• Stand­plaats Amersfoort
 • Contractduur Dit betreft een aanstelling voor 3 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.184 - €6.487
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 23 augustus
 • Vacaturenummer 541827
 • Plaatsingsdatum 7 juli 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

A. Wie zijn wij?

Defensie Thema Informatie Gestuurd Optreden (IGO)
De Defensievisie 2035 ‘ Vechten voor een veilige Toekomst’ geeft een duidelijk beeld van onze ambities. Eén daarvan is dat de toekomstige krijgsmacht een genetwerkte organisatie is, waarin iedereen en alles met elkaar verbonden is, waar informatie tussen verschillende eenheids- en rubriceringsniveaus moeiteloos wordt uitgewisseld en sensoren tot op de individuele soldaat worden gedragen. Informatie Gestuurd Optreden (IGO) moet leiden tot een effectiever optredende, en daardoor sterkere, krijgsmacht. Het brengen van het juiste effect op de juiste tijd en plaats vergt een gedegen informatiepositie. Deze informatiepositie moet worden verkregen door de aanleg van een robuust, gerubriceerd, federatief netwerk, waarop alle sensoren en ingezette militairen zijn aangesloten. Er is een IT-infrastructuur nodig die in staat is de huidige en toekomstige hoeveelheid informatie te verwerken en die interoperabel is met interne- en externe partners; een IT infrastructuur die functioneert als soort een informatie snelweg. Een snelweg voor alle militaire gebruiksomstandigheden; statisch, ontplooid, mobiel, uitgestegen en te voet.

Defensie programma FOXTROT
Het programma FOXTROT realiseert de digitale transformatie van de krijgsmacht in het mobiele militaire domein. FOXTROT operationaliseert daarmee de ambities uit de Defensievisie 2035 langs de richting die de IT-strategie voorschrijft. FOXTROT is het krijgsmachtbrede programma dat de noodzakelijke veranderingen organiseert om Informatie Gestuurd Optreden (IGO) in het mobiele optreden mogelijk te maken. Ons concrete doel: Alle mobiele militaire platformen, zoals zware -en licht gepantserde rupsvoertuigen, altijd veilig verbonden en interoperabel met (inter)nationale partners. Connectiviteit is een essentiële randvoorwaarde voor succes en vormt het fundament voor genetwerkt optreden.

Het FOXTROT programma coördineert en initieert alle activiteiten die nodig zijn voor de noodzakelijke nationale IT vernieuwing in het mobiele militaire domein. FOXTROT organiseert de samenwerking met andere niet Defensie partijen zoals industrie, kennisinstellingen maar ook universiteiten, met als doel externe kennis aan het programma te binden, deze kennis te assimileren en te exploiteren. Naast bovenstaande initieert en coördineert FOXTROT ook alle activiteiten die nodig zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van de gemoderniseerde platformen. Denk hierbij aan opleiding, training, logistiek en gebruik, alsook de essentiële continuïteitsmaatregelen.
De programma-organisatie Foxtrot maakt onderdeel uit van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), vallend onder de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Het programma FOXTROT wordt waar mogelijk samen met Duitsland uitgevoerd, waardoor beide landen beter de schaarse capaciteiten kunnen benutten. Bovendien waarborgt de samenwerking het verkrijgen van de noodzakelijke interoperabiliteit vanuit een gemeenschappelijk ontwerp. Samen inkopen en optreden verstevigt onze positie in het ecosysteem met industrie en kennispartners. De samenwerking met Duitsland krijgt gestalte in het binationale programma Tactical Edge Networking (TEN).

Als Sr. Projectmanager bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van een regie- en coördinatierol van complexe projecten die liggen op het scheidsvlak van militaire IT (C4I) - en grootmatprojecten. Via een projectmatige aanpak brengt u samenhang in complexe platform integratie vraagstukken en coördineert u tussen verschillende productomgevingen (bijv. DMO/PROJECTEN, DMO/Directie Wapensystemen & Bedrijven en JIVC). U brengt risico’s en kansen in kaart voor het bijsturen van lopende projecten, activiteiten en initiatieven. U beoordeelt deze activiteiten op doeltreffendheid en de mate waarin de strategische doelstellingen op het gebied van Informatie Gestuurd Optreden worden gerealiseerd. U adviseert (deel)projectleiders en de programmamanager FOXTROT in het bijsturen en harmoniseren van samenhangende projecten.

Werkzaamheden

 • U analyseert de factoren van invloed op het gebied van complexe platform integratie projecten die in analyse, voorbereiding of in realisatie zijn;
 • U analyseert en onderhoudt contacten met alle stakeholders binnen het domein van grootmat- en C4I projecten;
 • U geeft leiding aan complexe en omvangrijke (deel) projecten binnen het programma FOXTROT. Daarbij bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling en sturing van het (deel)project;
 • U bewaakt en stemt af de onderlinge technische samenhang van de diverse systeemdelen c.q. (deel)projecten via in te richten coördinatiemechanismes;
 • Geeft aansturing aan de organisatie van complexe, omvangrijke projecten, stelt het projectteam samen, stelt een planning op en bepaalt de aanpak;
 • Bewaakt beheersingsaspecten zoals Tijd, Geld, Product, Kwaliteit en Informatie en bewaakt en beoordeelt de voortgang van het lopende project;
 • Bewaakt de samenhang met en afstemming op (toekomstige) defensie brede beleidsprocessen en/of projecten;
 • Stelt projectbegrotingen op en geeft voorwaarden aan waaronder projecten (deels) kunnen worden uitbesteed;
 • Analyseert de invloed van het project op lopende beleids- en bedrijfsprocessen, structuur en organisatie-instrumenten;
 • Evalueert tussentijds de projectvoortgang en stuurt waar nodig bij;
 • Evalueert na de realisatie van het project de wijze waarop bij defensieonderdelen invulling wordt gegeven aan of wordt omgegaan met projectresultaten en stelt effecten van projecten vast.

Functie-eisen

B. Wie wij zoeken?

De Sr. Projectmanager die wij zoeken is iemand die:

 • Samenwerken ziet als een voorwaarde voor succes;
 • Die begrijpt dat naast kwaliteit, ook transparantie en uitlegbaarheid van groot belang zijn tijdens operationeel gebruik;
 • Creatief is en mogelijkheden ziet waar nog niemand die heeft gezien;
 • Gevoel heeft voor het doorzien van verschillende belangen op strategisch niveau;
 • Goed kan netwerken en kan samenwerken met andere professionals binnen en buiten de organisatie;
 • Makkelijk kan schakelen in aanpak en stijl om doel te bereiken;
 • Belangentegenstellingen kan overbruggen;
 • Pragmatische benadering in de analyse en oplossing van complexe vraagstukken;
 • Communicatief vaardig is in een internationale omgeving.

Functie-eisen/Kwalificaties

1. Opleidingsrichting en/of vakkennis:
WO of HBO/Master-opleiding, bij voorkeur op basis van een opleiding Bedrijfskundige Informatica, Technische Bedrijfskunde of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring (HBO/Master niveau in een bedrijfskundige richting, waarbij de geïnteresseerde een hoge mate van affiniteit heeft met IT toepassingen en technologie).

2. Ervaringseisen/wensen:

 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring of affiniteit met het militaire operationele domein;
 • Ruime bekendheid met de structuur en werkwijze van de Defensieorganisatie en de bestuursstaf;
 • Ruime ervaring van projectmanagement van IT- en materiaalverwervingsprojecten, managementtechnieken en hieraan gerelateerde instrumenten, systemen en werkwijzen.
 • Kennis van financiële, personele, juridische, commerciële en organisatorische aspecten van grote projecten;
 • Vaardigheid in het initiëren en opstellen van beleidsdocumenten, in het werken met en het aansturen van projectteams en in het zelfstandig uitvoeren van ambtelijk overleg, zowel binnen als buiten Defensie;
 • Inzicht in het materieel logistieke proces en resultaatgerichte bedrijfsvoering;
 • Uitgebreide kennis en ervaring van het Defensie PPM en DMP projectmanagementprocessen;
 • Gecertificeerd Prince 2 Practitioner, IPMA C of gelijkwaardig;
 • Brede kennis en ervaring van programmamanagement;
 • Ervaring in het leiden van- en/of participeren in multidisciplinaire projecten;
 • Goede theoretische en praktische ervaring met IT Governance en Management;
 • Ervaring met Requirements Management en Werken Onder Architectuur.

3. Gewenste Competenties:

 •  Analyseren 
 •  Beïnvloeden 
 •  Communiceren 
 •  Conceptueel denken 
 •  Organisatiegericht 
 •  Netwerken
 •  Visie

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €5.184 Max. €6.487 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur Dit betreft een aanstelling voor 3 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze organisatie.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met  onbeperkt reizen door heel Nederland.

Bijzonderheden

 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).
 • Voor deze functie verwachten we dat je bereid bent naar het buitenland te reizen (VS, VK en Duitsland).

Meer over jouw toekomstige afdeling

Defensie Materieel Organisatie
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding. Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier.

FOXTROT

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de sectie Realisation van de programma organisatie FOXTROT. Deze sectie vormt de spil tussen de gebruiker, leverancier en opdrachtgever en maakt de vertaalslag van strategie en architectuur naar haalbare activiteiten en projecten. De sectie Realisation zet de organisatiebehoeftes op een meerjarige roadmap en stemt lopende (continuïteit)projecten af met de moderniseringsbehoefte. Deze sectie triggert experimenten om nieuwe technologieën toe te passen. Voor de nationale moderniseringsbehoefte initieert, regisseert en coördineert het diverse projectvoorstellen. Realisation coördineert met de Requirements & Readiness de operationele en functionele behoefte vanuit diverse Communities of Interest en legt dit vast in de FOXTROT architectuur, projectkaarten- en voorstellen. De sectie bewaakt de coördinatie, afstemming en integratie werkzaamheden van militaire communicatie systemen in militaire platformen.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Hans van Hees, Hoofd Sectie Realisation

06-51157632

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw J.M. Damstra-van der Kwaak, P&O adviseur

06-22695050

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Innovatiemanager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Systeem Architect

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Architect Mobiele Netwerken

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd