Integraal teammanager verstedelijking en transformatie

Provincie Gelderland

 • Stand­plaats Arnhem
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.442 - €6.324
 • Niveau HBO bachelor, WO bachelor
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Vacaturenummer -
 • Plaatsingsdatum 25 maart 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Integraal teammanager verstedelijking en transformatie

Ben jij de integraal teammanager die warmloopt van het thema verstedelijking en transformatie? Goed nieuws! Als provincie Gelderland werken we aan het realiseren van deze ambitie. Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder!

Wat ga je doen?
Als integraal manager geef je leiding aan het themaprogramma Verstedelijking en Transformatie. Het team Verstedelijking en Transformatie is een themateam dat een samenvoeging is van drie programma’s (Steengoed Benutten, Wonen en Werklocaties) met ieder hun eigen specifieke bestuurlijk vastgestelde opgave. Je bent daarbij verantwoordelijk voor de resultaten van de inhoudelijke opgaven van SteenGoed Benutten en Werklocatie (dus exclusief Wonen), het functioneren van het gehele team Verstedelijking & Transformatie, de ontwikkeling van de medewerkers en de bedrijfsvoering.

Je vormt de schakel tussen de opdracht, de ambities van het college, de provinciale organisatie en het brede externe netwerk. Belangrijk is dat je goed kan schakelen tussen rollen, mensen en inhoud en verbindingen kan leggen om samen opgaven te realiseren en daar afspraken over te maken. In jouw rol stuur en faciliteer je op de 4 aspecten mens, team, inhoud en bedrijfsvoering.

 • Inhoud: je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen van het team.
 • Mens: je bent HR-verantwoordelijk voor de mensen binnen het team, 30-35 mensen. Je voert o.a. het goede gesprek, waarbij je aandacht hebt voor de menskant. Je draagt bij aan duurzame inzet van mensen (opleiding, vitaliteit) en je stimuleert persoonlijk leiderschap. Samen met je andere teammanagers van Programmering zet je in op strategisch personeelsplanning voor de komende jaren.
 • Team: je zorgt voor een thuisbasis waarbinnen het team constructief en gemotiveerd samenwerkt. Daarbij heb je aandacht voor het ontwikkelen van vakmanschap (kennisbasis) en teamontwikkeling (teamopdracht/lan) optimaal gebruik maakt van de talenten binnen je team. Hierbij heb je speciale aandacht voor de organisatie en de samenwerking tussen de 2 deelteams en waarborg je de integraliteit.
 • Bedrijfsvoering: Je zorgt ervoor dat de communicatie, P&C-cyclus, M&M, monitoring & databeheer, kennis van regelgeving (zoals AVG voor jouw team) goed op orde zijn.

In samenspraak met de teams zet jij de grote lijnen uit en leg je veel verantwoordelijkheid bij de teams voor de uitvoering. Bij complexe inhoudelijke vraagstukken en bestuurlijk gevoelige dossiers ben jij beschikbaar als klankbord en sparringpartner voor de teams.

Kenmerkend voor dit themaprogramma en accenten voor deze opdracht:

 • Voor het gehele themateam ligt er een nadrukkelijk accent op de HR-verantwoordelijkheid De organisatie is in beweging en in opmaat naar en rond volgende collegeperiode zal het omgevingsgericht werken ook zijn vorm krijgen. Hoe en wat is nog niet uitgekristalliseerd. We vragen je zorg te dragen voor de inbreng vanuit je team en het team goed op de ontwikkelingen mee te nemen.
 • Op de inhoud ben je verantwoordelijk voor SteenGoed Benutten en Werklocaties. Bij beide teams ligt de inhoudelijke focus op de uitvoering en de realisatie van de projecten.
 • Als teammanager ben je tevens de ambtelijk opdrachtgever voor de Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) die bijdraagt aan de doelstellingen van zowel SteenGoed Benutten als Werklocaties.
 • Het programma Wonen kent een eigen programmamanager vanwege de omvang en urgentie van de opgave. Deze programmamanager wordt rechtstreeks aangestuurd door de opdrachtgever van het themaprogramma Verstedelijking en Transformatie. Als manager Verstedelijking en Transformatie ben je wel HR-verantwoordelijke voor de medewerkers van het programma Wonen.

Wie zijn wij?
Het team Verstedelijking en Transformatie is een themateam dat een samenvoeging is van drie programma’s (Steengoed Benutten, Wonen en Werklocaties) met ieder hun eigen specifieke bestuurlijk vastgestelde opgave.

De teammanagers van Programmering zijn samen integraal verantwoordelijk voor het vertalen van de ambities uit de omgevingsvisie, het coalitieakkoord, beleidsprogramma’s en wettelijke taken naar concreet haalbare doelen en resultaten. We verwachten van je dat je stuurt op elementen vanuit de totale organisatiecontext. In samenspraak met de verantwoordelijk concernmanager leg je daarin de gewenste accenten aan.

Wat bieden wij jou?
Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de functie van integraal teammanager verstedelijking en transformatie verdien je op basis van een 36-urige werkweek minimaal €4.442,21 en maximaal €6.324,31 (salarisschaal 13) afhankelijk van opleiding en werkervaring. Je beschikt over 4 weken vakantieverlof en hebt de mogelijkheid om compensatieverlof op te bouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000, een gezondheidsbudget van € 300,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van (22%) van het jaarsalaris. In het IKB is onder andere het vakantiegeld en een structurele eindejaarsuitkering opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften.

De functie is voor de duur van één jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.

Provincie Gelderland

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Sonja Sprokkereef

026-3599757

Solliciteren?

Provincie Gelderland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist vergunningverlening en handhaving

Provincie Gelderland
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Lead architect

Koninklijke Bibliotheek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 13 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teamleider documentverwerking

Koninklijke Bibliotheek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 6 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)