• Den Haag
 • Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €4.278 - €6.320 (bruto)
 • ICT, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 11 juni 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: AZ-2024-021, Plaatsingsdatum: 27 maart 2024

Bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) toetsen we of de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich aan de wet houden. De CTIVD wil zo een goede balans vinden tussen de bescherming van de nationale veiligheid en het waarborgen van fundamentele rechten.

Jij bent degene die onderzoekt of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) rechtmatig werken. Onze onderzoeken richten zich op alle facetten van het werk van de AIVD en de MIVD. In toenemende mate kijkt de CTIVD naar activiteiten van de diensten met een technologische dimensie, zoals de inzet van interceptie- en hackbevoegdheden en de daarop volgende (geautomatiseerde) gegevensverwerking en -analyse. Daarnaast wil de CTIVD een beeld hebben van het IT-landschap van de beide diensten om zo effectief zicht te houden op (IT) risico’s en de beheersing daarvan door de diensten.

Binnen de CTIVD werken toezichthouders met zowel juridische, operationele als technische expertises samen in multidisciplinaire teams waarvan jij deel uit maakt. Je hebt een rol bij het inzichtelijk maken van systemen en datastromen en het beoordelen van daarbij gebruikte applicaties en processen binnen de AIVD en MIVD. Daarnaast ben je in staat de technische concepten helder uit te leggen aan je collega’s. De digitale systemen en bestanden van de AIVD en de MIVD vormen voor jou de eerste bron van onderzoek. Met het onderzoeksteam voer je naast technisch onderzoek onder meer gesprekken met personen die voor het onderzoek relevant zijn. De bevindingen komen tot uitdrukking in rapporten en andere toezichtproducten.

Er komt bovendien een nieuwe wet aan die de AIVD en MIVD de mogelijkheid geeft hun bevoegdheden flexibeler in te zetten wanneer het gaat om landen met een offensief cyberprogramma. Het toezicht hierop krijgt een dynamisch karakter. Je denkt vanuit jouw achtergrond en expertise creatief mee hoe wij ons toezicht zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen inrichten.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

De CTIVD houdt toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). De CTIVD toetst het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) aan juridische kaders. De CTIVD is een onafhankelijke toezichthouder.

De AIVD en MIVD mogen onder stringente voorwaarden activiteiten uitvoeren die een beperking vormen op grondrechten, zoals onder meer vastgelegd in de Grondwet en het EVRM. Het doel van de CTIVD is onafhankelijk en onpartijdig onderzoek doen naar de rechtmatigheid van deze activiteiten. Op basis van dat onderzoek doet de CTIVD aanbevelingen aan de betrokken ministers. Van de bevindingen van de onderzoeken doet de Commissie verslag in de vorm van openbare rapporten. Deze worden via de desbetreffende minister naar de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal gestuurd. Via een jaarverslag legt de CTIVD rechtstreeks verantwoording over haar werkzaamheden af aan de Eerste en Tweede Kamer.

De CTIVD ziet het als haar taak om te zorgen voor inzicht in een goede balans tussen de bescherming van de nationale veiligheid en fundamentele rechten. Daarnaast behandelt de CTIVD klachten van burgers over de AIVD en de MIVD. Ook kan zij de betrokken ministers gevraagd en ongevraagd advies geven.

Zie voor meer informatie de website van de CTIVD: www.ctivd.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

IT specialist data-interceptie

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Hacker

AIVD
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IP Software ontwikkelaar

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd