• Den Haag  -  route
  • MBO - 4
  • 24 - 36 uur
  • €3.246 - €4.340 (bruto)
  • Medisch / verzorging, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
  • Solliciteer voor 1 oktober 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • 7 werkplekken
Kenmerk: 43854, Plaatsingsdatum: 2 juli 2024

Als verpleegkundige in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van PI Haaglanden heb je veel afwisseling in je werkzaamheden. Je wordt onderdeel van het team dat de dagelijkse begeleiding biedt op de afdeling én parralel hieraan bied je verpleegkundige zorg aan psychiatrische en somatische gedetineerden.

Binnen het PPC ben je werkzaam op een leefafdeling, crisis of regulier. De gedetineerden verblijven in kleine groepen van 12 op een afdeling. Samen met andere collega-verpleegkundigen en forensisch therapeutisch medewerkers begeleid je een vaste groep. Zij kampen vaak met uiteenlopende psychiatrische problemen, waardoor ze behoefte hebben aan een behandeling en benadering op maat. Denk hierbij aan psychotische stoornissen, verstandelijke beperkingen, verslavingen, persoonlijkheidsstoornissen, suïcidaliteit of een combinatie daarvan. Het is aan jou om de dagelijkse begeleiding en toezicht te bieden bij individuele en groepsactiviteiten, zoals luchten of sporten. De hele dag sta je in contact met jouw groep waardoor je collega’s veel waarde hechten aan jouw bevindingen.

Ook word je mentor van een aantal gedetineerden. Je voert mentorgesprekken en stelt in samenspraak met de gedetineerde een begeleidings- en signaleringsplan op. Je bevindingen en uitkomsten rapporteer je en maak je bespreekbaar tijdens een overdracht of een multidisciplinair overleg. 

Naast dit werken in teamverband op de afdeling, werk je in de onregelmatige diensten je eigen diensten als verpleegkundige. Tijdens deze weekend-, avond- en/of nachtdiensten ben jij de verantwoordelijke verpleegkundige die de intake en de triage afneemt van nieuwe gedetineerden. Je bepaalt hun lichamelijke en geestelijke toestand en brengt verslag uit aan de psychiater. Tijdens de verpleegkundige diensten zet je jouw medische expertise in voor meerdere afdelingen. Bij een dwangprocedure (de gedetineerde is psychisch ontregelt) word je direct betrokken en dien je, indien nodig, medicatie toe. Ook ben je (telefonisch) bereikbaar voor alle vragen van collega’s op de afdeling in het PPC, bijvoorbeeld als een gedetineerde acute medische klachten heeft. Aan jou de taak om een eerste inschatting te maken en te beslissen over het vervolg. Goede samenwerking met je collega’s, de psychiater, de psychologen en de justitieel verpleegkundigen van de medische dienst is hierbij essentieel. Tenslotte ben jij, als verpleegkundige van dienst, een aanspreekpunt omtrent jouw specialistische kennis van psychiatrische en somatische ziektebeelden.

Ben je benieuwd of het werken in het psychiatrisch centrum bij je past? Een dagdeel meelopen is zo geregeld.

Ben je mbo 4 geschoold verpleegkundige? Er zijn binnen PI Haaglanden doorgroeiemogelijkheden naar bijvoorbeeld hbo-verpleegkundige. Wanneer jij je diploma hbo-V al hebt, dan is het mogelijk  jezelf te specialiseren tot bijvoorbeeld Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige of Verpleegkundig Specialist!

Niels over zijn baan als verpleegkundig zorg- en behandel inrichtingswerker bij de PI Haaglanden:

“Het mooiste van mijn werk vind ik de successen die ik met iemand kan behalen. Dat zit ‘m soms in kleine dingen. Alleen al het feit dat een voormalige zorgmijder inziet dat hij medicatie nodig heeft, is een belangrijke stap voorwaarts. Daar doe ik het voor, die positieve verandering. Deze mannen hebben weliswaar een delict gepleegd, maar zijn vanwege hun psychiatrische problematiek ook heel kwetsbaar en hebben de juiste zorg en hulp nodig. Mooi toch, dat ik ze die kan bieden?”.  Lees hier het volledige interview met Niels.

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Locatie Scheveningen van de penitentiaire inrichting Haaglanden bestaat uit het penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) en het justitieel centrum voor somatische zorg (JCvSZ). Ook herbergt de locatie de detentie-units van de internationale organisaties.

Het PPC Haaglanden is een diagnostiek en behandelcentrum voor patiënten met een justitiële titel, die lijden aan een ernstige psychiatrische aandoening en voor wie geen zorg op een andere wijze te organiseren valt.

PI Haaglanden heeft een korte film gemaakt waarmee je een beeld krijgt van het complex en onze verschillende functies, afdelingen en werkzaamheden. Je kunt het filmpje bekijken via het volgende linkje: https://www.dji.nl/documenten/videos/2020/10/15/pi-haaglanden

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mevrouw L. van Nieuwkerk, afdelingshoofd Zorg PPC 06-25702645

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Bas Nennie, corporate recruiter 06-25652744

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.