• Den Haag
 • Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Facilitair / dienstverlening, Inkoop, Internationaal
 • Solliciteer voor 1 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 1504, Plaatsingsdatum: 4 mei 2024

Als contracmanager bij de Buitenlandse Zaken draag je zorg voor de naleving en uitvoering van contracten over de hele wereld. Jij zorgt bij de Directie Huisvesting en Facilitaire Zaken (DHF) bij aan goede afspraken rond vastgoed- en huisvestingprojecten. Je mag je bezighouden met een grote diversiteit regels en partijen, waarmee je dynamisch, uitdagend en grensoverstijgend werk hebt

Grote diversiteit aan contracten
Contractmanagement bij DHF, onderdeel van Buitenlandse Zaken (BZ), is continu in beweging. Ambassades, consulaten en residenties in de hele wereld vallen onder de portefeuille. Als contractmanager werk je onder andere aan DHF-raamcontracten, werkencontracten en onderhoudscontracten. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en beheren van een robuust contractmanagementprogramma. Met verschillende afdelingen en belanghebbenden zorg je voor betrouwbaar contractenbeheer en dat partijen contractuele verplichtingen naleven. Je adviseert over de (on-)mogelijkheden van contracten bij fusies, prijsindexeringen en andere kwesties rondom contracten. Bovendien leid je met jouw kennis ook collega’s op over contractmanagementpraktijken. Jouw taken omvatten verder onder andere het:

 • analyseren van bestaande contracten en contractbeheerprocessen binnen de organisatie
 • ontwikkelen en implementeren van gestructureerd contractmanagementbeleid en -proces
 • opstellen van contractbeheerstandaarden en -richtlijnen
 • identificeren en beheren van contractrisico's en -kansen
 • begeleiden van Europese Aanbestedingen van raamcontracten voor leveringen en diensten

Je werkt met veel partijen samen en bent contactpersoon voor klanten. Als tactisch en strategisch gesprekspartner draag je bij aan gesprekken met leveranciers. Je werkt bovendien met de interne organisatie samen aan het verbeteren van het contractmanagementproces, aan contractprestaties en -naleving. Collega’s binnen DHF zijn behulpzaam, gedreven, houden van gezelligheid op z’n tijd en heten je van harte welkom.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Huisvesting en Facilitaire Zaken draagt zorg voor de vastgoed- en huisvestingprojecten van BZ in het Buitenland, voor ambassades, consulaten en residenties. Tevens ligt de regierol ten aanzien Huisvesting Binnenland bij de Directie.

Het MT van de directie staat gezamenlijk voor een stevige uitdaging: het versterken van de plannings- en verantwoordingscyclus, met heldere betrokkenheid van het primaire proces en op basis van capaciteits-, budget en resultaatinzichten; het op orde krijgen van de (CREM-)systemen en informatiehuishouding, een routinematig georganiseerde driemaandelijkse rapportage aan de Managementraad over de voornaamste ontwikkelingen in de projectenportefeuille en strategisch belangrijke beleidsontwikkelingen, de procesafspraken en samenwerking met Inkoop, en -last but not least- het samenbrengen van de twee teams HF en HB, het opbouwen van vertrouwen in elkaar en het met plezier (samen)werken. Dit moet allemaal leiden tot grote(re) tevredenheid bij de posten en de regiodirecties ten aanzien van Huisvesting en een goed beheerde Vastgoedportefeuille, incl. betere meetbaarheid van beide laatste zaken.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Saadna Bacha (Teamleider Control Unit)

+31625718464

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mark Schutz (Adviseur Werving en Selectie)

+31 70 348 4000

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Jurist Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Den Haag
 • Gepromoveerd
  Universitair oude stijl
  Universitair Master
  Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)

Adviseur compliance

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)