Programmamanager Gebiedsontwikkeling

Provincie Flevoland

 • Lelystad  -  route
 • WO bachelor
 • 36 uur
 • €71.055 - €10.066 (bruto)
 • Natuur / milieu
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 20241440, Plaatsingsdatum: 19 maart 2024

De provincie Flevoland is op zoek naar een
Programmamanager Gebiedsontwikkeling
1,0 fte

Wil jij een relevante bijdrage leveren aan het optimaliseren van de leefomgeving binnen provincie Flevoland? De provincie Flevoland streeft ernaar de ruimte binnen Flevoland optimaal te benutten en zorgt voor een prettige leefomgeving waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is. Als provincie zijn wij volop in beweging en hebben we letterlijk de ruimte om aan de meest fascinerende projecten te werken. Wij zijn op zoek naar een ervaren en gedreven Programmamanager Gebiedsontwikkeling.

Expertiseteam Gebiedsontwikkeling
Je komt te werken bij het expertiseteam Gebiedsontwikkeling. Binnen provincie Flevoland werken we samen met partners aan integrale complexe gebiedsprogramma's, zoals het realiseren van een Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC), realiseren van een maritieme servicehaven in Urk, bijdrage aan de doorontwikkeling van Almere middels het programma Almere 2.0, het realiseren van een Erfgoedpark Batavialand en zo meer. Gebiedsontwikkeling zit in ons DNA. Grote maatschappelijke opgaven, de energietransitie, woningbouw, landelijk gebied, economie en werkgelegenheid in Flevoland, máken onze werkzaamheden.

In al onze gebiedsprogramma's gebruiken we een integrale aanpak op het gebied van fysieke (en veilige) leefomgeving, innovatie en talent. Deze multidisciplinaire aanpak vormt een vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van Flevoland. Hoe beter de regio samenwerkt als één samenhangend ruimtelijk economisch systeem, hoe groter de economische en maatschappelijke impact en kansen.

Wat ga je doen
De gebiedsprogramma's worden aangestuurd door de programmamanagers op grond van een bestuurlijke opdracht. De programmamanager is de ambtelijk opdrachtgever en tevens HR verantwoordelijk. Binnen het gebiedsprogramma werk je met een programmateam met meerdere projectleiders en projectmedewerkers, een communicatieadviseur en controller, ondersteund door het programmasecretariaat. Daarbij wordt waar nodig inhoudelijke specialistische expertise intern of extern ingeroepen.

Als programmamanager ben je:

 • Als ambtelijk opdrachtgever verantwoordelijk voor het management (voorbereiding en realisatie) van strategische gebiedsprogramma's met de nadruk op ontwikkelingsaspecten, integraliteit en politiek bestuurlijke gevoeligheid.
 • Eerste aanspreekpunt van het bestuur en de directie over strategische vraagstukken op het terrein van gebiedsontwikkeling.
 • Je stuurt op resultaten en hebt een adaptieve aanpak in het omgaan met kansen, risico's en complicaties.
 • Budgethouder van de gelden die volgens het investeringsprogramma zijn toegekend aan het gebiedsprogramma en het daarbij toebedeelde procesgeld.
 • Verantwoordelijk voor de PIOFAC-taken van de medewerkers in jouw team.


De gebiedsprogramma's waar je sturing aan gaat geven zullen worden bepaald in overleg met jou, de andere programmamanagers en de manager van het expertiseteam Gebiedsontwikkeling. De programmateams kennen een hechte samenhang en er heerst een open en informele sfeer.

Solliciteren?

Provincie Flevoland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.