• Amstelveen  -  route
 • Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • €0 - €5.169 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 20213665, Plaatsingsdatum: 2 november 2021

Wij zijn op zoek naar een

Senior Financieel Medewerker Beheer
Die met nieuwsgierigheid en nieuwe energie helpt om de financiële sturing te verbeteren

Gemeente Amstelveen en de AA-organisatie
Amstelveen is een ondernemende, groene en internationale stad en telt ruim 90.000 inwoners. De ligging nabij Amsterdam en Schiphol maakt Amstelveen een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en recreëren. Vanwege de centrale ligging is Amstelveen ook een populaire vestigingsplaats voor grote en kleine bedrijven. De organisatie van de gemeente Amstelveen voert taken uit voor buurgemeente Aalsmeer.

De ambtelijke organisatie AA werkt voor de gemeentebesturen van Amstelveen en Aalsmeer. Twee gemeentebesturen, bediend door één ambtelijke organisatie. Amstelveen en Aalsmeer zijn bestuurlijk zelfstandige gemeenten met ieder een herkenbare positie in de metropoolregio Amsterdam. Aalsmeer met haar 30.000 inwoners is groot geworden door de sierteelt en een belangrijke economische motor in de regio. De ambtelijke organisatie heeft te maken met uiteenlopende en uitdagende opgaven in een complex krachtenveld.

Om goed grip te houden op alle ontwikkelingen waarmee gemeenten te maken hebben en zullen gaan krijgen is een goed presterende financiële organisatie van belang. De opgave voor de komende periode is om de financiële sturing in de organisatie te verbeteren en een doorontwikkeling te realiseren naar een transparante, efficiënte en kwalitatief sterke financiële functie.

Ter versterking van de afdeling Financiën wordt nu gezocht naar 2 financiële professionals die met nieuwsgierigheid en nieuwe energie een impuls geven aan de ontwikkeling die is ingezet:
1 senior financieel medewerker (schaal 11) voor het team beheer en 1 concern adviseur (schaal 12) voor het team advies.

De afdeling financiën
De afdeling Financiën wordt gevormd door deskundige, betrokken en loyale professionals met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, die elkaar onderling helpen en in een goede sfeer samenwerken. Inmiddels wordt weer meer op het kantoor in Amstelveen gewerkt en worden ook informele activiteiten als borrels en samen sporten weer opgepakt.

De afdeling bestaat uit de teams Financieel Beheer en Financieel Advies. Het team Beheer bestaat uit 16 medewerkers en draagt zorg voor een goed ingerichte administratie, soepel lopende administratieve processen, vertaalt beleid in uitvoering en praktische werkwijzen, levert kwalitatief goede informatie en ontsluit deze informatie richting de budgetverantwoordelijken. In de ontwikkeling naar de verbetering van de financiële sturing wordt toegewerkt naar het adagium ‘Er is maar één waarheid en die staat in het financieel systeem’. Het team Advies bestaat uit 14 medewerkers die zich richten op de totstandkoming van de begroting en verantwoordingen en op de advisering van bestuur, management en budgetverantwoordelijken. Zij ondersteunen bij het duiden van (financiële) informatie, geven helderheid over kaders en toetsen daarop, en helpen daarmee management en bestuur in de besluitvorming en sturing.

In de ontwikkeling naar een verdere professionalisering van de afdeling Financiën is recent gestart met een aantal projecten. Onderwerpen van aandacht zijn hierbij onder meer digitalisering en automatisering, het toegankelijk maken van financiële informatie, het voeren van kwalitatieve sturingsgesprekken vanuit heldere dashboards, ketengericht denken en processturing. Door de optimalisering van (het gebruik van) systemen en processen wordt het vervolgens ook mogelijk om de adviesrol van de adviseur steviger body te geven. Toegewerkt wordt naar een meer volwaardig en strategisch adviseurschap waarbij pro-actief, gevraagd en ongevraagd, en met kennis van de verschillende bedrijfsprocessen in de gemeentelijke organisatie oplossingsgericht wordt ondersteund, meegedacht en geadviseerd over financiële kaders, financiële uitdagingen en de financiële verhouding. Uitdagende opgaven die van medewerkers vragen zich te ontwikkelen en te stretchen in kennis, kunde en vaardigheden.

Concreet is nu de volgende unieke vacature ontstaan:

Team beheer

Senior Financieel Medewerker met een procescoördinerende en -gerichte rol

In de ontwikkeling naar ‘de waarheid staat in het systeem’ wordt nu er aanvulling van het team gezocht naar een ervaren allround financieel medewerker beheer die zich daarnaast gaat richten op de (verdere) inrichting en doorontwikkeling van het financieel systeem en de administratieve en planning- en controlprocessen. Je bent een ervaren allround financieel (administratief) medewerker bij gemeenten en hebt ruime ervaring met verschillende financieel georiënteerde systemen als bijvoorbeeld Key2Finance, Lias, Cognos. Je bent bekend met het inrichten ervan, de wijze waarop je er (management)informatie uit kunt genereren, onregelmatigheden er uit kunt filteren en je helpt met het oplossen ervan. Je bewaakt een juist gebruik van de systemen en hebt oog voor de optimalisering van processen, waarmee meer efficiency en kwaliteit bereikt kan worden. Systemen kennen voor jou geen geheimen en jij bent hét aanspreekpunt voor vragen er over. Je hebt een leidende rol in het opleveren van betrouwbare cijfers t.b.v. de verschillende planning- en controlproducten en het steeds verder vereenvoudigen en automatiseren hiervan. Je hebt ook gevoel voor welke informatie en onderbouwing bij de accountant moet landen. Met jouw kennis van zaken en enthousiasme weet je je collega’s warm te maken voor nut, noodzaak en ‘lol’ voor de mogelijkheden die de verschillende systemen bieden. Je onderhoudt nauw contact met je stakeholders in de organisatie en werkt intensief samen met het team advies dat afhankelijk is van hetgeen het team beheer oplevert. Gezocht wordt iemand met een helicopterview die van daaruit naar het detail kan toewerken.

Een unieke functie voor een ervaren, allround financieel medewerker met goede kennis van inhoud en systemen die een meer procescoördinerende en proces-initiërende rol pakt!

Wat ga je doen:

 • Inrichting, beheer, doorontwikkeling gemeentelijke administratie/administratieve systemen zodat budgetverantwoordelijken inzicht kunnen krijgen in de gewenste stuurinformatie. Je bent hiervoor aanspreekpunt binnen en buiten het team, stelt de kaders en toetst. Ook maak en verwerk je wijzigingen FCL/ECL/taken/projecten/activa/kostenverdeling/afdelingen/
 • kredietbeheerders/methoden journalisering, etc;
 • Kaderstelling voor en verbetering van financiële functie (coördinatorschap BBV richting collega’s van de afdeling Financiën, opstellen en werkend krijgen kaders financieel administratieve processen, toetsing kwaliteit financiële administratie, trainen budgetverantwoordelijken);
 • Ondersteuning stakeholders met adequate financiële en bedrijfsvoeringsinformatie;
 • Bijdrage aan de totstandkoming van cyclische producten (o.a. opstellen begrotingscijfers, rapportages, jaarrekening). Binnen de begroting verricht je bijvoorbeeld taken als het klaarzetten van de cijfers voor de nieuwe begroting, het zorgen dat deze aansluiten met de Kadernota en richt je de kostentoerekening in;
 • Tenslotte ben je bereid en bekwaam om binnen het team in te springen of collega’s te vervangen als nodig.

Gemeente Amstelveen via Merwede Executive Search

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

drs. Danielle Bogie 06 24788503

Solliciteren?

Gemeente Amstelveen via Merwede Executive Search nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.