• 's-Hertogenbosch
 • WO bachelor
 • 32 - 36 uur
 • €4.186 - €5.658 (bruto)
 • Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 10 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: RvR-DA, Plaatsingsdatum: 8 juni 2024

De Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) is verantwoordelijk voor de verwerking van een grote hoeveelheid informatie ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken. Juiste, duurzaam toegankelijke en goed beveiligde informatie is nodig voor een optimale dienstverlening en transparantie van de Raad. Zijn dit onderwerpen die jou aanspreken? Lees dan snel verder.

Als digitaal archivaris werk je bij de Raad in een boeiende omgeving. De Raad zorgt ervoor dat zo’n 300.000 rechtshulpvragen van burgers worden bijgestaan door een van de 7.000 sociale advocaten en mediators en beheert registers van bewindvoerders en tolken en vertalers. Bij de Raad is de (digitale) omgeving volop in ontwikkeling. Zowel intern als extern ontwikkelt de Raad zich de komende jaren op technisch en beleidsmatig gebied. De toeslagaffaire en veranderende wetgeving op het gebied van informatiehuishouding brengen een grote veranderopdracht met zich mee voor de Raad als overheidsorganisatie. De burger krijgt steeds meer eigen regie over zijn gegevens. Grip krijgen en houden op informatie die de Raad verwerkt is hierbij van groot belang. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de aan de Raad toevertrouwde informatie op een veilige, professionele manier wordt beheerd en verwerkt.

Mooie, maatschappelijk relevante, complexe en uitdagende vraagstukken landen op jouw bureau. Als digitaal archivaris draag je bij aan het duurzaam toegankelijk maken van betrouwbare informatie. Je zorgt ervoor dat iedereen bij de Raad weet waar welke informatie te vinden is, bewaart wat bewaard moet worden en vernietigt wat vernietigd moet worden.

De functie van digitaal archivaris is nieuw bij de Raad. Wil jij samen met de Manager Informatiehuishouding bijdragen aan een goede informatiehuishouding bij de Raad, heb jij ervaring met archiveringsvraagstukken en het verbeteren van informatiebeheerprocessen en beschik je over een hands-on mentaliteit? Dan zijn wij op zoek naar jou.

De werkzaamheden
De functie van digitaal archivaris houdt bij de Raad in ieder geval het volgende in:

 • Op het digitale domein ontwikkel je archiefbeleid vanuit de relevante wet- en regelgeving, stel je kaders aan informatiebeheer en draag je bij aan de implementatie en borging daarvan. Je ondersteunt de Raad bij de vertaling van kaders naar de praktijk.
 • Je bent verantwoordelijk voor het vaststellen en de herijken van de selectielijst, het opstellen van een handreiking met betrekking tot het gebruik van de selectielijst en de verklaringen van vernietiging en overbrenging.
 • Je zorgt voor een Raadsbreed informatiebeheer-kwaliteitssysteem, verricht audits, rapporteert belanghebbenden over de kwaliteit van het informatiebeheer en adviseert over verbeteringen.
 • Je adviseert over de inrichting van de archieffunctie (mensen, processen, systemen) op basis van wet- en regelgeving.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de principes van recordmanagement binnen de Raad.
 • Je adviseert over en draagt bij aan de implementatie van oplossingen op het gebied van digitale archivering. Je participeert in ICT-projecten en ondersteunt vanuit jouw expertise bij het (her)inrichten van applicaties.
 • Je zorgt ervoor dat de digitale archieven van de Raad op orde zijn, waarbij bewaartermijnen in acht worden genomen.
 • Je coördineert het overbrengen van informatie naar het Nationaal Archief of het vernietigen van informatie als de vernietigingsdatum verlopen is.
 • Je bevordert in nauwe samenwerking met de Manager Informatiehuishouding het bewustzijn op het gebied van informatiehuishouding en archiefbeheer.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De digitaal archivaris maakt deel uit van het CIO office (organisatieonderdeel Bedrijfsvoering). In het CIO office zijn de volgende expertises terug te vinden: Informatiebeveiliging en Privacy, Portfoliomanagement en Informatiehuishouding. Je werkt nauw samen met de Manager IHH. De afdeling wordt aangestuurd door het Hoofd CIO office en valt onder de Manager Bedrijfsvoering/CIO. Vanuit deze afdeling wordt centraal regie gevoerd op alle ontwikkelingen binnen de Raad en wordt de doelmatigheid, veiligheid en rechtmatigheid van processen, projecten en wijzigingen gecontroleerd. Binnen het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering werken we nauw samen met de afdeling IM die operationeel-tactisch verantwoordelijk is voor de instandhouding en vernieuwing van de informatievoorziening.

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) is als zelfstandig bestuursorgaan een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verantwoordelijk voor een belangrijke steunpilaar in onze democratische samenleving: gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. De Raad zorgt ervoor dat financieel minder draagkrachtige burgers toegang hebben tot goede en betaalbare rechtsbijstand en ondersteuning krijgen voor het oplossen van juridische problemen. De rechtsbijstand wordt verleend door zo’n 7.000 advocaten en mediators die voldoen aan de voorwaarden om gesubsidieerde rechtsbijstand te verlenen. Naast de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) voert de Raad ook een deel van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) uit.

Bij de Raad werken zo’n 300 medewerkers verdeeld over de vestigingen Den Bosch en Leeuwarden. Ook beschikken we over een aantal flexlocaties (waaronder Utrecht) en vier aanmeldcentra (kantoren van de IND waar de asielprocedure wordt doorlopen).

De medewerkers ervaren de Raad als een informele en betrokken organisatie met een collegiale sfeer. De Raad stimuleert en waardeert het meedenken van alle medewerkers. Er wordt echt naar je geluisterd en je hebt daadwerkelijk impact.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Nienke Mulder, Hoofd CIO Office /CISO

0887871000

Solliciteren?

Raad voor Rechtsbijstand nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Security officer

Raad voor Rechtsbijstand
 • 's-Hertogenbosch
 • HBO bachelor
 • 32-36

Data Architect

Raad voor Rechtsbijstand
 • 's-Hertogenbosch
 • WO bachelor
 • 32-36

Medewerker HRM

Raad voor Rechtsbijstand
 • 's-Hertogenbosch
 • HBO bachelor
  MBO - 4
 • 24-36