• Den Haag
 • Master/doctoraal, HBO bachelor, WO bachelor
 • 32 - 36 uur
 • €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Techniek / productie, Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 26 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 51215, Plaatsingsdatum: 23 mei 2024

Ben jij een ervaren toezichtprofessional en wil je meehelpen om vanuit onze rol bij te dragen aan de brede veiligheid in Groningen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als Senior Inspecteur bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zet jij jouw kennis en ervaring in om direct bij te dragen aan de veiligheid van burgers en het milieu in Nederland, nu en in de toekomst. 

 

Dit ga je doen
Als Senior inspecteur houd je toezicht op de brede veiligheid in Groningen. SodM betrekt bij haar toezicht en adviezen de risico’s vanuit de ondergrond, maar kijkt ook naar de versterking van gebouwen en de nadelige gevolgen voor de gezondheid van de inwoners van het aardbevingsgebied. Dat toezicht gaat een nieuwe fase in nu de gaswinning stopt en dat is precies waar jij aan kunt bijdragen! Naast ons bestaande toezicht vraagt de fase na sluiting van het veld om een doorontwikkeling van dit toezicht met het oog op de nazorgfase. Hoe veranderen de risico’s in deze nazorgfase en hoe gaan we om met onzekerheden hierin? Dit vraagt zorgvuldigheid, creativiteit, analytisch vermogen, verbinding en sterke communicatieve vaardigheden. 

 

Als Senior inspecteur brede veiligheid heb je dan ook een veelzijdig werkpakket. Om goed te begrijpen wat er allemaal speelt, verdiep je je in veel verschillende onderwerpen. Jouw teamgenoten hebben heel diverse achtergronden, van geoloog tot gebouwexpert en van jurist tot data-analist. Al deze disciplines dragen bij aan het toezicht van SodM. Het resultaat van je werk is vaak zichtbaar in het nieuws of in de politiek.

 

Je verdiept je in de risico’s en problemen in Groningen en vertaalt dat in adviezen over de veiligheid aan de staatssecretaris. Zo schrijf je bijvoorbeeld aan de jaarlijkse voortgangsrapportage Groningen, draag je bij aan de beoordeling van de versterkingsplannen van de aardbevingsgemeenten en bestudeer je publicaties van andere instanties. Jouw taak is het vertalen van de verschillende inhoudelijke componenten naar begrijpelijke adviezen met impact. Jouw kennis en ervaring op het gebied van toezicht wordt daarnaast onder meer ingezet voor het (door)ontwikkelen en implementeren van ons toezicht, o.a. met het oog op de nazorgfase en data-gedreven toezicht. Ook zul je bijdragen aan de vertaling van de ‘lessons learned’ van de Groningen gaswinning naar de rest van de organisatie. Dit is onder meer van belang voor (de vormgeving van) het toezicht op diverse ontwikkelingen in de energietransitie. Je draagt ook bij aan afdelingsoverstijgende kennisoverdracht op het gebied van nazorg voor andere sectoren (zoals kleine gasvelden, geothermie) en de link met voorzorg (vergunningadvies).

 

Je hebt bij het vormgeven en uitvoeren van je werkzaamheden breed contact met je collega’s in het team, maar ook met inwoners van de aardbevingsgemeenten, maatschappelijke organisaties, de uitvoeringsorganisaties in Groningen en het ministerie van EZK. Je werk als toezichthouder doe je vanuit huis en kantoor, en je bent ook met enige regelmaat in Groningen te vinden. 

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling bestaat uit het team toezicht ( voornalige) gaswinning Groningen en het toezicht gasnetten.

 

Toezicht (voormalige) gaswinning Groningen: Onder veiligheid verstaat SodM de veiligheid van gebouwen, de gezondheid van mensen en het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van schade ten gevolge van de gaswinning.  De (voormalige) gaswinning in Groningen wordt beëindigd. De afbouw moet zorgvuldig gebeuren. SodM houdt toezicht op een veilige afbouw van de gaswinning, het sluiten en het veilig verwijderen of achterlaten van  installaties, monitoring van de bodembeweging en voorbereiding van de (lange termijn) nazorg.

 

In Groningen zijn de nadelige gevolgen van de (voormalige) gaswinning groot. Een aanzienlijk deel van de gebouwen voldoet niet aan de gestelde veiligheidsnorm en moet versterkt worden. Een deel van de bewoners ervaart al lange tijd stress door de onrust die daarmee gepaard gaat. SodM houdt toezicht op de versterkingsoperatie. Dit moet ertoe bijdragen dat versterking in 2028 is afgerond met het oog op de veiligheid.

 

Toezicht gasnetten: Het toezicht gasnetten betreft de veiligheid van de gasdistributie door lagedruk netten door regionale netbeheerders en eigenaren van besloten en particuliere netten. SodM heeft naast deze wettelijke taak ook een tijdelijke taak als toezichthouder op waterstofdistributie. Prioriteiten zijn het toezicht op verbetering van het kwaliteitsborgingssysteem van de netbeheerders en van nieuwe partijen op de markt met besloten of particuliere netten; het toezicht op belangrijke issues en  incidenten met betrekking tot gaskwaliteit en -transport; en bijdragen aan beleidsontwikkeling en wetgeving ten aanzien van gasdistributie, gaskwaliteit, groen gas en waterstof uit oogpunt van veiligheid voor mens en milieu.

 

Voor het toezicht werken de medewerkers van de afdeling gasnetten en Groningen intensief samen met experts van SodM, veelal geomechanici, geologen en boorspecialisten van de afdeling centrale expertise (en woordvoerders, juristen en strategische adviseurs van de afdeling Bestuurszaken).

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond, nu en in de toekomst. Dit doen wij door toezicht te houden op de winning, de opslag en het transport van de delfstoffen olie, gas en zout, en op geothermie en windenergie op zee. Onze inspecteurs zijn in heel Nederland actief om ervoor te zorgen dat werknemers in de mijnbouwsector veilig en gezond hun werk kunnen doen en omwonenden zich veilig voelen. Ook controleren zij de naleving van de milieu- en kernenergiewetgeving op mijnbouwlocaties.

 

Daarnaast heeft SodM de taak om de minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd en ongevraagd te adviseren over de veiligheid van de delfstoffenwinning en het gebruik van de diepe ondergrond voor de energietransitie. Gevraagd over bijvoorbeeld vergunningen van mijnbouwondernemingen; ongevraagd over beleid en wetgeving. Wij onderbouwen onze adviezen met onafhankelijke wetenschappelijke kennis en ervaringen uit het toezicht. Momenteel hebben we zo'n 200 medewerkers. Zij zijn formeel in dienst van het ministerie van EZK maar voeren hun werk uit in naam van SodM.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Niels Grobbe, Manager

06-21367507

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Diana Prieto Reyes

06-25287540

Solliciteren?

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Gasnetten

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur Gasnetten

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Communicatie adviseur / woordvoerder

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd