Accountmanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële ICT Organisatie (JIO)

 • Stand­plaats Gouda
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 10 juni
 • Vacaturenummer 49327
 • Plaatsingsdatum 7 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Accountmanagement werkt vanuit het adagium: ‘de opdrachtgever centraal’. Onze accountmanagers verkennen met de opdrachtgevers de wensen en behoeften, en organiseren het gesprek over nut, noodzaak en technische mogelijkheden. Daarvoor kan worden teruggevallen op de materiedeskundigheid die beschikbaar is binnen de organisatie. Tegelijkertijd wordt intern afgestemd: welke capaciteit kan hiervoor worden ingezet, en hoe valt dat te rijmen met de lopende verplichtingen of te combineren met de nieuwe behoeften en vragen van andere opdrachtgevers? Dat leidt tot opdrachten die worden opgenomen in de jaarplannen van onze organisatie.

Als accountmanager kom je te werken bij de afdeling Portfolio en Regie. Bij deze afdeling werken 8 accountmanagers, 2 productmanagers, 2 portfoliomanagers en een administratief medewerker samen aan deze opdracht. Als accountmanager onderhoud je intern nauw contact met de klantenteams binnen de Directie Implementatie en Dienstverlening en de technisch specialisten binnen de Directie Basisvoorzieningen. Binnen de afdeling is verder het team Regie ondergebracht, binnen dit team onderhouden 21 servicemanagers contact met de opdrachtgevers over de uitvoering en de kwaliteit van de bestaande dienstverlening.

De afdeling Portfolio en Regie maakt onderdeel uit van de Directie Strategie en Bedrijfsvoering die op 1 mei 2022 formeel van start is gegaan. De directie is verantwoordelijk voor de strategische koers, de beleidsontwikkeling en kaderstelling en de interne bedrijfsvoering van de Justitiële ICT Organisatie. De directie onderhoudt nauwe relaties met de stafdirecties bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, de opdrachtgevers, ondersteunende dienstencentra en leveranciers. De directie bestaat uit vijf afdelingen: Bestuur en Strategie, Portfolio en Regie, Personeel en Organisatie, Financiën en Inkoop en Interne Ondersteuning.

De volgende inhoudelijke uitdagingen liggen bij ons al op je te wachten:
 

 • het uitdragen van de ‘nieuwe’ positie en strategie van de Justitiële ICT Organisatie bij onze opdrachtgevers en het verkennen van mogelijke dienstverlening;
 • het analyseren van de uitkomsten van het opdrachtgeversonderzoek en het bespreken van de resultaten en verbeterpunten met onze opdrachtgevers;
 • het verder ontwikkelen van modern stakeholdermanagement, gericht op het ‘kennen’ van (de business van) onze opdrachtgevers;
 • het analyseren van de informatieplannen van onze opdrachtgevers en het signaleren van mogelijkheden om samen te werken bij het ontwikkelen van diensten;
 • het verbeteren van het offerteproces, w.o. het verkorten van de looptijd en het beter inschatten van de complexiteit, omvang en kosten van dienstverlening.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële ICT Organisatie (JIO)

Over de Justitiële ICT Organisatie

Wij zijn de Justitiële ICT Organisatie: ICT’ers die het justitieveld door en door kennen. Door onze inspanningen kunnen vele rijkscollega’s hun werk makkelijk en efficiënt doen. Wij zorgen voor de juiste hard- en software op werkplekken, overal in Nederland, in de vorm van op maat gemaakte systemen en applicaties. Wij ontwikkelen veilige cloud-omgevingen, waardoor onze collega’s overal kunnen werken: op een werkplek, thuis en onderweg. En altijd veilig.

Sinds januari 2022 zijn wij zelfstandig ICT-dienstverlener voor het gehele ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij werken onder meer voor de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Raad voor de Kinderbescherming, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Dienst Terugkeer en Vertrek, Reclassering Nederland en de dienst Justis. Wij brengen technologie en onze kennis van het JenV-domein bij elkaar door deze te vertalen naar praktische en veilige ICToplossingen. Doordat wij de innovatieve en technische kant voor onze rekening nemen, kunnen onze opdrachtgevers zich volledig richten op hun primaire taak.

Kortom: wij zorgen dat ICT werkt.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer H. Groen, afdelingshoofd Portfolio en Regie

06-12434681

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer N. Gangapersad, Senior Corporate Recruiter JIO

06-12717591

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële ICT Organisatie (JIO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Junior technisch applicatiebeheerder 3e lijn

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële ICT Organisatie (JIO)
 • Stand­plaats Veenhuizen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior python ontwikkelaar

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële ICT Organisatie (JIO)
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior applicatiebeheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële ICT Organisatie (JIO)
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd