• 's-Hertogenbosch
 • HBO bachelor
 • 32 - 36 uur
 • €3.663 - €5.658 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 2 juni 2024 Nog 6 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: RvR-SO, Plaatsingsdatum: 1 mei 2024

De Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) is verantwoordelijk voor de verwerking van een grote hoeveelheid informatie voor de uitvoering van de wettelijke taken. Zorgen voor een optimale beveiliging van waardevolle informatie, systemen en fysieke locaties en werkzaam zijn bij een organisatie in een domein met grote maatschappelijke impact. Is dat wat jou als security officer aanspreekt? Lees dan snel verder!

Als security officer werk je bij de Raad in een boeiende omgeving. De Raad zorgt ervoor dat zo’n 300.000 rechtshulpvragen van burgers kunnen worden behandeld door een van de 7.000 sociale advocaten en mediators en beheert registers van bewindvoerders en tolken en vertalers. De Raad hecht er grote waarde aan dat de organisatie zorgvuldig en veilig omgaat met vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de aan de Raad toevertrouwde informatie, waaronder persoonsgegevens op een veilige, professionele manier wordt beheerd en verwerkt.

De Raad is continue in ontwikkeling. Zowel intern als extern verandert er de komende jaren veel op technische en beleidsmatig gebied. Zo zal een groot deel van ons applicatielandschap worden vervangen. Ook zijn we ons aan het voorbereiden op de komst van de NIS2. Dat brengt interessante securityvraagstukken met zich: hoe zorgen we dat technisch en organisatorisch de juiste maatregelen getroffen worden om informatiebeveiligingsrisico’s te mitigeren en hoe bewaken we dat verbeterplannen worden uitgevoerd? De focus van de werkzaamheden liggen voor het grootste deel op governance, risk en compliance, security awareness en regievoering.

Samen met je collega’s zorg je voor het (laten) implementeren van een samenhangend pakket van maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie van de Raad te waarborgen, waarbij je zoekt naar de ideale balans tussen wetgeving, risico’s, maatregelen, processen en mensgericht werken.

Heb jij affiniteit met deze onderwerpen en houd je ervan om met je collega’s samen te werken en de diepte in te gaan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De werkzaamheden
De functie van security officer houdt in ieder geval het volgende in:

 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het MT, CIO, CISO, de privacy officers, architecten, proceseigenaren, ontwikkelaars en projectleiders op het gebied van informatieveiligheid.
 • Je ontwikkelt, implementeert en onderhoudt informatieveiligheidsbeleid, -procedures en -instrumenten voor de Raad.
 • Je draagt proactief bij aan verbetervoorstellen ter verbetering van de Raadsbrede informatiebeveiliging.
 • Je voert risicoanalyses uit en identificeert bedreigingen voor de informatie en systemen van de Raad.
 • Je voert en/of coördineert periodieke tests en controles om de beveiliging van de systemen en informatie te evalueren en te verbeteren.
 • Je houdt toezicht op de naleving van het beleid en de procedures voor informatiebeveiliging, zowel door medewerkers van de Raad als door derde partijen.
 • Je draagt bij aan het voorkomen van beveiligingsincidenten en ondersteunt de Raad bij het opsporen en analyseren van risico’s en oorzaken van deze incidenten.
 • Je draagt actief bij aan het bevorderen van IBP bewustzijn binnen de Raad.
 • Je houdt de ontwikkelingen bij op het gebied van informatiebeveiliging en adviseert het management van de Raad over veranderingen in de dreiging en de benodigde maatregelen.
 • Je onderhoudt actief een netwerk van deskundigen op het gebied van privacy, security en gegevensverwerkingen, binnen en buiten de Raad.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De security officer maakt deel uit van het CIO office (organisatieonderdeel Bedrijfsvoering). In het CIO office zijn de volgende expertises terug te vinden: informatiebeveiliging en Privacy (2 security officers), Portfoliomanagement en Informatievoorzieningsmanagement. De afdeling wordt aangestuurd door het Hoofd CIO office en valt onder de CIO/Manager Bedrijfsvoering. Vanuit deze afdeling wordt centraal regie gevoerd op alle ontwikkelingen binnen de Raad en wordt de doelmatigheid, veiligheid en rechtmatigheid van processen, projecten en wijzigingen gecontroleerd.

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) is als zelfstandig bestuursorgaan een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verantwoordelijk voor een belangrijke steunpilaar in onze democratische samenleving: gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. De Raad zorgt ervoor dat financieel minder draagkrachtige burgers toegang hebben tot goede en betaalbare rechtsbijstand en ondersteuning krijgen voor het oplossen van juridische problemen. De rechtsbijstand wordt verleend door zo’n 7.000 advocaten en mediators die voldoen aan de voorwaarden om gesubsidieerde rechtsbijstand te verlenen. Naast de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) voert de Raad ook een deel van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) uit.

Bij de Raad werken zo’n 300 medewerkers verdeeld over de vestigingen Den Bosch en Leeuwarden. Ook beschikken we over een aantal flexlocaties (waaronder Utrecht) en vier aanmeldcentra (kantoren van de IND waar de asielprocedure wordt doorlopen).

De medewerkers ervaren de Raad als een informele en betrokken organisatie met een collegiale sfeer. De Raad stimuleert en waardeert het meedenken van alle medewerkers. Er wordt echt naar je geluisterd en je hebt daadwerkelijk impact.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Nienke Mulder, Hoofd CIO Office /CISO

088 - 787 1000

Solliciteren?

Raad voor Rechtsbijstand nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Digitaal archivaris

Raad voor Rechtsbijstand
 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Administrateur

Raad voor Rechtsbijstand
 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Chief information security officer

CAK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd