Enterprise Architect

Dienst terugkeer en vertrek

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.758 - €7.094
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 16 mei
 • Vacaturenummer 144
 • Plaatsingsdatum 17 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijdIn deze rol ben je verantwoordelijk voor het ontwerp en onderhoud van de enterprise (departementale) kaders en architectuur. De Enterprisearchitect heeft een holistische kijk op de organisatie strategie, processen, IV en IT oplossingen. De Enterprisearchitect verbindt de business-strategie en -processen met de IV-strategie.

Werkzaamheden:

 • Ontwikkelt IV en IT beleid, strategie, voorstellen, kaders, principes en richtlijnen en zorgt dat deze binnen en buiten de organisatie worden uitgedragen en toegepast.
 • Structureert het IV en IT landschap van de organisatie zodanig, dat de processen, applicaties en infrastructuren bestuurbaar zijn en aansluiten bij het gebruik en bij de doelstellingen van de organisatie en passen binnen (interdepartementale) architectuurafspraken.
 • Voert de strategische dialoog met Stakeholders in de organisatie en in de keten zodat strategische organisatieontwikkelingen en -architectuur tijdig op elkaar zijn afgestemd (alignment).
 • Zorgt ervoor dat de architectuur operationeel actueel blijft, door in gesprek te blijven met het primair proces en de ICT uitvoering.
 • Is verantwoordelijk voor het borgen van de aansluiting op interdepartementale en overheidsbrede kaders en programma’s.
 • Stelt samen met Solution architect principes op voor het organisatiebreed werken onder architectuur en ziet toe op de naleving hiervan.
 • Zorgt dat vanuit architectuur features en backlog items worden opgesteld, in samenspraak met analisten, solution architect en product owners.
 • Heeft een adviserende en handhavende rol tijdens de ontwerp- en bouwfase van IV en IT oplossingen.
 • Heeft een vakinhoudelijk sturende rol richting de analyse en architectuur professionals in de organisatie.
 • Onderhoudt contacten t.b.v. de Enterprise architectuur met ketenpartners en is aangesloten op relevante gremia waarin besluitvorming plaatsvindt over (inter)departementale architectuur principes en kaders.
 • Neemt deel aan complexe (inter)departementale IV-programma’s.
 • Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het management van BIT m.b.t. tot besluiten die de Enterprise architectuur en/of de naleving hiervan raken.
 • Ziet toe op het opnemen en naleven van architectuur kaders, richtlijnen en principes in dienstverleningsovereenkomsten met klanten en leveranciers ten tijde van leverancier- en dienst/productselectie en –evaluatie.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdelingDe directie Bedrijfsvoering (DBV) draagt zorg voor een groot aantal ondersteunende activiteiten voor de hele DT&V organisatie en houdt zich bezig met personeels-, financieel- en organisatiebeheer, facilitaire ondersteuning, huisvesting, inkoop en communicatie. Ook de adviesfunctie voor het management ten aanzien van al deze aandachtsgebieden hoort bij het takenpakket. Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor BIT (business, information and –tech-nology). De Directie Bedrijfsvoering draagt tevens zorg voor de planning & control cyclus, inclusief het begrotingsproces.

De BIT organisatie is verantwoordelijk voor de inkoop, analyse, advisering, ontwikkeling, implementatie en beheer van (maatwerk) ICT-producten en diensten voor DT&V. De voornaamste leverancier is hierbij de Justitiële ICT Organisatie (JIO). Verder wordt er nauw samengewerkt in de migratieketen als onderdeel van het departement van Justitie en Veiligheid (JenV). Sinds 2020 bouwen we aan een IV organisatie die gebaseerd is op het Agile/ DevOps gedachtengoed en bijbehorende werkprocessen.

Een belangrijk thema binnen de de BIT organisatie is het doorontwikkelen van de Agile/ Devops werkwijze. Zo voeren we momenteel de discussie over valuestreams en agile release trains waarin de manager IT Regie een belangrijk rol heeft. Draagvlak bij de medewerkers en de leveranciers is belangrijk en de systemen moeten in toenemnde mate modern en robuust zijn. Verdere kernthema’s voor de komende jaren: verbinding versterken met het primair proces, technologische innovatie, compliance (wet en regelgeving, IHH, WOO, etc.), professionaliseren van diensten en eigen (financiële) bedrijfsvoering. Het MT BIT – bestaande uit de CIO (richten), mgr IT Regie (inrichten/ verrichten met als aandachtsgebied WAT) en mgr IT Uitvoering (inrichten/ verrichten met als aandachtsgebied HOE) – is onderdeel van MT BV en concentreert zich op IV aspecten.

Ons team bestaat in totaal uit zestien professionals die zich dagelijks met grote betrokkenheid inzetten voor de DT&V en haar medewerkers: een manager HR, (senior) adviseurs bedrijfsvoering met diverse aandachtsgebieden én administratief ondersteunende collega’s. We werken in accountteams per directie waarin alle HR-disciplines vertegenwoordigd zijn en de senior-adviseur de werkzaamheden coördineert. Binnen deze matrix aanpak ben jij als HR-adviseur het eerste aanspreekpunt voor managers en handelt de voorkomende vragen af en stemt bij complexe vraagstukken af met de senior adviseur.

Dienst terugkeer en vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering nemen we het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen. Wij zijn verbonden met en onderdeel van de migratieuitdagingen in de Nederlandse maatschappij. Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Onze uitdaging is dat mensen die niet in Nederland mogen blijven, rechtmatig en respectvol terugkeren. Zelfstandig als het kan. Gedwongen als het moet.
Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Norbert van Hooidonk

+31 6 15689424

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Norbert van Hooidonk

+31 6 15689424

Solliciteren?

Dienst terugkeer en vertrek nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch Informatieadviseur

Dienst terugkeer en vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Product Owner

Dienst terugkeer en vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner BIT/BV

Dienst terugkeer en vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd