Technisch Applicatie Beheerder UWV Gegevensdiensten

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 • Amsterdam
 • Bachelor - HBO
 • 32 - 38 uur
 • €3.736 - €5.173 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 1 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 238021, Plaatsingsdatum: 8 februari 2024

Zoek je een functie met een uitdaging in een team waar veel facetten van ICT samenkomen en je echt van toegevoegde waarde kan zijn om op (een aantal van) deze gebieden mee te kunnen praten en denken? Wij zoeken een Technisch applicatie beheerder.

Binnen de IV organisatie van Gegevensdiensten werken een aantal ontwikkelteams die verantwoordelijk zijn voor het beheer, onderhoud en de door-ontwikkeling van de applicaties van onze divisie. Deze ontwikkelteams zijn georganiseerd in drie domeinen (Personen, Werkgevers en DataWareHouse). Over de domeinen Personen en Werkgevers heen werkt tevens het Technisch Expertise Team (TET). Voorheen was dit team ingericht als de interne software leverancier voor een aantal applicaties. Sinds enkele jaren geleden zijn de ontwikkelteams overgestapt naar een agile en scrum ontwikkelingsproces en bestaat het Technisch Expertise Team voornamelijk nog uit technische specialisten. Deze specialisten richten zich op taken en verantwoordelijkheden die de scrum-teams binnen beide domeinen ondersteunen. Daarnaast nemen ze taken op zich die niet direct kunnen worden toegewezen aan een van de teams. Ook werken vanuit TET zogenaamde Principal ontwikkelaars die richting de ontwikkelteams zorgdragen voor de uitwerking, vaststelling en borging van standaarden, kaders en richtlijnen en de ontwikkelteams coachen en ondersteunen (en soms meewerken) bij grote technische wijzigingen of migraties.

De vacature die nu openstaat betreft een technisch applicatie beheerder, een technisch specialist. TET (Technisch Expertise Team) is volop in ontwikkeling. De veranderende organisatie en het aanstaande personele verloop (i.v.m. AOW-gerechtigden) vereist initiatief en daadkracht van de kandidaat. Verder is TET een team waar veel facetten van ICT samenkomen: Technisch applicatiebeheer, Databasebeheer, Security maar ook kennis van de UWV applicaties. Daar zit de uitdaging. Je bent van écht toegevoegde waarde als je over (een aantal van) deze gebieden kunt meepraten en meedenken. Verder verwachten we bij Gegevensdiensten een toenemende behoefte aan innovatie. TET gaat hier een rol van betekenis in spelen, door onder andere de invoering van CI/CD processen te begeleiden op zowel technisch als procedureel vlak.

Je komt terecht in een leuk en hecht team. De contacten zijn informeel en op zowel technisch als sociaal vlak weten de collega’s elkaar goed te vinden.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De divisie Gegevensdiensten is een belangrijke schakel in het gegevensverkeer tussen aanbieders en gebruikers van gegevens over loon-, uitkerings- en arbeidsverhoudingen en over gegevens in het Doelgroepregister. Gegevensdiensten heeft als functie het verzamelen en beheren van deze gegevens evenals het adviseren over het gebruik van deze gegevens. Gegevensdiensten streeft ernaar hergebruik van gegevens te bevorderen en meervoudige uitvraag van gegevens te reduceren.

Gegevensdiensten beheert onder andere de Polisadministratie, de UWV Persoonsadministratie en het Doelgroepregister. De Polisadministratie is een essentieel onderdeel van de loonaangifteketen. Om deze bronnen goed te laten werken voor de afnemers onderscheiden we verschillende processen, zoals inwinning, opslag, beheer van gegevens, leveringen en afhandeling van kwaliteitssignalen.

Onze missie is: ‘Wij helpen afnemers en burgers bij het realiseren van lastenverlichting en administratief gemak. Dit door hen op een betrouwbare en juiste manier gegevens en informatie uit het domein werk en inkomen te leveren.’
De belangrijkste kernwaarden hierbij zijn eenvoud, toegankelijkheid en integriteit. Gegevensdiensten moet zich bewijzen als een vanzelfsprekende gegevensbank voor burgers, bedrijven en overheid. Er vindt een verdere verschuiving plaats van handarbeid naar technische intelligentie waarbij de kwaliteit van de data wordt verbeterd en er hogere eisen worden gesteld ten aanzien van continuïteit, actualiteit en beschikbaarheid van data.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Matthijs Neurink

0646218869

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Applicatiebeheerder DWH UWV Gegevensdiensten

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator Informatie Beveiliging & Privacy UWV Gegevensdiensten

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

UWV Coördinator Informatiebeveiliging Handhaving

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd