Product Owner

Dienst terugkeer en vertrek

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 17 mei
 • Vacaturenummer 143
 • Plaatsingsdatum 17 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd



In deze rol ben je verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de IV en IT producten, door stakeholders te betrekken, doelen duidelijk te stellen en de visie op de businesswaarde voor de DT&V af te stemmen.

Werkzaamheden:

 • Is in de rol van Epic Owner in de Agile DevOps werkwijze verantwoordelijk voor verschillende onderdelen van het jaarplan.
 • Verantwoordelijk voor het vertalen van de Strategische (Jaarplan) doelstellingen (Epics) van de DT&V naar een Productvisie en bijbehorende Features.
 • Zorgt dat productvisie is afgestemd met relevante stakeholders en daarnaast wordt uitgedragen naar het team.
 • Verbindt in zijn werk de belangen van alle businessonderdelen met het perspectief vanuit o.a. technologie (o.a. Lifecyclemanagement) en maakt daarin afwegingen op basis van een Businesswaarde en risico perspectief.
 • Verantwoordelijk om samen met o.a. analisten, architecten en projectmanagers de Product Backlog te vullen.
 • Verantwoordelijk voor het helder (laten) omschrijven van gewenste resultaat in Features conform de Definition of Ready (DOR).
 • Is verantwoordelijk voor het juist prioriteren van de Features binnen de productscope op basis van de vastgestelde methodiek (WSJF).
 • Prioriteert Product Backlog items zodat de Productvisie behaalt kan worden, stemt deze prioritering af met betrokkenen.
 • Zorgt dat de Product Backlog zichtbaar, transparant en duidelijk is voor iedereen, zodat voor het team voorspelbaarheid en rust in de realisatiefase ontstaat.
 • Standvastig in het zorgen dat prioriteiten niet binnen de sprints gewijzigd worden.
 • Zorgt dat er geen inhoudelijke en/of interpretatieverschillen bestaan over de Features die op de Product Backlog staan.
 • Stemt gedurende de sprint af met het team, Scrummaster, gebruikers en andere Stakeholders om te borgen dat het juiste geleverd/ontwikkeld wordt.
 • Speelt een centrale rol bij Lean Agile Scrum events zoals PI Planningsevents, sprintplanningen, demo’s, reviews en retrospectives.
 • Neemt het besluit (in afstemming met stakeholders) om het product/dienst in gebruik te nemen.
 • Roept advies in van de solution en/of Enterprise architect wanneer product/dienst architectuur raakt, de PO werkt mee aan de borging van de architectuur kaders door het team.



Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling



De directie Bedrijfsvoering (DBV) draagt zorg voor een groot aantal ondersteunende activiteiten voor de hele DT&V organisatie en houdt zich bezig met personeels-, financieel- en organisatiebeheer, facilitaire ondersteuning, huisvesting, inkoop en communicatie. Ook de adviesfunctie voor het management ten aanzien van al deze aandachtsgebieden hoort bij het takenpakket. Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor BIT (business, information and –tech-nology). De Directie Bedrijfsvoering draagt tevens zorg voor de planning & control cyclus, inclusief het begrotingsproces.

De BIT organisatie is verantwoordelijk voor de inkoop, analyse, advisering, ontwikkeling, implementatie en beheer van (maatwerk) ICT-producten en diensten voor DT&V. De voornaamste leverancier is hierbij de Justitiële ICT Organisatie (JIO). Verder wordt er nauw samengewerkt in de migratieketen als onderdeel van het departement van Justitie en Veiligheid (JenV). Sinds 2020 bouwen we aan een IV organisatie die gebaseerd is op het Agile/ DevOps gedachtengoed en bijbehorende werkprocessen.

Een belangrijk thema binnen de de BIT organisatie is het doorontwikkelen van de Agile/ Devops werkwijze. Zo voeren we momenteel de discussie over valuestreams en agile release trains waarin de manager IT Regie een belangrijk rol heeft. Draagvlak bij de medewerkers en de leveranciers is belangrijk en de systemen moeten in toenemnde mate modern en robuust zijn. Verdere kernthema’s voor de komende jaren: verbinding versterken met het primair proces, technologische innovatie, compliance (wet en regelgeving, IHH, WOO, etc.), professionaliseren van diensten en eigen (financiële) bedrijfsvoering. Het MT BIT – bestaande uit de CIO (richten), mgr IT Regie (inrichten/ verrichten met als aandachtsgebied WAT) en mgr IT Uitvoering (inrichten/ verrichten met als aandachtsgebied HOE) – is onderdeel van MT BV en concentreert zich op IV aspecten.

Ons team bestaat in totaal uit zestien professionals die zich dagelijks met grote betrokkenheid inzetten voor de DT&V en haar medewerkers: een manager HR, (senior) adviseurs bedrijfsvoering met diverse aandachtsgebieden én administratief ondersteunende collega’s. We werken in accountteams per directie waarin alle HR-disciplines vertegenwoordigd zijn en de senior-adviseur de werkzaamheden coördineert. Binnen deze matrix aanpak ben jij als HR-adviseur het eerste aanspreekpunt voor managers en handelt de voorkomende vragen af en stemt bij complexe vraagstukken af met de senior adviseur.

Dienst terugkeer en vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering nemen we het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen. Wij zijn verbonden met en onderdeel van de migratieuitdagingen in de Nederlandse maatschappij. Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Onze uitdaging is dat mensen die niet in Nederland mogen blijven, rechtmatig en respectvol terugkeren. Zelfstandig als het kan. Gedwongen als het moet.
Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Norbert van Hooidonk

+31 6 15689424

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Norbert van Hooidonk

+31 6 15689424

Solliciteren?

Dienst terugkeer en vertrek nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch Informatieadviseur

Dienst terugkeer en vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Enterprise Architect

Dienst terugkeer en vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner BIT/BV

Dienst terugkeer en vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd