Senior Jurist Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie

 • Den Haag
 • Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Juridisch, Internationaal
 • Solliciteer voor 1 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 1503, Plaatsingsdatum: 9 april 2024

Voor zo’n 6.000 collega’s ontwikkel jij beleid en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Dat doe je voor collega’s in Nederland én over de grens. Als senior jurist arbeidsvoorwaarden en rechtspositie heb je vanuit Den Haag impact op eerlijke en rechtvaardige arbeidsvoorwaarden die wereldwijd worden toegepast bij uitgezonden en lokale medewerkers. Je krijgt volop de mogelijkheid om je expertise in te zetten en te ontwikkelen in een complexe internationale omgeving. Juist het internationale aspect, het grensoverstijgende beleid, de diversiteit aan werkzaamheden en uitdaging die dat met zich meebrengt maakt jouw werk bij het ministerie van Buitenlandse Zaken boeiend, leerzaam en uitdagend is.

Buitenlandvergoedingen voor uitgezonden medewerkers met een arbeidsovereenkomst volgens de cao Rijk. Of pensioenvoorzieningen voor lokale werknemers met een arbeidsovereenkomst naar lokaal recht. En wat dacht je van het recht van partners van uitgezonden werknemers om in het gastland te wonen en werken? Allemaal zaken waar jij aan werkt. De arbeidsvoorwaarden van medewerkers die in het buitenland werken worden voor een belangrijk deel geregeld in eigen cao’s en regelingen. Dat wordt jouw werkterrein. Je draagt bij aan visieontwikkeling en standpuntbepaling en helpt zo het arbeidsvoorwaardenbeleid verder te brengen.

Je bent een expert op jouw vakgebied en kunt dat vertalen in heldere adviezen en leesbare regelingen. Je werkt op een goede manier samen met diverse partijen, zoals je collega’s binnen HDPO, de medewerkers van 3W die de regelingen uitvoeren, collega’s op de posten, interne en externe experts en met interdepartementale collega’s. In het interdepartementale overleg behartig je met passie de belangen van BZ. Die zijn heel specifiek, omdat die belangen tot over de grens gaan. Denk maar aan een hoge mobiliteit, culturele diversiteit en bijzondere regelingen. Je ziet het belang van een goede relatie, investeert hier in en weet dit te combineren met inhoudelijke overtuigingskracht.

Je houdt je bezig met:

 • Het analyseren van nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, en het vertalen van deze analyse naar heldere en leesbare adviezen voor het management.
 • Schrijven van heldere notities, opstellen van gedetailleerde reglementen, en formuleren van duidelijke cao-teksten.
 • Deelnemen aan departementale en interdepartementale werkgroepen en projecten waarbij je BZ succesvol weet te vertegenwoordigen.
 • Het ontwikkelen en schrijven van arbeidsvoorwaardenregelingen en -beleid, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van medewerkers zowel binnen als buiten Nederland.
 • Proactief onderhouden van kennis en expertise op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositief.

Je bent onderdeel van een team met gedreven en enthousiaste collega’s met een hart voor het vak en die er naar streven om een eerlijke en evenwichtige arbeidsrelatie te realiseren. Je komt te werken in een dynamische omgeving waarbij je te maken hebt met complexe vraagstukken en diverse belangen. Het is jouw taak om op een doortastende en professionele manier om te gaan met deze uitdagingen en om ervoor te zorgen dat het arbeidsvoorwaardenbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aansluit bij de behoeften van de medewerkers en bij de strategische doelstellingen van de organisatie.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

HDPO is verantwoordelijk voor het adviseren over en het ontwikkelen en uitvoeren van het personeelsbeleid voor de inzet van getalenteerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. HDPO ondersteunt en adviseert leidinggevenden bij het uitvoeren van hun HR-verantwoordelijkheden en medewerkers bij het inrichten van hun eigen loopbaan, Daarnaast ontwikkelt HDPO beleid en kaderstelling op het gebied van het HR-beleid, waarbij het personeelsbeleid van BZ maximaal ondersteunend is aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

Het specifieke karakter van de BZ-organisatie met veel vertegenwoordigingen in het buitenland, wisselende functies en een relatief gesloten systeem, geeft enerzijds heel veel mooie kansen aan medewerkers en vereist anderzijds ook veel flexibiliteit van de individuele medewerker. Een steeds sneller veranderende context in de wereld om ons heen heeft daar direct voelbare impact op. Het personeelsbeleid raakt iedere BZ-er en brengt daardoor een grote betrokkenheid en soms veel emotie van velen met zich mee. Ook zijn er soms gestolde percepties en beelden over de rol van HDPO. De inzet van data en data analyse - en waar nodig van specifiek onderzoek - is van belang om op een gestructureerde en professionele manier de organisatie en haar medewerkers te kennen en te kunnen aansluiten bij de behoeftes die er zijn. Daarmee wordt ons personeelsbeleid meer datagedreven en sluit het beter aan bij de huidige maatschappelijke en internationale context waarin BZ opereert.

HDPO maakt onderdeel uit van de PSG-sector die zich als geheel voor een aantal grote uitdagingen geplaatst ziet. De bedrijfsvoering maakt een kwaliteitsslag naar een meer klantgerichte dienstverlening, sneller, slimmer en beter werken, meer transparantie, professioneler en zakelijker.

De afdeling AR is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor alle BZ-medewerkers. En voor de advisering over de juiste toepassing daarvan inclusief het behandelen van geschil- en beroepszaken. Ook adviseert de afdeling over het overleg van de SG met de ondernemingsraad, de vakbonden en de Locally Employed Staff Council. Hierbij wordt nauw samengewerkt met BZ-collega’s wereldwijd en met collega’s van andere ministeries. Binnen de afdeling staan samenwerking, resultaatgerichtheid, flexibiliteit en collegialiteit hoog aangeschreven.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Roelianne Bos (Hoofd Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie)

+31625725744

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mark Schutz (Adviseur Werving en Selectie)

+31 70 348 4000

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Contractmanager Huisvesting

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Den Haag
 • Gepromoveerd
  Universitair oude stijl
  Universitair Master
  Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)

Uitvoeringsadviseur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 11,schaal 12
  €4.024 - €6.907 (bruto)