• Den Haag
 • WO bachelor
 • 32 - 36 uur
 • Juridisch
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 20223857, Plaatsingsdatum: 9 juli 2022

Domeinmanager Juridische Zaken
Ben jij de ervaren juridisch manager die strategisch leiding geeft aan het MT Juridische Zaken en bijdraagt aan de doorontwikkeling?

Het domein Juridische Zaken is onderdeel van de Dienst Bedrijfsvoering zet concernbreed de juridische kaders en lijnen uit en organiseert de juridische functie van de gemeente – zowel bij de diensten als voor het gehele concern. JZ borgt een juridisch effectieve uitvoering van gemeentelijke plannen en besluiten. JZ bewaakt tevens de juridische kwaliteit en rechtmatigheid daarvan, zodat gemeentelijke beslissingen en maatregelen recht doen aan zowel de bedrijven en inwoners van Den Haag als de gemeente zelf en bedrijven en inwoners kunnen rekenen op een betrouwbare overheid.

Het domein Juridische Zaken bestaat uit zo’n 150 medewerkers en zet die juridische expertise in voor de verschillende juridische processen en taken, zoals juridisch advies aan de diensten, bezwaar en beroep en tijdige juridische control op collegevoorstellen.

Wat ga je doen?
Als domeinmanager geef je op strategisch niveau leiding aan het management team Juridische Zaken (MT JZ). Het MT JZ bestaat naast jou uit een vijftal Business Partners JZ voor de diensten en een manager van de concernteams. De businesspartners sturen het juridische adviesteam van de betreffende dienst aan en zijn de vaste sparringpartner voor de directie van die dienst. De manager van de concernteams geeft leiding aan diverse teams, zoals de ondersteuning van de Adviescommissie bezwaarschriften, de Gemeenteadvocaten en het centrale Woo-team.

In de aansturing van het MT JZ heb je als manager een belangrijke initiërende, faciliterende en stimulerende rol. Het MT JZ maakt beleid, stelt kaders op, bepaalt de strategie en stuurt gericht op resultaten en budget. Als domeinmanager JZ ben je de voorzitter van het MT JZ en vervul je de rol van juridisch boegbeeld van de gemeente. Je bent voor het directieteam Dienst Bedrijfsvoering (DBV), het gemeentelijke managementteam en burgemeester en wethouders directe gesprekspartner voor de juridische kaderstelling. Hiërarchisch rapporteer je aan de Portefeuilledirecteur Personeel & Organisatie en Juridische Zaken.

Juridische Zaken is zo’n vier jaar geleden gebundeld uit de diverse juridische afdelingen van de diensten en valt sindsdien als één domein binnen DBV. Deze dienst is per 1 april 2022 van start gegaan middels een nieuwe hoofdstructuur. Het is de bedoeling dat vanuit deze nieuwe hoofdstructuur tot 2025 verder te werken aan de ambitie om van DBV een dienst te maken, die zich snel kan aanpassen aan nieuwe werkelijkheden en die moderne dienstverlening biedt. Als domeinmanager zorg je er samen met het MT JZ voor dat de doorontwikkeling JZ hierop aansluit. Dit betekent o.a. het doorvoeren van noodzakelijke procesoptimalisaties, b.v. in de afhandeling van Woo-verzoeken, het creëren van een goede balans in inzet van expertise voor concernbrede en voor dienst-specifieke vraagstukken en het versterken van het samenspel met de andere bedrijfsvoeringsdomeinen.

Gemeente Den Haag

Solliciteren?

Gemeente Den Haag nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch adviseur Directie Ontwikkeling & Operatie

Gemeente Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch beleidsadviseur

Gemeente Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Productmanager Basisregistratie Adressen en gebouwen

Gemeente Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd