• Westzaan  -  route
  • Bachelor - HBO
  • 32 - 36 uur
  • €2.945 - €3.954 (bruto)
  • Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 30 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  • 2 werkplekken
Kenmerk: 51055, Plaatsingsdatum: 18 april 2024

Gedetineerden helpen om succesvol terug te keren in de samenleving; dat is wat jij gaat doen als Casemanager bij het Justitieel Complex Zaanstad (JC Zaanstad). Je begeleidt gedetineerden die verblijven binnen de diverse afdelingen van de gevangenis of in het Psychiatrisch Penitentiair Centrum (PPC) Het doel? Ervoor zorgen dat de kans op recidive zo klein mogelijk is. 

Dienst Justitiële Inrichtingen is verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, het dragen van de zorg voor de gedetineerden én voor de re-integratie van gedetineerde. Als Casemanager Detentie & Re-integratie in het JC Zaanstad speel je hier een cruciale rol in. Binnen JC Zaanstad staan zelfredzaamheid, zelfstandigheid en flexibiliteit van de gedetineerden centraal. 

Als Casemanager voer je de regie op het detentie- en re-integratieproces. Dit houdt in dat je samen met de gedetineerde kijkt naar diens behoeften, mogelijkheden en doelen. Dit betekent ook dat je een individueel detentie- en re-integratieplan opstelt voor de gedetineerde. In dit plan gebruik je verschillende creatieve oplossingen om zoveel mogelijk doelen te laten behalen door de gedetineerde. Belangrijke onderdelen van je functie zijn het zorgvuldig afwegen van kansen en risico’s, werken aan een goede werkrelatie met de gedetineerde, onderhandelen over oplossingen bij problemen en de ander aanspreken op grensoverschrijdend gedrag.

Relevante kennis en informatie deel je met collega's, andere disciplines, ketenpartners en het sociaal netwerk. Met hen stem je tevens zaken af om in aanpak op een lijn te komen of te blijven. Ook casuïstiek bespreek je met anderen, waarbij je open staat voor andere zienswijzen. Zie je kansen om contacten te leggen of samenwerkingen aan te gaan, dan benut je die. Verder maak je uitvoerbare en realistische plannen, coördineer je activiteiten en bewaak je tussentijds de voortgang daarvan. Als je knelpunten ziet anticipeer je daarop en doet zo nodig een interventie of een verbetervoorstel. 

Meer over de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) biedt plaats aan ruim 1000 gedetineerden, waaronder patiënten in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum. Het JCZ biedt een detentieklimaat waarin zelfredzaamheid, zelfstandigheid en flexibiliteit centraal staan voor justitiabelen, personeel en de organisatie. Hiermee draagt het JCZ actief bij aan de veiligheid van de samenleving en het terugdringen van de recidive.

De kracht van het JCZ is het gericht zijn op ontwikkeling; dit geldt voor justitiabelen, de organisatie en medewerkers. Samen met de gedetineerden bouwt het JCZ aan de toekomst door te kijken naar gedrag, kennis en vaardigheden.

Het personeel van het JCZ is de belangrijkste schakel om doelstellingen te behalen. JCZ investeert in goede werksfeer en persoonlijke ontwikkeling met doorgroeimogelijkheden. Elke medewerker draagt als lid van een team verantwoordelijkheid voor de te behalen resultaten in het werk, benodigde kennis en bijbehorende gedragingen. Flexibiliteit in het werk, gericht zijn op (eigen) ontwikkeling en een gezonde balans tussen leiding accepteren en eigen regelruimte horen daarbij.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

De heer C. van der Hoek, plaatsvervangend hoofd Detentie en Re-integratie 06-21689547

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Michiel Snoek, corporate recruiter 06-41548771

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.