• Den Haag
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • €4.278 - €6.320 (bruto)
 • ICT, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 8 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NCSC240040, Plaatsingsdatum: 4 juni 2024

Heb jij ervaring met Cyber Security en Relatiemanagement en ben je nu op zoek naar een baan waar je echt impact kan maken? Bij ons ligt de (digitale) nationale veiligheid in jouw handen. Momenteel wordt in Europees verband gewerkt aan een voorstel voor de Europese Netcode voor cybersecurity aspecten voor grensoverschrijdende elektriciteitsstromen. De organisatie maakt mede hierdoor een forse groei door in verantwoordelijkheden, taken én omvang. Met de rechtstreekse werking van de Netcode neemt ook het aantal partners waar het NCSC mee samenwerkt toe. Daarom zijn wij gericht op zoek naar twee senior relatiemanagers met de focus op de energiesector.

Wat ga je doen?
Als senior relatiemanager zorg je voor een identificatie van de kritieke entiteiten, onderhoud je contacten en faciliteer je het netwerk. Een goede samenwerking met onze publieke en private partners is voor het NCSC essentieel om haar doelen te bereiken. Dit doe je door een succesvolle en innovatieve manier van samenwerken en door kennisuitwisseling met onze partners te realiseren, zowel in Nederland als internationaal. Jij draagt hieraan bij door het opbouwen en onderhouden van strategische relaties met stakeholders in het cyberdomein met als hoofdfocus de sector energie. Op die manier bouw je aan samenwerking, vertrouwen en draagvlak. Als senior relatiemanager help je onze dienstverlening verder te verbeteren, onderhouden en uit te breiden. Naast relatiebeheer draag je bij aan het behalen van onze doelstellingen en de ontwikkeling van producten en diensten.

Een greep uit je werkzaamheden:

 • Ontwikkelen, aanjagen en coördineren van een samenwerkingsstrategie en passende samenwerkingsvormen om kennis en informatie uit te wisselen
 • Onderhouden en opzetten van relaties met bestaande partners, samenwerkingsverbanden en nieuwe sectoren
 • Aanjagen van nieuwe samenwerkingsverbanden met relevante (inter)nationale (cybersecurity) organisaties
 • Met gerichte kennis van de energiesector en bijbehorende contacten een bijdrage leveren bij het voorkomen, bestrijden en coördineren van incidenten
 • Initiëren en coördineren van kennissessies en evenementen op verschillende thema’s
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van (informatie)producten en diensten die aansluiten op de behoeften van onze partners
 • Meewerken aan de ontwikkeling van beleid en de bijbehorende activiteiten om invulling te geven aan de groei van het NCSC

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De unit Samenwerken & Kennisuitwisseling is gericht op het delen van kennis en organiseren van een soepele samenwerking met andere partijen op nationaal en internationaal niveau. Ons team Relatiemanagement wordt aangestuurd door één teamleider en heeft als taak ons netwerk (publiek en privaat) te verbinden met het NCSC en de samenwerking te zoeken om de gezamenlijke slagkracht van het stelsel te vergroten op het gebied van de nationale cyberweerbaarheid.

Nationaal Cyber Security Centrum

Het NCSC werkt aan een digitaal veilig Nederland. Door het tempo waarin het cybersecuritydomein zich ontwikkelt en de rol van het NCSC daarin, ligt er een flinke uitdaging voor de toekomst. Het is voor ons als hét kennisinstituut van cybersecurity in Nederland essentieel dat wij Nederland van kwalitatief hoogwaardige en actuele informatie voorzien, in crisistijd en daarbuiten. Deze kennis en kunde halen wij mede uit en delen wij ook weer met ons netwerk (overheden, bedrijfsleven en andere nationale en internationale partners). Op deze wijze proberen we tijdig in te springen op nieuw ontdekte kwetsbaarheden, aanvalscampagnes en ernstige ICT-verstoringen om deze te voorkomen en op te lossen. Als het toch misgaat beperken we op deze manier de impact.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mieke van Ulden

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Recruitment

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator Relatiemanagement Netcode

Nationaal Cyber Security Centrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IT architect

Nationaal Cyber Security Centrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Security Specialist

Nationaal Cyber Security Centrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd