• Apeldoorn  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • ICT
  • Solliciteer voor 31 augustus 2024
Kenmerk: 2412, Plaatsingsdatum: 6 juni 2024

Informatie op de juiste manier verzamelen, opslaan én beschermen. Zo kunnen inwoners, bedrijven, gegevenspartners en de Belastingdienst bij kwalitatief goede informatie. En als Business Auditor bij de Belastingdienst in Apeldoorn werk jij hieraan mee. Een functie waarin je zowel nauw betrokken bent bij de uitvoering als bij het strategisch denken. Werk jij mee aan een financieel gezond en eerlijk Nederland?

Dit doe je bij de Belastingdienst 

Samen met je collega’s ondersteun je het management van het cluster Gegevens en ben je een volwaardig gesprekspartner. De focus ligt op het beheersbaar behalen van strategische en operationele doelen, en het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Samen met je collega’s onderzoek je de kwaliteit van de interne beheersing en geef je adviezen over mogelijke verbeteringen daarin. 

Ook draag je vanuit jouw expertise bij aan verbetertrajecten in het cluster. Je voert onderzoeken (audits) en controles uit en rapporteert je bevindingen en adviezen aan het management. Je werkzaamheden zijn gericht op verschillende onderwerpen. Zoals risicobeheersing, informatiebeveiliging, autorisatiebeheer en het ontwerpen en uitvoeren van verbijzonderde interne controles. Daarnaast houd je je bezig met de bedrijfscontinuïteit, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het (mede)ontwikkelen en beschrijven van de administratieve organisatie. 

Een bijzondere baan, omdat...

  • je in deze interessante functie een kijkje krijgt in het grotere maatschappelijke geheel en de rol van de Belastingdienst daarin.
  • je enerzijds dicht op de uitvoering zit en anderzijds mee kunt denken met het clustermanagement op het gebied van interne beheersing.
  • jouw werk enorm veelzijdig is; je onderzoekt, controleert en adviseert het cluster over processen, informatie en organisatie.
  • je samenwerkt met collega’s van je team, je cluster én daarbuiten.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Het ene moment spar je binnen je team over privacybescherming, het volgende moment geef je samen met een collega advies aan een teamleider over informatiebeveiliging. Divers werk in een dynamische, informele omgeving, met gedreven collega's. Dat houdt de flow er wel in! ” - Jacob, audit-controller.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is het kloppend hart van de Belastingdienst. Iedereen in Nederland heeft met ons te maken. Jaarlijks versturen en verwerken wij meer dan 316 miljoen brieven, e-mails, aanslagen en aangiften. De verantwoordelijkheid voor de ontvangst, verwerking en verzending van alle fiscale gegevens van én aan burgers en bedrijven ligt bij ons. CAP is georganiseerd in vier onderdelen: Gegevens, Heffing, Inning en Centrale Functies. 

Samen zorgen zij ervoor dat iedereen in Nederland een aanslagbiljet krijgt, aangifte kan doen of een toeslag ontvangt. Om al deze gegevens op een verantwoordelijke en juiste manier te kunnen verwerken voert CAP miljoenen handelingen door, grotendeels geautomatiseerd. Onze ambitie? Massaal persoonlijk maken. Door zoveel mogelijk te digitaliseren, optimaliseren en slim gebruik te maken van data kunnen we dit mogelijk maken. Dit vraagt om medewerkers die mee- en vooruitdenken, nieuwsgierig zijn en zichzelf continu willen blijven ontwikkelen. Kijk voor meer info: https://werken.belastingdienst.nl/centrale-administratieve-processen-cap.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Remco Beijers, Teamleider Interne Beheersing & Bedrijfsvoering 06 - 21 63 74 65

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Najat Zaidi, Adviseur Werving en Selectie 06 - 57 92 86 01

Solliciteren?

Schriftelijk solliciteren

Je reactie op de vacature "Senior Auditor" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "2412" naar: