigen en voorkomen van marktproblemen, onder meer door het opsporen en bestraffen van ondernemingen die een kartel ... Daarnaast beoordeelt de directie of als gevolg van een voorgenomen fusie of overname wel voldoende concurrentie overblijft....

Projectmanagementondersteuner

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €3.028 - €4.247
 • Niveau Bachelor - HBO, MBO
 • Reageren voor 24 februari
 • Vacaturenummer #608
 • Plaatsingsdatum 3 februari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Vacature

...Maar je denkt ook verder en zorgt ervoor dat we processen verbeteren zodat we die brandjes in de toekomst weten te voorkomen; Jij bent degene ... Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises....

Schrijf je in voor de vacaturemailing

Ontvang wekelijks een e-mail wanneer er nieuwe vacatures online staan die aan jouw zoekopdracht voldoen:

Jouw geselecteerde filters zijn:

  Hovenier voor de Begraafplaatsen

  Gemeente Haarlem

  • Stand­plaats Haarlem
  • Uren per week 36
  • Maand­salaris €2.874 - €2.874
  • Niveau MBO - 4
  • Reageren voor 20 februari Nog 14 dagen
  • Vacaturenummer I.2023.00022
  • Plaatsingsdatum 31 januari 2023
  • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  Vacature

  ...Je bent flexibel, teamgericht en servicegericht en je kunt respectvol omgaan met de gevoelige situaties die in dit werk regelmatig voorkomen....

  Inspecteur bodem en bouwstoffen

  Inspectie Leefomgeving en Transport

  • Stand­plaats Utrecht
  • Uren per week 36
  • Maand­salaris €3.503 - €5.343
  • Niveau Bachelor - HBO
  • Reageren voor 14 februari Nog 8 dagen
  • Vacaturenummer ILT-2022-0951
  • Plaatsingsdatum 24 januari 2023
  • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  Vacature

  ...Je inspectiebevindingen die daaruit voortkomen, weet je vervolgens mondeling en schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier te verwoorden. ... Je hebt je blik naar buiten gericht en bent communicatief sterk; zowel op papier als in een gesprek weet jij je bevindingen en signalen die daaruit voortkomen ... Team Bodem en bouwstoffenHet voorkomen van schade en verontreiniging van de bodem en het grond- en oppervlaktewater door lozing, lekkage...

  Senior inspecteur bodem en bouwstoffen

  Inspectie Leefomgeving en Transport

  • Stand­plaats Utrecht
  • Uren per week 36
  • Maand­salaris €4.092 - €6.045
  • Niveau Master/doctoraal
  • Reageren voor 20 februari Nog 14 dagen
  • Vacaturenummer ILT-2022-0952
  • Plaatsingsdatum 28 januari 2023
  • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  Vacature

  ...Je inspectiebevindingen en beleidssignalen die daaruit voortkomen, weet je vervolgens mondeling en schriftelijk op een juiste manier te verwoorden. ... Je hebt je blik naar buiten gericht en bent communicatief sterk; zowel op papier als in een gesprek weet jij je bevindingen en signalen die daaruit voortkomen ... Team Bodem en bouwstoffenHet voorkomen van schade en verontreiniging van de bodem en het grond- en oppervlaktewater door lozing, lekkage...

  UWV Senior Risico-Onderzoeker Handhaving

  UWV

  • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
  • Uren per week 32 - 38
  • Maand­salaris €4.383 - €5.805
  • Niveau WO bachelor
  • Reageren voor 18 maart
  • Vacaturenummer 2023-056
  • Plaatsingsdatum 18 januari 2023
  • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  Vacature

  ...Voorkomen is beter dan genezen,  daarom doen we er alles aan om te voorkomen dat  clienten onbedoeld de regels overtreden (preventie). ... risico’s op (bewuste en onbewuste) regelovertreding door de client UWV-breed continu in beeld zijn, dan kunnen maatregelen worden getroffen om dit te voorkomen ... We zetten onze kennis en expertise vooral in om misbruik te voorkomen door te adviseren over het slimmer en/of beter inrichten van klantprocessen....

  Security Operator

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Economie en Digitalisering (DGED)

  • Stand­plaats Den Haag
  • Uren per week 32 - 36
  • Maand­salaris €2.957 - €5.343
  • Niveau Bachelor - HBO, MBO
  • Reageren voor 13 februari Nog 7 dagen
  • Vacaturenummer DGED_20230124_10/11
  • Plaatsingsdatum 25 januari 2023
  • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  Vacature

  ...Voorkomen dat zo’n twee miljoen bedrijven het slachtoffer worden van cybercrime. ... En vervolgens de bedrijven informeren zodat zij actie kunnen ondernemen om schade te voorkomen of te beperken. ... Jij helpt mee om dit soort incidenten te voorkomen....

  Schrijf je in voor de vacaturemailing

  Ontvang wekelijks een e-mail wanneer er nieuwe vacatures online staan die aan jouw zoekopdracht voldoen:

  Jouw geselecteerde filters zijn:

   Operationeel manager administratie civiel recht

   Rechtbank Midden-Nederland

   • Stand­plaats Utrecht
   • Uren per week 32 - 36
   • Maand­salaris €3.028 - €4.247
   • Niveau Bachelor - HBO
   • Reageren voor 20 februari Nog 14 dagen
   • Vacaturenummer 5614-9764-2027274
   • Plaatsingsdatum 3 februari 2023
   • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
   Vacature

   ...Het kan voorkomen dat je i.v.m. afspraken af en toe ook op de locatie in Lelystad werkt. Wil je ons alvast wat beter leren kennen?...

   Handhaver Participatiewet

   Gemeente Kampen

   • Stand­plaats Overijssel
   • Uren per week 32 - 36
   • Maand­salaris €2.581 - €4.208
   • Niveau Bachelor - HBO
   • Vacaturenummer 20223195
   • Plaatsingsdatum 8 juni 2022
   • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
   Vacature

   ...Door het goed informeren van inwoners en het optimaliseren van de dienstverlening wordt oneigenlijk gebruik en fraude voorkomen. ... Op deze manier willen wij misbruik van gemeenschapsgeld voorkomen en bestrijden, zodat iedere inwoner de ondersteuning krijgt waar hij recht op heeft. ... Ook adviseer en ondersteun je medewerkers bij het voorkomen en opsporen van oneigenlijk gebruik en fraude....

   Leden voor de adviescommissie voor de raad

   Gemeente Haarlem

   • Stand­plaats Haarlem
   • Uren per week 4
   • Niveau Bachelor - HBO
   • Reageren voor 21 februari
   • Vacaturenummer I.2023.00030
   • Plaatsingsdatum 3 februari 2023
   • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
   Vacature

   ...De commissie heeft tot taak adviezen uit te brengen over ingediende zienswijzen op een ontwerpbestemmingsplan of tegen een voorgenomen besluit tot vestiging...

   Inspecteur broeikasgassen

   Inspectie Leefomgeving en Transport

   • Stand­plaats Utrecht
   • Uren per week 36
   • Maand­salaris €2.957 - €4.707
   • Niveau Bachelor - HBO
   • Reageren voor 9 februari Nog 3 dagen
   • Vacaturenummer ILT-2022-0886
   • Plaatsingsdatum 19 januari 2023
   • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
   Vacature

   ...Ook maken we ons hard voor het voorkomen van dumping van afvalstoffen in kwetsbare landen die geen lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking ... Bovendien zetten we in op het verminderen van gezondheidsschade door geluidsemissies, het verminderen van emissies en lozingen van broeikasgassen en het voorkomen ... Daarnaast richt het toezicht van ons team zich op het voorkomen van het op de markt brengen en het toepassen van brandstoffen binnen het wegverkeer en...

   Adjunct Officier van Justitie ‘Preventie met Gezag’

   Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

   • Stand­plaats Den Haag
   • Uren per week 36
   • Maand­salaris €3.503 - €5.343
   • Niveau Universitair Master
   • Reageren voor 20 februari Nog 14 dagen
   • Vacaturenummer OM-1328
   • Plaatsingsdatum 24 januari 2023
   • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
   Vacature

   ...Door kansen te bieden en grenzen te stellen willen we voorkomen dat jonge mensen in ‘de klauwen’ van de georganiseerde criminaliteit belanden ... Deze aanpak is er op gericht om te voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen in de georganiseerde (drugs)criminaliteit terecht komen. ... arrondissementsparket Den Haag ontwikkelt een informatie gestuurde, integrale en probleemgerichte meerjarige programmatische aanpak om jonge aanwas te voorkomen...

   Schrijf je in voor de vacaturemailing

   Ontvang wekelijks een e-mail wanneer er nieuwe vacatures online staan die aan jouw zoekopdracht voldoen:

   Jouw geselecteerde filters zijn:

    Adviseur preventie radicalisering, maatschappelijke spanningen en polarisatie

    Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

    • Stand­plaats Den Haag
    • Uren per week 36
    • Maand­salaris €3.503 - €5.343
    • Niveau Master/doctoraal, HBO bachelor, WO bachelor, Bachelor - HBO
    • Reageren voor 17 februari Nog 11 dagen
    • Vacaturenummer SZW-23-023
    • Plaatsingsdatum 3 februari 2023
    • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
    Vacature

    ...Je werkt in projecten aan deze problemen, zoals het ontwikkelen van preventieve maatregelen om (verdere) radicalisering te voorkomen of het versterken ... begeleiden van praktijkgerichte onderzoeken om kennis over interventies te vergroten opleveren van advies- en informatieproducten over het voorkomen ... Bijdragen aan beleid om spanningen te voorkomen, zoals een plan van aanpak op de preventie van radicalisering....

    Development-engineer Oracle

    Justitiële Informatiedienst

    • Stand­plaats Almelo
    • Uren per week 32 - 36
    • Maand­salaris €2.957 - €4.707
    • Niveau Bachelor - HBO
    • Reageren voor 16 februari Nog 10 dagen
    • Vacaturenummer Justid2020/061
    • Plaatsingsdatum 2 februari 2023
    • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
    Vacature

    ...Je begrijpt dat je kwaliteit bij de bron moet realiseren, en dat fouten voorkomen aan het begin van het voortbrengingsproces essentieel is om zo vroeg...

    Senior beleidsmedewerker Beleidskompas

    Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken

    • Stand­plaats Den Haag
    • Uren per week 36
    • Maand­salaris €4.092 - €6.786
    • Niveau Master/doctoraal
    • Reageren voor 9 februari Nog 3 dagen
    • Vacaturenummer BD23/DWJZ/230014
    • Plaatsingsdatum 25 januari 2023
    • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
    Vacature

    ...De Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid houdt zich bezig met de toetsing van voorgenomen wetgeving, het ontwikkelen van instrumenten om de wetgevingskwaliteit...

    Senior administratief medewerker administratie team familie & jeugdGroningen

    Rechtbank Noord-Nederland

    • Stand­plaats Groningen
    • Uren per week 36
    • Maand­salaris €2.482 - €3.097
    • Niveau MBO
    • Reageren voor 9 februari Nog 3 dagen
    • Vacaturenummer 5614-9753-2027254
    • Plaatsingsdatum 2 februari 2023
    • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
    Vacature

    ...heb je de ambitie om op termijn ook ervaring op te doen in een ander rechtsgebied en/of taakgebied; weet je in te spelen op niet eerder voorgekomen...

    Senior Adviseur Organisatie-inrichting

    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

    • Stand­plaats Den Haag
    • Uren per week 32 - 40
    • Maand­salaris €4.551 - €6.786
    • Niveau Master/doctoraal
    • Reageren voor 15 februari Nog 9 dagen
    • Vacaturenummer DGVBR/O&P/RIJK/23/01
    • Plaatsingsdatum 3 februari 2023
    • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
    Vacature

    ...O&P Rijk is voortgekomen uit de samenvoeging van UBR Personeel, P-Direkt en Binnenwerk per januari 2023....

    Schrijf je in voor de vacaturemailing

    Ontvang wekelijks een e-mail wanneer er nieuwe vacatures online staan die aan jouw zoekopdracht voldoen:

    Jouw geselecteerde filters zijn:

     Senior Adviseur Organisatie-inrichting

     Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

     • Stand­plaats Den Haag
     • Uren per week 32 - 40
     • Maand­salaris €4.092 - €6.045
     • Niveau Master/doctoraal
     • Reageren voor 15 februari Nog 9 dagen
     • Vacaturenummer DGVBR/O&P/RIJK/23/02
     • Plaatsingsdatum 3 februari 2023
     • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
     Vacature

     ...O&P Rijk is voortgekomen uit de samenvoeging van UBR Personeel, P-Direkt en Binnenwerk per januari 2023....

     Senior bedrijfsjurist

     Centraal Justitieel Incassobureau

     • Stand­plaats Leeuwarden (Hybride Leeuwarden/vanuit huis)
     • Uren per week 32
     • Maand­salaris €3.503 - €5.343
     • Niveau HBO bachelor
     • Reageren voor 19 februari Nog 13 dagen
     • Vacaturenummer 23-008
     • Plaatsingsdatum 21 januari 2023
     • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
     Vacature

     ... Signaleren van risico’s en het voorkomen van juridische problemen....

     Interventiejurist

     Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie

     • Stand­plaats Haarlem
     • Uren per week 36
     • Maand­salaris €3.028 - €4.247
     • Niveau Universitair Master
     • Reageren voor 21 februari
     • Vacaturenummer OM-1388
     • Plaatsingsdatum 3 februari 2023
     • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
     Vacature

     ... Daarnaast werk je op ZSM -in wisselende diensten- aan interventiezaken, waarbij je overleg voert met de ketenpartners over de voorgenomen...

     Het vacature overzicht wordt geladen...