Beleidsadviseur Openbare orde en Veiligheid

Gemeente Westerveld

 • Diever  -  route
 • HBO bachelor
 • 32 - 36 uur
 • €5.247 - € (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 20243257, Plaatsingsdatum: 25 juni 2024

Weet jij alles van de openbare orde en veiligheid? Vind je het leuk om projecten op dit gebied te leiden? En past een coördinerende rol precies bij jou. Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn op zoek naar een
Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid
32-36 uur per week

Sociaal Domein
Binnen het Sociaal domein werken medewerkers samen met maatschappelijke organisaties aan de gezondheid, welzijn en veiligheid van de inwoners van gemeente Westerveld. Je komt te werken in een omgeving die er toe doet. Deze afdeling geeft uitvoering aan de Jeugdwet, Participatiewet, Wmo, sport, onderwijs, cultuur, maatschappelijk vastgoed en (preventief) gezondheidsbeleid. Tevens zijn we verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen en de Openbare Orde en Veiligheid. Het Sociaal domein bestaat uit twee teams. Als beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid val je binnen het team Wmo, Jeugd en Sociaal Team met als teamleider Michiel van der Linden.

De inhoud van je werk
We zoeken een initiatiefrijke kandidaat, die zich graag inzet voor de publieke zaak. In deze uitdagende functie heb je een zeer afwisselend takenpakket. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de burgemeester, college, gemeenteraad en leidinggevenden over alle thema’s op het gebied van openbare orde en veiligheid. Hiervoor heb je structureel overleg in de BT driehoek. Tevens vervul je binnen de gemeente voor dit taakveld een coördinerende rol.

Wat houdt het ongeveer in:

 • Je adviseert over en voert het beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid uit, bijvoorbeeld op het gebied van woonoverlast en Damocles;
 • Het uitwerken van een uitvoeringsplan veiligheid op basis van het Integraal Veiligheidsplan.
 • Je signaleert en analyseert ontwikkelingen op consequenties voor het gemeentelijke beleid en adviseert hierover;
 • Je adviseert, ondersteunt en voert indien nodig regie in geval van sociale en/of maatschappelijke (crisis)situaties, waarbij afdeling overstijgende acties en maatregelen, maatschappelijke onrust moet voorkomen (denk o.a. aan woonoverlast, jeugdproblematiek en nazorg ex-gedetineerden);
 • Je adviseert over de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning, waarbij de integrale aanpak binnen alle werkterreinen van de gemeente worden afgewogen op haalbaarheid en effectiviteit;
 • Je stelt een plan van aanpak op voor het onderwerp ondermijning en levert een bijdrage aan diverse subgroepen binnen de Drentse aanpak van ondermijning;
 • Je neemt deel aan multidisciplinaire casuïstiek met politie en justitie;
 • Je sluit aan bij verschillende projecten/overleggen, onder andere DAO en projectgroep mensenhandel;
 • Je bent namens de gemeente accounthouder VRD en bent verantwoordelijk voor de eigen crisisorganisatie;
 • Je bent in staat projecten te leiden op het gebied van openbare orde en veiligheid en aanpalende beleidsterreinen;
 • Je draagt bij aan de uitvoering van activiteiten in het kader van de crisisorganisatie en je levert als piketfunctionaris een actieve bijdrage aan de regionale samenwerking van de ‘bevolkingszorgprocessen’;
 • Je geeft juridisch advies die betrekking hebben op veiligheid (denk aan wet tijdelijk huisverbod, wet aanpak woonoverlast, opiumwet etc) inclusief de vertegenwoordiging in beroepszaken;
 • Je adviseert over de openbare orde en veiligheid binnen het proces van evenementenvergunningen;
 • Je faciliteert en ondersteunt initiatieven vanuit de samenleving.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Michiel van der Linden 14-0521

Solliciteren?

Gemeente Westerveld nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.