• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €3.662 - €6.320 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 24 mei 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • 3 werkplekken
Kenmerk: BD24/S/240298, Plaatsingsdatum: 14 mei 2024

Wie zoeken wij?
Ben jij actief of heb je ervaring in de sanctietoepassing, bijvoorbeeld in de uitvoeringspraktijk, het maken van beleid of het doen van wetenschappelijk onderzoek? Of ben je minder ervaren in de sanctietoepassing, maar heb je al eerder als toezichthouder gewerkt? Ben jij iemand die beschikt over een gezonde dosis nieuwsgierigheid, die de vinger op de zere plek durft te leggen, ergens voor staat, en tegelijk de verbinding zoekt? Dan is de functie van senior inspecteur misschien iets voor jou. Wij zijn op zoek naar iemand die graag werkt aan het concreet verbeteren van de kwaliteit van de taakuitvoering van organisaties binnen de strafrechtketen.

Als senior inspecteur binnen de afdeling Straffen heb je een uitdagende en afwisselende baan. Een baan die er toe doet! Een inspecteur staat in verbinding met het veld en weet wat er speelt. Hiervoor leg je bezoeken af, vraag je informatie op, en sta je in contact met andere organisaties. Je benoemt mogelijke risico’s en intervenieert waar nodig. Ook sta je in verbinding met het bestuursdepartement en ben je op de hoogte van relevante (beleids-)ontwikkelingen, als belangrijke context voor de (kwaliteit van de) taakuitvoering.

Het kan voorkomen dat een (groot) incident aanleiding is voor de Inspectie om een onderzoek in te stellen, al dan niet in samenwerking met andere rijksinspecties of toezichtsautoriteiten. Ook kan het voorkomen dat, bijvoorbeeld op basis van gesignaleerde structurele risico’s, een thematisch onderzoek wordt ingesteld. Je werkt binnen de Inspectie samen met verschillende specialisten, zoals juristen, methodologen en communicatiemedewerkers. Met het werken binnen de Inspectie begeef je je vaak in een politiek, bestuurlijk krachtenveld. Jij bent in staat moeiteloos te schakelen met besturen en directies van instellingen, en met beleidsafdelingen. Daarbij kun je omgaan met weerstand. Je bent goed in het contact met anderen ook wanneer het zeer gevoelige onderwerpen betreft.

Je bent als senior inspecteur (mede-)verantwoordelijk voor het vormgeven van het toezicht. Daarbij ligt een grotere verantwoordelijkheid bij een senior inspecteur S12 ten opzichte van een S11. Bij projecten en onderzoeken is een senior inspecteur S11 doorgaans lid van een projectteam en bij minder complexe projecten betrokken als projectleider. Een senior inspecteur S12 is in staat zelfstandig een complexer toezicht of onderzoeksproces aan te sturen. In de rol van projectleider ben je verantwoordelijk voor het samenstellen van een projectgroep, de opzet, uitvoering en verslaglegging van een onderzoek, de bewaking van de planning en de publicatie. De projectleider is ook de contactpersoon voor interne en externe belanghebbenden, en is in staat bevindingen van toezicht te vertegenwoordigen en toe te lichten aan belanghebbenden zoals bestuurders en beleidsverantwoordelijken.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Straffen valt onder de directie Beschermen, Straffen en Handhaven en wordt aangestuurd door een afdelingsmanager. De afdeling bestaat uit 20 fte.
Afdeling Straffen is verantwoordelijk voor het toezicht op de domeinen sanctietoepassing (waaronder justitiële (jeugd-) inrichtingen, vreemdelingenbewaring en de reclassering), slachtofferrechten en forensische zorg. Binnen deze domeinen zijn veel private en publieke instellingen en taakorganisaties werkzaam, zoals de Dienst Justitiële Inrichtingen, Justitiële Jeugdinrichtingen, het Centraal Justitieel Incassobureau, forensische psychiatrische centra en klinieken, de reclasseringsorganisaties, Nationale Politie, Slachtofferhulp Nederland etc. De afdeling Straffen richt zich ook op thema jeugdstrafrecht.

Tot slot is van belang dat binnen deze domeinen nauw wordt samengewerkt met andere toezichtshouders, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Inspectie van het Onderwijs, de Commissie van Toezicht binnen het gevangeniswezen, alsmede het samenwerkingsverband Toezicht Sociaal Domein. Ook is de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming een belangrijke partner.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Het motto van de Inspectie Justitie en Veiligheid is ‘Toezicht, omdat rechtvaardigheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn’. De Inspectie ziet erop toe dat organisaties, werkzaam op het domein van justitie en veiligheid, met hun taakuitvoering individueel én gezamenlijk bijdragen aan een rechtvaardige en veilige samenleving.

Met haar toezicht onderzoekt de Inspectie waar zich risico’s voordoen, waar het goed gaat en waar het beter kan. Door te informeren, rapporteren en zo nodig interveniëren en/of handhaven, wil de Inspectie bijdragen aan de kwaliteit van de taakuitvoering en aan het publieke vertrouwen in de organisaties op haar toezichtsdomein.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Inspecteur Crisis- en brandweeronderwijs

Inspectie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Analist taakaccent financiën en governance Kennis- en Kwaliteitscent

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Externe Inspecteur toezichtgebied Wet Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Door het hele land
 • Uren per week 8
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst oproepkracht