Gedragswetenschapper Veilig Thuis Haaglanden

  • Den Haag  -  route
  • WO bachelor
  • 32 - 36 uur
  • €4.447 - €6.103 (bruto)
  • Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 20225854, Plaatsingsdatum: 21 oktober 2022

Gedragswetenschapper Veilig Thuis Haaglanden
Zorg jij als gedragswetenschapper voor een veilige leefomgeving? Meer weten? Lees verder!

Als gedragswetenschapper lever je een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de uitvoering van de taken van Veilig Thuis. In multidisciplinair teamverband werk je mee aan het onderzoek naar vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling die bij Veilig Thuis gemeld zijn. Je geeft vanuit de eigen vakinhoudelijke kennis adviezen aan een bevlogen groep maatschappelijk werkers en geeft zo richting aan de onderzoeken. Ook werk je nauw samen met de vertrouwensartsen die binnen Veilig Thuis werkzaam zijn.

Wat ga je doen?
In complexe casuïstiek geef je zelf uitvoering aan het o-nderzoek. Dit kan zijn door het voeren van gesprekken met cliënten, waaronder de kind gesprekken. Daarbij maak je zo nodig gebruik van screenings- en vragenlijsten en voer je diagnostiek uit. Daarnaast lever je vanuit je professionaliteit een bijdrage aan de werk- en beleidsontwikkeling binnen regioteams en binnen Veilig Thuis als geheel. Ook ben je verantwoordelijk voor het adviseren van burgers en professionals, die in verband met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling een beroep doen op Veilig Thuis. Tevens geef je voorlichting aan professionals.

Gemeente Den Haag

Solliciteren?

Gemeente Den Haag nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.