• Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €3.662 - €7.094 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 1 september 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • 2 werkplekken
Kenmerk: 3548, Plaatsingsdatum: 27 april 2024

Is de interne beheersing op orde? Daarover hebben de algemeen directeuren van onze verschillende dienstonderdelen zekerheid nodig. Als senior auditor verbijzonderde interne controle (VIC) bij de Belastingdienst geef jij die zekerheid. En daarmee leg je een basis voor besluitvorming. Waar je dat doet? Dat bepaal je in deze functie voornamelijk zelf. Het grootste deel van je tijd bepaal je zelf waar je het liefste werkt en af en toe zien we elkaar op kantoor. 

Dit doe je bij de Belastingdienst

Jij bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze audits op beheersmaatregelen. Hiervoor begeleid je de auditors bij de uitvoering. Aan de hand van de actuele administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) maak je een risicogerichte jaarplanning. Dat doe je voor een bepaald belastingmiddel, voor verschillende directies. Bij de planning en uitvoering maak je zoveel mogelijk gebruik van data-analyse, die je samen met de data-analisten ontwikkelt. Je bevindingen en verbeterplannen zet je om in duidelijke rapportages die je deelt met de proceseigenaren van de betrokken directies. 

Als senior auditor breng je verslag uit bij de verantwoordelijke directeuren. En je zorgt dat zij ook echt actie ondernemen op basis van de bevindingen. Daarnaast zorg je voor een goede dossiervorming en het bewaken van de planning. Je werkt ook nauw samen met een auditmanager verbijzonderde interne controle, voor afstemming en het bewaken van de kwaliteit. Zo geven jullie de verschillende directies zekerheid over de kwaliteit van opzet, bestaan en werking van de belangrijkste interne beheersingsmaatregelen. 

Een bijzondere baan, omdat...

•    je in een virtueel team samenwerkt met collega’s uit het hele land.
•    je meehelpt onze processen zo te verbeteren, dat de belastingbetaler er beter van wordt.
•    je de vrijheid hebt om je eigen tijd in te delen.
•    je meewerkt aan een financieel gezond Nederland.
•    er volop mogelijkheden zijn om door te groeien.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

"Samen met meerdere auditors en de auditmanager zorg ik ervoor dat de beheersmaatregelen rondom diverse belastingen worden getest. Het geeft me energie en een goed gevoel als ons werk leidt tot de verdere verbetering van de interne beheersing van de Belastingdienst". Bart, senior auditor verbijzonderde interne controle

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De belastingdienst is verantwoordelijk voor het heffen en innen bij alle in Nederland belastingplichtige burgers en bedrijven. De belastingdienst is georganiseerd langs de lijn van de burgers en bedrijven waar het de belastingen voor afhandelt (Particulieren, midden- en kleinbedrijf, grote ondernemingen, centraal administratieve processen en klantinteractie en -service) en kent daarnaast een aantal ondersteunende directies. De inrichting en ondersteuning voor belastingmiddelen is georganiseerd met behulp van ketens waarbij alle relevante uitvoerende directies zijn aangesloten.


De rol waar het hier om gaat werkt vanuit het team Verbijzonderde Interne Controle (VIC) Dit team is een (virtueel) directie-overstijgend team dat werkt voor, en bestaat uit, medewerkers van verschillende directies (GO, MKB, P en CAP). De functionele aansturing van het team is belegd bij de directie Centrale Administratieve Processen (CAP), onderdeel Centrale Functies. 


Het team VIC is gericht op de interne beheersing van de belastingontvangsten en de fiscale beheersing. Hiertoe geeft het team VIC aan het eindverantwoordelijk management van de genoemde directies zekerheid over de kwaliteit van opzet, bestaan en werking van de belangrijkste interne beheersingsmaatregelen (incl IC).

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Rick de Vos, teamleider Verbijzonderde interne controle

06 -11 75 05 31

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Najat Zaïdi, adviseur W&S

06 - 57 92 86 01

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business Auditor

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 31 augustus

Adviseur administratieve organisatie & interne controle (AO/IC)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior portfoliomanager

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd