• Den Haag
 • WO bachelor
 • 38 uur
 • €5.475 - €7.073 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 7 juli 2024
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 592218, Plaatsingsdatum: 25 mei 2024

Je bent een belangrijke speler in het veld van de top van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), inlichtingenteams, het ministerie van Defensie, de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Met jouw juridische kennis en strategisch inzicht, je vermogen om ingewikkelde juridische en technische vraagstukken tot de kern terug te brengen en je vaardigheid om uitstekende stukken te schrijven draag je bij aan de juridische positionering van de MIVD en bevorder je heldere rechtsvorming.

Dit maakt jouw baan uniek
Zowel de MIVD als de AIVD werken met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) als basis. Dat werkt niet altijd vlekkeloos. De toepassing van de Wiv 2017 geeft de diensten in de praktijk niet de noodzakelijke ruimte om effectief te handelen tegen dreigingen. Met de Tijdelijke wet cyberoperaties, gericht op landen met een offensief cyberprogramma, wordt beoogd de effectiviteit van een aantal bestaande wettelijke bevoegdheden te vergroten, zodat beter zicht kan worden verkregen op dreigingen. Er is ook aangekondigd dat er een brede herziening gaat plaatsvinden van de wet.

Jij bent met je collega’s van het politiek-bestuurlijke cluster binnen de afdeling Juridische Zaken van de MIVD verantwoordelijk voor het scherp krijgen van de problematiek en het formuleren van wettelijke oplossingen. Dat doe je door in gesprek te gaan met collega’s binnen de dienst en veel te sparren met je JZ-collega’s. Vervolgens is het zaak deze oplossingen een plek te laten krijgen in een nieuwe wet en de voorbereidingen te treffen voor behandeling van de wet in de beide Kamers. Dat doe je in nauw contact met de inlichtingenpraktijk, krijgsmacht, AIVD en departementen. Je neemt namens de MIVD zitting in de werkgroep die de nieuwe wet vormgeeft.

Vanuit je brede rol en diepgaande blik op het werk van de MIVD maak je je in korte tijd kennis eigen op veel uiteenlopende onderwerpen. Je hebt hiermee een belangrijke positie. Je draagt namelijk actief bij aan het beter laten aansluiten van het wettelijk kader op de praktijk. Ook kan je worden ingezet bij het ondersteunen van de organisatie bij het implementeren van nieuwe wetgeving. Daarmee wordt de wet werkbaar en de MIVD effectiever. Jouw bijdrage creëert de wettelijke voorwaarden voor succes van de dienst: het goed kunnen ondersteunen van de krijgsmacht en het veilig houden van Nederland en onze bondgenoten. Werk dat veel energie geeft en werk om trots op te zijn.

Vanuit het cluster politiek-bestuurlijk wordt je naast wetsvorming ook ingezet op contacten met onze toezichthouder, de CTIVD. Dit is een brede rol. Je kan bijvoorbeeld worden ingezet bij de begeleiding van onderzoeken die de CTIVD uitvoert, betrokken raken bij een beroepsprocedure bij de Raad van State of de dienstleiding voorbereiden op overleggen met de CTIVD.

Voor je collega-adviseurs ben je een ervaren, coachende collega. Je deelt jouw kennis graag en neemt je collega’s – zowel in je eigen cluster als breder in de organisatie - mee in jouw werkwijze. Ook denk je als senior mee over hoe we bij JZ ons werk nog beter kunnen doen. Je bent gericht op samenwerking en draagt op een positieve manier bij aan ons hechte en groeiende juridische team.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

Het ministerie van Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereed stellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband.

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is onderdeel van het ministerie van Defensie. De dienst ondersteunt bij het gereedstellen van de eenheden en bij militaire missies en vredesoperaties. Hiervoor verwerven we wereldwijd inlichtingen en veiligheidsinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De MIVD speelt zo een cruciale rol bij de besluitvorming door de militaire leiding en de politieke top.

Werk je bij de MIVD, dan doe je werk dat er echt toe doet. Je draagt bij aan het beschermen van de Nederlandse belangen en de nationale veiligheid. Bovendien werk je in een zeer dynamische omgeving. We doen er alles aan om te zorgen dat je op jouw vakgebied up-to-date blijft, bijvoorbeeld door middel van opleidingen en kennisuitwisseling met onze partnerdiensten.

Omdat je bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst werkt en met gevoelige informatie te maken krijgt, kun je de inhoud van je werk niet met je vrienden en familie bespreken. Maar wel met je collega’s. Daarom bouw je een bijzondere band op met hen. Er heerst een sterke onderlinge verbondenheid die er mede voor zorgt dat de meeste mensen lang bij de organisatie blijven werken. En allemaal werken we aan hetzelfde doel: de fysieke en digitale veiligheid van 17 miljoen Nederlanders.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dedicated HR

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dedicated HR

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Informatiehuishouding

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Den Haag
 • WO bachelor
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)

Archivaris

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)

IP Software ontwikkelaar

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Zoetermeer
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)