• Den Haag
 • Universitair Master
 • 38 uur
 • €4.545 - €6.237 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 4 dagen
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 569290, Plaatsingsdatum: 30 mei 2024

Heel het jaar door, dag en nacht, is Defensie overal ter wereld aan de slag. Daar willen mensen natuurlijk meer over weten! Waarom ze ineens een Chinook-helikopter in de Rotterdamse haven zien, bijvoorbeeld. Of waarom Defensie deelneemt aan een missie in Irak. En hoe zit het met de dienstplicht? Daarom kunnen Woo-verzoeken kunnen overal over gaan, elk onderwerp kan benoemd of bevraagd worden. Men moet snel tot de kern van het verzoek (de vraag) kunnen komen (analytisch vermogen) en enige durf hebben in het vragen om en het najagen van informatie, ook tegen de stroom in. Actuele kennis van de Woo en de toepassing daarvan is noodzakelijk. Het is van groot belang dat degene die ons team komt versterken, de Wet open overheid als uitgangspunt ziet.
Het vraagt ook om een doorleefde, transparante, open werkfilosofie (houding). Bij de afhandeling van onze Woo-verzoeken staat het belang van de verzoeker centraal. We kijken standaard van buiten naar binnen. Goede kennis van de defensieorganisatie is een absolute pre om de balans te kunnen maken tussen openbaarheid en gerechtvaardigde belangen van Defensie en/of derden.

Je komt te werken in een team met 6 collega’s. Voor de behandeling van Wet open overheid (Woo) verzoeken, zoeken we een Woo-jurist op schaal 11 niveau. We zijn ook een collega op schaal 10 niveau aan het werven. Je komt te werken bij de Directie Communicatie, dus je communicatieve vaardigheden zijn goed. Je moet je kunnen inleven in de verzoeker (van burger tot journalist tot advocaat), open kunnen communiceren over het proces van het verzoek, goed de inhoud tot je kunnen nemen en goed kunnen inspelen op de verwachting die er kan zijn over de informatie die beschikbaar is.

Taken
In je functie ben je (mede)-verantwoordelijk voor de behandeling van Woo-verzoeken, je hebt daarover contact met alle betrokken personen door de gehele organisatie. Het is belangrijk dat je de termijnen goed bewaakt en onder tijdsdruk kan presteren.
Op het gebied van transparantie en open overheid zijn diverse ontwikkelingen gaande. Ook deze ontwikkelingen raken Defensie en vragen om nieuw beleid op het gebied van actieve en passieve openbaarmaking. In de verdere ontwikkeling van dit beleid wordt een actief meedenkende houding verwacht waarbij je als sparringpartner fungeert voor de Woo coördinator en de organisatie. Dit vraagt om goede kennis van de diverse andere wetgeving op dit gebied, zoals de Wet hergebruik overheidsinformatie, de Algemene verordening gegevensbescherming en de Algemene wet bestuursrecht.
Daarnaast is het van belang om de defensieorganisatie adequaat te informeren over het conceptbesluit dat je opstelt en daarbij eventuele risico’s te onderkennen. Daartoe maak je in nauw overleg met je Woo-coördinator (of senior Woo-jurist), woordvoering en de materiedeskundige een analyse van de stukken met daarbij in kaart gebracht de politieke en publicitaire gevolgen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij Defensie willen we open zijn over wat we doen, en open staan voor de buitenwereld. Dat is de kerntaak van de directie Communicatie. De directie Communicatie heeft een betrokken team van woordvoerders, communicatieadviseurs, media-analisten, speechschrijvers en functionarissen die Woo-verzoeken deskundig afhandelen. Dat team werkt hard om het verhaal van Defensie zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen. En om het draagvlak voor Defensie maximaal te houden.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Werving & Selectie

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & Selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior omgevingsadviseur

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • WO bachelor
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)

Coordinerend adviseur bedrijfsvoering, besturing en innovatie

Ministerie van Defensie
 • Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Universitair Master
 • 38
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)

Sr. adviseur bedrijfsvoering, besturing en innovatie

Ministerie van Defensie
 • Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Universitair Master
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)