• Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • €4.545 - €6.237 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 8 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 570599, Plaatsingsdatum: 2 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Systeemmanager Cat 2
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

COMMIT zet zich in om collega’s in binnen- en buitenland het best mogelijke te bieden: het beste materieel, de beste voorraden ondersteund door de beste ICT. Zo kunnen onze militaire collega’s hun werk zo krachtig en effectief mogelijk doen.

Onder de vlag van JIVC is onze afdeling Luchtgebonden & Joint IT dé defensieleverancier van complete ICT-systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor het Lucht-, en Joint optreden. Wij voeren het systeemmanagement over de in stand te houden systemen, trainers en simulatoren. Hieronder valt ook on-site support en technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

Binnen onze afdeling houdt het cluster Tactische Data Links (TDL) zich met name bezig met het wapensysteemmanagement op het gebied van TDL-systemen. Tevens verzorgen wij het wapensysteemmanagement voor de ondersteunende systemen. Wij stellen de normen, kaders en randvoorwaarden op waarbinnen de inzetbaarheid moet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast zijn wij aanspreekbaar op de kwaliteit, inzetbaarheid en betaalbaarheid van deze systemen. Voor dit cluster zijn we op zoek naar een Systeemmanager Cat 2, tevens plaatsvervangend Clusterhoofd.

Wat ga je doen?

In deze veelzijdige functie van Systeemmanager krijg je een aanzienlijk aantal TDL-systemen onder beheer. Als Systeemmanager ben je direct betrokken in alle facetten van het systeem Life Cycle. Je bent aanspreekbaar op de kwaliteit, inzetbaarheid, en de betaalbaarheid van de instandhouding (Life Cycle Costs) van de onder jouw verantwoordelijkheid vallende TDL-systemen.

Naast Systeemmanager ben je ook waarnemend clusterhoofd van het cluster TDL. Binnen dit cluster zijn naast jou en het clusterhoofd 3 collega’s werkzaam waarvoor jij de medeverantwoordelijkheid draagt. Naast je taken als Systeemmanager zorg jij er mede voor dat jouw mensen hun taken kunnen uitvoeren.

Als Systeemmanager ben je onder andere verantwoordelijk voor:

 • Normstelling, begeleiding en ondersteuning van behoeftesteller, gebruiker en instandhouder (conform de systeemdriehoek) implementatie en uitvoering;
 • Voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van producten, diensten, beleid en processen;
 • Het voorbereiden en uitvoeren van evaluatie van effectiviteit van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen;
 • Het ondersteunen van projectmatig uitvoeren van systeemmodificaties en het goedkeuren en verwerken van deze wijzigingen in de systeemdocumentatie;
 • Het ontwikkelen en laten implementeren van Life Cycle Cost verlagende maatregelen na onderzoeken van Cost Drivers en Availability Killers;
 • Het zorg dragen voor het opstellen c.q. aanpassen van de meerjarig exploitatie-raming;
 • De uitvoering van offerte-evaluatie v.w.b. de technisch-inhoudelijke aspecten;
 • Het verkennen van marktbeweging op gebied van systeemmanagement;
 • Klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern) onderhouden;
 • Het deelnemen aan (deel)projecten (voorbereiding, aansturing en uitvoering) en (inter)departementale projecten;
 • Het overleggen m.b.t. de toewijzing van de benodigde interne personele capaciteit uit de afdeling/sectie op basis van het door Hoofd Systeemmanagement goedgekeurde (initiële) systeemplan;
 • Jaarlijks een projectplan op te stellen waarin wordt aangegeven welke wijzigingen, al of niet gebundeld in een release, gerealiseerd worden.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
Standplaats: Kromhout kazerne in Utrecht
Het JIVC en de afdeling Luchtgebonden & Joint IT

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Luchtgebonden & Joint IT van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) wat onderdeel uitmaakt van het Commando Materieel en IT (COMMIT). Het JIVC is dé leverancier van IT-producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als ondersteunende processen en levert daarmee een substantiële bijdrage aan de waardeketen van Defensie.

De afdeling Luchtgebonden & Joint IT is dé defensieleverancier van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de Luchtmacht. De afdeling draagt op basis van kennis van operationele gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling voert daarnaast het systeemmanagement over alle in stand te houden systemen, trainers en simulatoren. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

De afdeling bestaat uit drie secties; plannen & business IT-alignment (plan), projecten & ontwikkeling (change) en systeemmanagement & beheer (run). Je komt te werken binnen de sectie systeemmanagement & beheer (run).

Commit

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.
Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Leon Terlouw, Hoofd Cluster TDL

06-12636774

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Manon Strijland, Recruitment Adviseur

06-33037527

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Test Engineer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Maasland
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Solution Architect

Miniseterie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

UI / UX visual designer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd