Senior security-privacyarchitect

 • Den Haag
 • Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.758 - €7.094 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 1 juni 2024 Nog 8 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: CIBG 2023 - 45, Plaatsingsdatum: 2 mei 2024

De architect geeft uitvoering aan de ingezette koers van het CIBG en helpt om de architectuur samen met een team van business-, informatie-, applicatie- en infra-architecten naar een hoger niveau te brengen. De architect heeft de taak om de opgaven waar CIBG voor staat in samenhang te vertalen naar de informatievoorziening, datahuishouding en IT-infrastructuur op het gebied van security en privacy. De architect rapporteert aan de enterprise-architect.

Er liggen bij CIBG voldoende uitdagingen op het gebied van de vertaling van de business naar de techniek. De architect dient daar een grote bijdrage aan te leveren. Er lopen diverse initiatieven en programma’s waar de architect verantwoordelijkheid voor heeft dan wel een belangrijke rol bij speelt, voorbeelden hiervan zijn het inrichten van een architecturaal solutioning-proces, het ontwikkelen implementeren van herbruikbare bouwblokken en de realisatie van de CIBG-landschapsvisie.

Security-privacyarchitect: rollen en verantwoordelijkheden
Het CIBG heeft behoefte aan een security-privacyarchitect, die samen met het team van architecten dit aspect-architectuurdomein binnen CIBG naar een volgend niveau kan brengen. Hiervoor lever je een privacy-en-securityreferentie-architectuur op, en ga je die beheren/onderhouden en uitdragen.

De architect voert de volgende hoofdactiviteiten uit:

 • Strategievorming: verder vormgeven van de doelarchitectuur voor privacy en security en bijbehorende kaders.
 • Erop toezien dat bij de ontwikkeling of doorontwikkeling van producten de vigerende kaders ten aanzien van security en privacy worden nageleefd en geïmplementeerd en leiden tot concrete requirements.
 • De rol overstijgt de verschillende architectuurlagen en is een aspectrol waarbij integraal naar zowel business, informatie als techniek wordt gekeken. Je geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies.
 • De rol is tevens liaison, tussen de teams Security en Architectuur als het gaat om inhoudelijke afstemming en alignment.
 • Het doorontwikkelen van security en privacy samen met de CISO en de Privacy Officer tot een strategische meerwaarde voor de organisatie en de diensten die we leveren aan de verschillende afnemers.
 • Verbinding en ontwikkeling: legt de verbinding in het ontwikkelen en operationaliseren van architectuur op het gebied van security en privacy in de totale CIBG-organisatie met expliciete aandacht voor de herbruikbare en generiek services die door meer dan één product worden gebruikt of doorontwikkeld. Hiervoor wordt op tactisch niveau aangesloten bij het team Koppelvlakken binnen het CIBG.
 • Architectuurontwikkeling: begeleidt het architectuurproces om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen. Definieert daarbij road maps, de gaps en ontwikkelt de transitie die deze gaps moet dichten. Geeft richting, vorm en uitvoering aan de CIBG-businessarchitectuur.
 • Besturing: zorgt er met het architectuurteam samen voor dat de juiste architectuurbeslissingen worden genomen en uitgevoerd, die bijdragen aan benodigde verandering en gewenste situatie. Hiervoor draag je actief bij aan de strategische, tactische en operationele overleggen in het team.
 • Communicatie: zorgt ervoor dat alle aspecten van de security-en-privacyarchitectuur effectief worden gecommuniceerd.
 • Je draagt bij aan het leveren van de architectuurservice door te adviseren en ontwerpen t.b.v. lopende projecten, programma’s of doorontwikkeling van de security-en-privacyarchitectuur producten uit het team. Denk hierbij aan o.a. programma IB-, IAM- en ISMS-trajecten die nu lopen.

Daarnaast lever jij ook belangrijke bijdragen aan andere lopende projecten en werkzaamheden. Als je bij CIBG start zal er samen met het architectuurteam en het securityteam een opdrachtformulering worden opgesteld. Je opereert dus op het snijvlak van security, privacy en architectuur. Het is ontzettend belangrijk dat je in staat bent om een brug te bouwen tussen deze disciplines. Alsmede de ontwikkeling en versterking van de relatie tussen het team Koppelvlakken en Architectuur.

Persoonlijkheid
De architect is een verbinder, teamplayer en inspirator die acteert met geduld en begrip en sensitiviteit voor stakeholders en met gevoel bij besluitvormingsprocessen en belangen. Creëert draagvlak, is communicatief sterk en weet met politiek gevoelige situaties om te gaan. Begrijpt de CIBG omgeving, vindt deze interessant en kan daarin effectief meebewegen. Iemand met ambitie, visie, creativiteit en kennis van zaken.

Iemand met oog voor kwaliteit, die goed is in planning en bewaking, gemakkelijk overzicht houdt en goed en snel kan schakelen met stakeholders. Heeft een ambitieuze visie op het gebied van architectuur en is in staat deze in heldere taal over te brengen aan onder andere de business.

De architect heeft grondige kennis van de inhoud van architectuur in het algemeen en is tegelijkertijd in staat om verbinding met de business te maken. Kan concreet en toegankelijk uitleggen wat het probleem is, wat ervoor nodig is om dat probleem op te lossen en vervolgens ook zelf een tastbare bijdrage leveren aan die oplossing.

De architect is in staat om vanuit security-en-privacyarchitectuur holistisch te denken en daarnaast managementleden coachend in de noodzakelijke veranderingen te begeleiden. Van belang is de kwaliteit om op directieniveau rapport te kunnen maken. Heeft een goed ontwikkelde communicatiestijl en is omgevingssensitief.

Iedereen is anders en juist de verschillen in mensen helpen ons nog beter om onze maatschappelijke opgave te vervullen. Daarom zijn we benieuwd naar wie jíj bent en zien wij jouw sollicitatie heel graag tegemoet.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de afdeling CIO Office van het CIBG worden de CIO-verantwoordelijkheden ten aanzien van strategisch advies & informatiebeleid, privacy, informatiebeveiliging, architectuur, documentaire informatievoorziening en portfoliomanagement bij elkaar gebracht. Het CIO Office zorgt ervoor dat ontwikkelingen die mogelijk impact hebben op de CIBG-dienstverlening (o.a. nieuwe of wijzigende wet- en regelgeving, het verlopen van grootschalige overeenkomsten) tijdig worden gesignaleerd, geanalyseerd en waar nodig worden geïmplementeerd. Op deze manier draagt het CIO Office bij aan het krijgen van inzicht, overzicht en transparantie t.b.v. een grotere integrale samenhang.
De afdeling CIO Office bevat de volgende disciplines: architectuur, informatiemanagement, informatiebeveiliging, business analyse en documentaire informatievoorziening.

Het Architectuur Team draagt de verantwoordelijkheid om de CIBG-architectuurvisie op het gebied van -organisatie-, business-, informatie-, en applicatielandschap te borgen binnen de kaders van de ‘Nieuwe Koers’, alsmede de randvoorwaarden zoals die gesteld worden binnen toepasselijke wet- en regelgeving. Het Architectuur Team adviseert en ondersteunt hierbij de organisatie met het formuleren van (register)product-visies, het opstellen van project- en domeinarchitecturen alsmede het "sturen" binnen de verschillende voortbrengingsinitiatieven en projecten, zodat deze binnen de voornoemde kaders worden gerealiseerd. Daarnaast realiseert het Architectuur Team een optimalisatie van het applicatielandschap door middel van de realisatie van herbruikbare bouwblokken en componenten, de standaardisatie van werkwijzen alsmede het promoten van methoden en technieken.

We streven naar een inclusief en divers team zowel wat betreft (culturele) achtergrond als persoonlijke opvattingen en levensstijl.

CIBG

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en biedt burgers, professionals en organisaties transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. We richten ons primair op het beleidsterrein van VWS, maar werken ook voor andere ministeries.
Wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? Het CIBG geeft inzicht. Dit doen we onder andere via registers en knooppunten. We zorgen ervoor dat burgers, professionals en organisaties zo veel mogelijk zelf kunnen regelen wanneer zij onze data en informatie nodig hebben of zelf gegevens bij ons willen aanleveren. Onze gegevens zijn juist, actueel, veilig en beschermd en zeven dagen per week 24 uur toegankelijk.
Onze opdrachtgevers kunnen erop rekenen dat wij hun wensen vertalen in een klantgericht systeem. Wij bieden integrale dienstverlening. Dat betekent dat we niet alleen een beleidsvraag in een uitvoeringsproject vertalen, maar daarbij ook juridisch advies en communicatieadvies leveren, het klantcontact verzorgen en de ervaringen en vragen van onze klanten analyseren en delen met onze opdrachtgevers. Zo zijn wij de verbindende schakel tussen overheid en samenleving.
Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Zij vervullen een cruciale rol in onze dienstverlening in zorg en welzijn naar opdrachtgevers en gebruikers. Het CIBG werkt graag met professionele medewerkers. Als werkgever zorgt het CIBG voor een uitdagende, plezierige en gezonde werkomgeving. Kijk voor meer informatie over ons op www.cibg.nl.

Het CIBG is een werkgever voor mensen die zich thuis voelen in een flexibele en uitdagende organisatie. ‘Diversiteit en inclusie’ is een van onze speerpunten! We streven naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen, in (culturele) achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat het tot de

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dhr. J.P.J.M. Lucassen

06-15035447

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Software architect

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior business- en domeinarchitect

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Integratiespecialist

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd