Senior medewerker Bureau Fysieke- en Personele beveiliging

 • Den Helder
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • €3.430 - €5.475 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 7 juli 2024
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 346310, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

1.Adviseert en ondersteunt de commandanten en hoofden van eenheden, afdelingen en instellingen en hun beveiligingsfunctionarissen m.b.t. de uitvoeringsmaatregelen op het gebied van personele en fysieke beveiliging, door:

 • het concipiëren van uitvoeringsrichtlijnen en standaarden op het gebied van personele en materiële beveiliging;
 • goedgekeurde uitvoeringsrichtlijnen af te stemmen met en over te dragen aan de voor de uitvoering verantwoordelijke functionarissen;
 • het evalueren van deze richtlijnen en standaarden;
 • het evalueren van personele- en materiële beveiligingsincidenten en het opstellen van richtlijnen om herhaling hiervan te voorkomen;
 • het fungeren als vraagbaak voor de beveiligingsfunctionarissen van CZSK en binnen defensie
 • gerelateerd aan CZSK onderwerpen op het gebied van integrale beveiliging;
 • Deelnemen aan 'Paarse' werkverbanden inzake F&PB; zoals aan de ADHoc werkgroep, Ivan GO, IABM;
 • In voorkomend geval deelnemen aan een Commissie van Huishoudelijk onderzoek in relatie tot (vermeende) F&PB incidenten;

2.Coördineert de implementatie van beveiligingsmaatregelen op het gebied van personele en fysieke beveiliging door:

 • het bewaken van de juiste toewijzing van veiligheidsmachtigingsniveaus aan de arbeidsplaatsen binnen CZSK;
 • het toezien op het bezit van een verklaring van geen bezwaar voor het uitoefenen van een vertrouwensfunctie voor defensiemedewerkers binnen CZSK;
 • het vaststellen en bewaken van de categorie indeling voor objecten binnen CZSK;
 • het controleren van de aanwezigheid van fysieke beveiligingsplannen voor alle vitale objecten binnen CZSK;
 • het toezien op de realisatie van afdoende organisatorische, bouwkundige en elektronische (OBE) maatregelen voor alle vitale CZSK objecten.

3.Stemt de maatregelen inzake personele en fysieke beveiliging en de uitvoering daarvan binnen CZSK af met het bureau beveiligingsautoriteit, de beveiligingsfunctionarissen van de andere Defensieonderdelen, de Dienst Vastgoed Defensie en het stafbureau INFRA van CZSK, door:

 • het deelnemen aan interkrijgsmachtelijke overlegfora op het gebied van personele en materiële beveiliging;
 • het deelnemen aan interkrijgsmachtelijke project- en werkgroepen op het gebied van personele en materiële beveiliging;
 • het regelmatig voeren van overleg met de medewerkers van de genoemde bureaus en instellingen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Security voert haar taken uit binnen de Directie Informatie, Bedrijfsvoering & Bestuur (DIB&B) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Security is één van de zes afdelingen van DIB&B naast S&A, INT, Veranderen, I&T en VKL.

De doelstelling van de Afdeling Security is de waarborging van de betrouwbaarheid van de CZSK bedrijfsprocessen. Die betrouwbaarheid wordt onder meer gegarandeerd door het organiseren van beveiligingsmaatregelen.

De afdeling Security bestaat uit volgende bureaus:
1. Bureau Fysieke- en Personele beveiliging;
2. Bureau Informatiebeveiliging, tevens CISO-functionaliteit;
3. Bureau Export Control (EC);
4. Bureau Liaison Groepscommandanten;
5. Bureau Security compliancy & quality;
6. Frontdesk.

Functionaris is werkzaam binnen het bureau Fysieke en Personele Beveiliging en is belast met het toezicht op beveiligingsmaatregelen ten aanzien van Personele- en fysieke beveiliging binnen CZSK.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

KLTZ J. van Rijn, Hoofd Stafbureau Integrale Beveiliging

0613960939

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Mdw Fysieke- en personele beveiliging

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Security Liaison

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Security Liaison

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)