• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 28 juni 2024 Nog 13 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IW DGWB 24-020, Plaatsingsdatum: 12 juni 2024

De bodem is een belangrijke basis voor het realiseren van belangrijke maatschappelijke opgaven zoals voedselvoorziening, woningbouw en energievoorziening. Duurzaam en efficiënt gebruik van de bodem en ondergrond is een belangrijk maatschappelijk thema dat veel politieke aandacht krijgt. De komende jaren ontwikkelt ons ministerie het beleid voor een vitale bodem, waar jij als senior beleidsmedewerker een belangrijke bijdrage aan levert. Je werkt mee aan de vormgeving van het (inter)nationale bodembeleid en de wet- en regelgeving, adviseert over te nemen besluiten en schrijft mee aan Kamerbrieven. Interesse gewekt? Lees vooral verder!

Hoe jij bijdraagt in je rol
Het bodembeleid bevindt zich in een nieuwe fase. De afdeling Bodem binnen het Directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) is de laatste jaren sterk gegroeid. Als senior beleidsmedewerker bestaat jouw rol uit een aantal kerntaken:

 • bijdragen aan de vormgeving van het (inter)nationale bodembeleid en wet- en regelgeving
 • adviseren van de staatssecretaris over te nemen besluit over de bodemregelgeving
 • opstellen of meeschrijven aan Kamerbrieven
 • meewerken aan voorbereiding van debatten in de Tweede Kamer
 • kennisnemen van uitkomsten van onderzoeksrapporten
 • opdracht geven tot onderzoeksopdrachten

In het bodembeleid werk je samen met private en publieke partijen die een rol spelen binnen het bodembeleid. Denk aan het bedrijfsleven, gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten. Intern werk je samen met andere collega’s binnen het DGWB en anderen afdelingen van het ministerie.

Je gaat aan de slag met een aantal onderwerpen. Een belangrijk onderwerp is het beleid voor de winning van zand en grind. Ten tweede werk je aan de inbreng van onze afdeling voor de Europese bodemrichtlijn. Verder ga je aan de slag met het bodembeleid in Caribisch Nederland. Zo draag je bij aan herstel en behoud van de bodemkwaliteit in dit prachtige gebied.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je werkt graag in een dynamische, politiek-bestuurlijke organisatie.Je werkt graag samen waarbij je goed bent in het verbinden van verschillende mensen en partijen. Je schrikt niet van botsende belangen, maar ziet het juist als een uitdaging om daar balans in aan te brengen. Planmatig en gestructureerd werken voor het bereiken van kwalitatief goede resultaten past bij hoe jij werkt. Hierbij vind je het leuk om je schrijfvaardigheden in te zetten, want dat is zeker wat in deze rol voorkomt. En als belangrijkste werk jij natuurlijk graag voor een organisatie waarin jij je maatschappelijke betrokkenheid inzet voor een duurzaam Nederlands landschap.

Herken jij je in deze tekst? Solliciteer dan direct! Of wil je eerst wat meer weten? Dat kan ook. Neem eens een kijkje op onze website. Je kan natuurlijk ook bellen met Hanneke Brouwer, afdelingshoofd afdeling Bodem, via 06-11492857. Zij staat je graag te woord!

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zet je je graag in om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater en voor een beter gebruik van water en bodem? Dan ben je bij het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) aan het juiste adres. Bij DGWB werk je samen met zo’n 260 collega’s aan de bescherming van Nederland tegen hoogwater en aan een verantwoord gebruik en ruimtelijke ordening van de zee.
We sturen op een duurzaam en veilig gebruik van het water-bodemsysteem dat bestand is tegen wateroverlast en droogte en dat ons blijvend kan voorzien van de juiste hoeveelheid water, van de juiste kwaliteit, op de juiste plaats. We geven richting en invulling aan klimaatadaptatie door de (internationale) klimaatopgaven te vertalen naar uitvoerbaar en toekomstbestendig beleid. Zo dragen we bij aan een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland.

Directie Bodem Ruimte en Klimaatadaptatie (BRK)
De directie Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie (BRK) bundelt de taken op het gebied van
klimaatadaptatie en bodem-, ondergrond- en waterbeleid en de invloed daarvan op de ruimtelijke inrichting. Als gevolg van klimaatverandering, de energietransitie, de woningbouwopgave en de stikstofproblematiek worden stad en platteland ingrijpend heringericht door een deskundig en enthousiast team van medewerkers. De schaarse milieuruimte wordt opnieuw en evenwichtig verdeeld vanuit de belangen van de samenleving op basis van actuele kennis en inzichten.

Als directie geven we richting aan deze transities vanuit de kansen en randvoorwaarden van het water- en bodemsysteem. Hiervoor maken we gebruik van de expertise van kennisinstituten en het bedrijfsleven. In het proces bekijken we continu de wensen en mogelijkheden van burgers, bedrijven en bestuurders. Zo werken we aan een Nederland dat klimaatadaptief is ingericht met behoud van een gezonde bodem- en waterkwaliteit en met een ruimtelijk uitgebalanceerde geordende ondergrond.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Hanneke Brouwer, afdelingshoofd

06-11492857

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nathalie Veen, Adviseur Werving & Selectie

06-10151705

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker vitale infrastructuur watersector

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Wadden

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

senior beleidsmedewerker IJsselmeergebied

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd