• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €4.758 - €7.094 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 28 mei 2024 Nog 6 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • 3 werkplekken
Kenmerk: IW UDACIE 24-145, Plaatsingsdatum: 7 mei 2024

Ontwikkel strategieën en beleidsrichtlijnen voor informatievoorziening/ICT in samenwerking met het Directoraat-Generaal. Als partner speel je een cruciale rol bij het benutten van digitaliseringskansen en bevorder je datagedreven werken en innovatie, zoals AI, voor een effectiever beleidsproces. We hebben 3 fte-posities beschikbaar voor de klantteams van de Directoraten-Generaal Mobiliteit, Luchtvaart en Maritieme Zaken, en Milieu en Internationaal.

Solliciteer nu en draag bij aan een efficiënter overheidsbeleid en de ontwikkeling van Nederland als een innovatieve, datagedreven samenleving! Geef indien gewenst je voorkeur voor een DG!

Hoe jij bijdraagt in je rol
Je ontwikkelt, realiseert en coördineertcomplexe multidisciplinaire adviesproducten op diverse aandachtsgebieden, zoals inhoudelijke beleidsprojecten, informatiehuishouding, cybersecurity, informatiebeveiliging, I-vakmanschap, privacy/AVG, data-gedreven werken, innovatie en I-opdrachtgeverschap. Deze adviesproducten hebben vaak de vorm van annotaties, notities en agenda's, zoals de I-Agenda van een DG.

Daarnaast stem je af en creëer je draagvlak binnen hetDG en met externe partijen voor de ontwikkeling en implementatie van IV-producten, -diensten, -processen en -beleid. Je houdt ook toezicht op en evalueert complexe en multidisciplinaire IV-projecten, zoals het de digitalisering van transport en goederenvervoer, het breed opzetten van monitoringsinstrumenten voor de doelstellingen van circulaire economie of het nieuwe spoorbeveiligingssysteem (ERTMS).

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Als strategisch informatieadviseur maak je een positieve impact op de toekomst van Nederland en tegelijkertijd ontwikkel je je eigen vaardigheden en leiderschap verder. . Hierdoor ben je nauw betrokken bij belangrijke besluitvormingsprocessen en strategische initiatieven die een directe impact hebben op Nederland. Je werkt aan cruciale thema's zoals het versterken van opdrachtgeverschap bij IV-projecten, het waarborgen van IV-kaders en wetgeving, en het stimuleren van datagedreven werken en innovatie, wat bijdraagt aan de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit doe je niet alleen maar samen met collega´s in het klantteam voor het DG.

Meer weten?
We kunnen ons voorstellen dat je nog wat meer wilt weten over deze functie. Je kunt daarom altijd vrijblijvend contact opnemen met Koos Suurling, teammanager businessinformatie (BI), via 06-27139540 Hij staat jou graag te woord!

Lees hier hoe je met betere informatievoorziening bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bijdraagt aan een mooier Nederland.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Financiën en Integrale Bedrijfsvoering (FIB) is de gezamenlijke naam voor alle bedrijfsvoeringsdirecties van IenW. Wij zijn verantwoordelijk voor alle bedrijfsvoering binnen IenW, zoals HR, financiën, inkoop, informatievoorziening, huisvesting en duurzaamheid. Onze missie is om ervoor te zorgen dat onze collega's probleemloos en optimaal gefaciliteerd hun werk kunnen doen.

FIB is onderverdeeld in FIB-CD en FIB-UDAC. Als FIB-UDAC zorgen we voor de uitvoering, decentraal advies en control van het bedrijfsvoeringsbeleid en de –kaders. Dit beleid en de kaders worden door onze collega’s binnen FIB-CD ontworpen, ontwikkeld en geïmplementeerd. We werken daarin nauw met elkaar samen.

Als FIB-UDAC zijn we een shared service organisatie (SSO) voor alle bedrijfsvoeringsonderdelen. Dat betekent dat we onze dienstverlening niet alleen leveren aan het kerndepartement van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), maar ook aan de bijbehorende rijksorganisaties als de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en meer.

FIB-UDAC bestaat uit de drie directies Financiën en Inkoop (FenI), Informatie en Exploitatie (IenE) en Organisatie en Personeel (OenP).

De Directoraten-Generaal
Dit zijn de beleidsdirecties waar je als informatieadviseur komt te werken:

 • Directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo)

Het DGMo houdt zich bezig met het beleid, de ontwikkeling en de regulering van mobiliteit. Dit omvat verschillende aspecten van transport, waaronder wegvervoer, spoorwegen, luchtvaart, scheepvaart en fiets- en wandelinfrastructuur. Het DG Mobiliteit richt zich op het bevorderen van efficiënte en duurzame transportoplossingen, het waarborgen van veiligheid in het verkeer, het ontwikkelen van infrastructuur, het reguleren van verschillende transportsectoren en het stimuleren van innovatie op het gebied van mobiliteit. Het streeft naar een geïntegreerd en toekomstgericht mobiliteitsbeleid dat rekening houdt met de behoeften van burgers, economische ontwikkeling en milieuoverwegingen. Daarnaast houdt het DG Mobiliteit zich bezig met internationale samenwerking op het gebied van transport en mobiliteit.

 • Directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI)

Het DGMI houdt zich bezig met het ontwikkelen, implementeren en handhaven van beleid en wetgeving op het gebied van milieu en internationale samenwerking. Dit directoraat richt zich op een breed scala aan milieukwesties, waaronder klimaatverandering, luchtkwaliteit, geluidshinder, afvalbeheer, natuurbehoud en duurzaamheid. Het bevordert maatregelen en initiatieven om de impact op het milieu te verminderen, stimuleert duurzame praktijken en coördineert nationale en internationale samenwerking om milieu- en klimaatdoelstellingen te bereiken. Daarnaast speelt het een rol in het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het naleven van internationale afspraken en verdragen met betrekking tot milieu en klimaat.

 • Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritiem (DGLM)

De directie Luchtvaart maakt zich in nationaal en internationaal verband sterk voor een veilige, duurzame en concurrerende luchtvaart in, van en naar Nederland. De directie doet dit op basis van de Luchtvaartnota 2020-2050. Onder de titel Verantwoord vliegen naar 2050 is een koers ingeslagen, waarin niet kwantiteit maar de kwaliteit van publieke belangen (veiligheid, verbondenheid, omgevingskwaliteit en duurzaamheid) centraal staat.

Bij Maritieme zaken wordt gewerkt aan een Nederland als logistiek knooppunt en handelsland die optimaal bereikbaar is en kan meegroeien met de wereldeconomie, op een veilige en duurzame wijze. De directie Maritieme Zaken is ervoor verantwoordelijk dat de maritieme wereld – de maritieme infrastructuur, de zeescheepvaart en binnenvaart – optimaal aan deze missie kan bijdragen. Daarnaast geeft de directie sturing aan samenhangende invulling van het goederenvervoer- en logistieke beleid van het ministerie in opdracht van de DG Luchtvaart en Maritieme Zaken, die portefeuillehouder Goederenvervoer en Logistiek is voor het ministerie.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Koos Suurling, teammanager businessinformatie (BI)

06-27139540

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Frozan Seifi, adviseur Werving & Selectie

06-38296037

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur informatievoorziening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior controller

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teammanager informatiebeveiliging en privacy

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd