• Lelystad
 • WO bachelor
 • 32 - 36 uur
 • €3.935 - €6.323 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap
 • Solliciteer voor 6 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 20242907, Plaatsingsdatum: 6 juni 2024

Wij zijn op zoek naar een

Ervaren Onderzoeker
(Randstedelijke Rekenkamer)
32 – 36 uur | WO | Min. € 3.935,54 – max. € 6.323,27

Ben jij iemand die zich helemaal kan vastbijten in een onderwerp? Doe je graag diepgravend onderzoek? Wil je bijdragen aan het verbeteren van het openbaar bestuur? Vind je het leuk om je te verdiepen in de verschillende beleidsterreinen van de provincie? En heb je minimaal vier jaar onderzoekservaring? Dan is werken bij de Randstedelijke Rekenkamer misschien wel iets voor jou!

Wie zijn wij?
De Randstedelijke Rekenkamer is een onafhankelijke organisatie die onderzoek doet voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De Rekenkamer gaat na of de provincies de afgesproken doelen realiseren, of zij dat doen binnen het afgesproken budget én of zij handelen volgens de regels. De onderzoeksrapporten zijn openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale Staten. Provinciale Staten besluiten vervolgens wat er met de conclusies en aanbevelingen gedaan wordt. Op deze wijze draagt de Rekenkamer bij aan de kwaliteit van het provinciaal bestuur en aan het vergroten van de publieke verantwoording. Bekijk onze animatie om meer te weten te komen over de Randstedelijke Rekenkamer.
De Rekenkamer is gehuisvest in Amsterdam op loopafstand van station Sloterdijk en heeft circa vijftien medewerkers. Er is ruimte om het team uit te breiden met een ervaren onderzoeker. Wij zijn een gedreven team en bieden ruimte voor eigen initiatief en innovatie. Onze organisatiecultuur is informeel en laagdrempelig. Er wordt hard gewerkt maar wel met een gezonde dosis humor. De onderzoeken worden in kleine teams onder leiding van een projectleider uitgevoerd. Daarom moet je goed kunnen samenwerken. We zijn een lerende en innovatieve Rekenkamer waarbij objectiviteit en integer handelen de basis vormen. Ons team heeft een hoge mate van zelfstandigheid. Iedereen is generalist en inzetbaar op alle onderwerpen.

Wat ga je doen
Binnen de Rekenkamer houden we ons bezig met toegepast onderzoek. Alle beleidsthema's en instrumenten van de provincie kunnen worden onderzocht. De invalshoeken daarbij zijn de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Concrete voorbeelden van onderzoeken zijn landbouw- en voedseltransitie, circulaire economie en Windpark Hanze.
Als onderzoeker ga jij aan de slag met een onderwerp uit ons onderzoeksprogramma. Je bijt je hierin vast en kunt daarbij hoofd- en bijzaken onderscheiden. De zoektocht naar het onbekende vind je leuk. Ook vind je het leuk en ben je vaardig om grote hoeveelheden materiaal in heldere bevindingen, conclusies en aanbevelingen te verwoorden.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het opstellen van een bij het onderwerp passende aanpak van een onderzoek;
 • Het verzamelen, ordenen en analyseren van grote hoeveelheden gegevens tot bruikbare informatie;
 • Het houden van interviews met ambtenaren en betrokken partijen zoals belangenverenigingen of experts;
 • Het objectief vastleggen van het resultaat van je werkzaamheden in een feitenrelaas;
 • Het mee schrijven aan een bestuurlijke nota waarin de conclusies en aanbevelingen staan die je uit het feitenrelaas haalt;
 • Het monitoren van ontwikkelingen en meedenken over geschikte onderwerpen voor het onderzoeksprogramma;
 • Het analyseren van complexe vraagstukken en het vormgeven van beleidsopties (schaal 12);
 • Het zelfstandig leidinggeven aan kleinere onderzoeken (schaal 12).

Randstedelijke Rekenkamer

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Martin Santhagens

0205818585

Solliciteren?

Randstedelijke Rekenkamer nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker

Algemene Rekenkamer
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectmanager

Provincie Gelderland
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteurs

Autoriteit Persoonsgegevens
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd