Senior beleidsmedewerker bij het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheid

 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/DGV/240283, Plaatsingsdatum: 7 mei 2024

Adviseer de minister van Justitie en Veiligheid over de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de voortgang van grote IV/ICT-projecten bij de Nationale Politie. Als senior beleidsmedewerker ga jij aan de slag bij het programma Eigenaarsondersteuning, Bedrijfsvoering en Financiën (EBF) van DGPenV. Hier heb je invloed op het beleid én op de uitvoering. Zo draag jij bij aan een toekomstbestendige Nationale Politie.

Een cruciale rol tussen uitvoering en beleid
Jij gaat werken bij het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's (DGPenV) en in het bijzonder bij het programma Eigenaarsondersteuning, Bedrijfsvoering en Financiën (EBF). Binnen het cluster bedrijfsvoering ben jij mede-verantwoordelijk voor belangrijke dossiers als digitalisering en ICT, verduurzaming en huisvesting. Als senior beleidsmedewerker adviseer je de minister over de beleidsvoering én geef je het beleid mede vorm. Je werkt in een snel veranderende organisatie met betrokken collega's. In samenwerking met de politie, collega-ministeries en veiligheidsprofessionals onderzoek je vernieuwende oplossingen die je vanuit meerdere perspectieven bekijkt. Verder houd jij je bezig met het:

 • onderhouden van relaties met de politie en relevante partijen binnen het departement
 • agenderen en stimuleren van verschillende onderwerpen binnen de bedrijfsvoering
 • adviseren van het managementteam van het DGPenV en de bewindspersonen
 • geven van politieke ondersteuning bij bijvoorbeeld debatten in de Tweede Kamer

VITAAL PROCES
We zoeken een collega die zich specifiek gaat bezighouden met het onderwerp vitaal proces bij politie. De focus zal daarbij liggen op politie-gerelateerde taken in relatie tot crisisbeheersing. Sommige processen zijn dermate van belang voor de Nederlandse samenleving dat verstoring, sabotage of manipulatie een bedreiging kan vormen voor onze nationale veiligheid, denk aan energievoorziening, drinkwatervoorziening, communicatienetwerken, de infrastructuur, meldkamers en de crisisbesluitvorming. Rijksbreed wordt onder coördinatie van de NCTV gewerkt aan de versterking van die vitale processen in Nederland in het programma “Aanpak Vitaal”. De minister van Justitie en Veiligheid is als vakdepartement verantwoordelijk voor de vitale processen in de OOV-sector.

Je werkt samen met de politie aan het versterken van de weerbaarheid van de interne bedrijfsvoering van de politie bij crises en incidenten. Je kunt dan denken aan informatiebeveiliging, continuïteit van de processen binnen de politie, inkoopprocessen en het managen van (strategische) risico’s en de preparatie op crises. Daarnaast ben je linking pin tussen de andere aangewezen vitale processen en de politieorganisatie. Je neemt deel aan de interdepartementale overleggen over de Aanpak Vitaal, waarbij je met name vanuit de invalshoek van de politieorganisatie je inbreng hebt. Je bent ook betrokken bij de implementatie van Europese richtlijnen op het gebied van informatiebeveiliging en kritische entiteiten (CER en NIS2).

Je werkt samen met collega’s van andere departementen, zoals I&W en defensie, bij sectorale crisisplannen en brengt daarbij de kennis en mogelijkheden van politieorganisatie in.
Daarnaast pak je allerhande onderwerpen op die zich voordoen op het brede vlak van vitale processen en preparatie op crises en incidenten in relatie tot de politieorganisatie. Je werkt daarbij nauw samen met collega’s van de NCTV, politie en binnen het DG.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Om de Nationale Politie goed te laten functioneren, moeten de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn. De afdeling Eigenaarsondersteuning, Bedrijfsvoering en Financiën (EBF) ziet hierop toe en houdt zich onder andere bezig met de financiën, huisvesting, IT-systemen en inkoopprocessen van de Nationale Politie.

De politie is een zelfstandige organisatie binnen het domein van Justitie en Veiligheid en heeft zijn eigen begroting en jaarrekening. De politie ontvangt vanuit het departement een bijdrage van jaarlijks ruim € 7,5 miljard. EBF houdt proactief toezicht op de rechtmatige en doelmatige besteding van deze middelen. We denken mee over de financiële component van nieuw beleid en adviseren over zeer uiteenlopende vraagstukken, zoals de besteding van extra middelen uit een regeerakkoord. Binnen EBF houdt het cluster bedrijfsvoering zich bezig met de toekomstvaste voorzieningen bij de politie, met de kwaliteit van de bedrijfsvoering, de IV strategie, het strategisch huisvestingsplan en thema’s zoals informatiebeveiliging en duurzaamheid.

Behalve met de Nationale Politie houdt EBF zich ook bezig met de Kustwacht. We stellen onder andere het Handhavingsplan voor de Kustwacht op en stemmen dit af met andere betrokken departementen. Ook adviseren we over actuele vraagstukken en de impact hiervan op de Kustwacht, zoals het Noordzee-akkoord en Windenergie op Zee.

Binnen EBF en binnen het gehele DG Politie en Veiligheidsregio's wordt intensief met elkaar

Ministerie van Justitie en Veiligheid, DG Politie en Veiligheidsregio's

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Emma van Zwol

06-50080739

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Paula van Reeuwijk

06-25116280

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior datavisualisator

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Inspecteur toezichtgebied Migratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Vastgoedeconoom

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd