• Den Haag
 • HBO bachelor
 • 36 uur
 • €2.865 - €4.208 (bruto)
 • Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 20223580, Plaatsingsdatum: 25 juni 2022

Casemanager bureau nazorg
Wil jij als casemanager bureau nazorg aan de slag met mensen die een 2e kans verdienen? Lees dan snel verder!

Wat ga je doen?
Casemanager Nazorg; ‘Dat betekent een intensief maatwerkaanbod aan degenen die dat nodig hebben. Een begeleiding die outreachend is en die de ex-gedetineerde bij de arm neemt om samen met hem stap voor stap het traject te doorlopen dat voor hem is uitgezet. Je begeleidt de cliënt van het begin tot het eind van het traject en blijft voor hem aanspreekbaar in alle fasen. Dat is veel en intensief werk, maar levert ook veel op.’

Het proces start wanneer een nieuwe gedetineerde met een hulpvraag gemeld wordt door Justitie. Je onderzoekt en beoordeelt welke nazorg er nodig is en zet vervolgacties uit. Je bezoekt Haagse gedetineerden in de penitentiaire inrichting, waarbij de hulpvraag van de cliënt centraal staat. Afhankelijk van de problemen die uit de PI screening duidelijk zijn geworden sluiten andere gesprekspartners aan.

Interventies kunnen gericht zijn op bijvoorbeeld werk en scholing, inkomen, wonen, dagbesteding, schulden, gezondheid en aanpak van psychosociale problemen. Als casemanager begeleid/ondersteun je betrokkenen op deze leefgebieden.

Zodra de cliënt uit detentie komt ben je ook verantwoordelijk voor het behandelen en beheren van de uitkering die voortvloeit vanuit de Participatiewet.

De begeleiding is altijd maatwerk dus loopt per klant erg uiteen. Denk hierbij aan problematiek rondom huisvesting, toeleiding naar psychische, verslavings- en algemene zorg en problematische schulden.

Afstemming en nauwe samenwerking tussen de partners is erg belangrijk. Daartoe woon je regelmatig diverse overleggen bij, w.o. Zorg- en Veiligheidshuis en lokale overleggen. Tevens heb je een adviserende rol tijdens de casus overleggen en in de diverse mailgroepen (denk aan bijv. dagbesteding en financiën). Voorts ben je de verbindende factor tussen de verschillende interventiepartners en ook tussen de diverse partijen binnen SZW en gemeente Den Haag.

Hoofdtaken

 • Begeleiden/ondersteunen van betrokkenen op diverse leefgebieden, als bijv. werk, school, uitkering, financiële hulpverlening, etc. Hieronder vallen ook huisbezoek en in voorkomende gevallen bezoek van personen in detentie om dagbesteding en financiën na detentie te bespreken.
 • Ondersteuning regelen om de situatie van betrokkenen te stabiliseren/verbeteren, w.o. acties initiëren bij samenwerkingspartners in de stad.
 • Verbinden van verschillende interventiepartners.
 • Deelnemen aan de diverse casus overleggen.
 • Verzamelen van informatie rondom betrokkene op gebied van eerdergenoemde leefgebieden welke als relevant voor de aanpak wordt beschouwd.
 • Tijdens de begeleiding ben je voor het leefgebied inkomen o.a. verantwoordelijk voor het afhandelen en beheren van uitkeringen die voorvloeien uit de Participatiewet.
 • Je koppelt (hulp)vraag en (zorg)aanbod aan elkaar door te kijken wat nodig is: huisvesting, zorg, werk, scholing, bijstand, schuldsanering, (begeleid) wonen of persoonlijke coaching

Gemeente Den Haag

Solliciteren?

Gemeente Den Haag nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Casemanager Detentie & Re-integratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Casemanager detentie en re-integratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Verpleegkundige (dossierhouder)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd