Senior inspecteur drinkwaterbedrijven

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 1 mei Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2023-1291
 • Plaatsingsdatum 10 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Goed en voldoende drinkwater is voor iedereen van levensbelang. De kwantiteit en kwaliteit van drinkwater wordt bedreigd door klimaatverandering, vervuiling vanuit onder andere industrie, medicijnresten, mest en bestrijdingsmiddelen. De belangenafwegingen voor de overheden worden steeds complexer en drinkwaterbedrijven moeten daarbij het belang van drinkwater overeind houden. Als senior inspecteur breng jij de juiste risico’s bij de bedrijven in beeld en monitor je alle aspecten die van belang zijn voor de bedrijven om deze uitdagingen aan te pakken. Wil jij een bijdrage leveren aan een goed werkende drinkwatersector? Lees dan verder!

Hoe jij bijdraagt in je rol
Als senior inspecteur houd je toezicht op de drinkwaterbedrijven en draag je daarmee bij aan deze belangrijke maatschappelijke voorziening. De beschikbaarheid van goed en voldoende drinkwater is essentieel voor de volksgezondheid. In Nederland zijn 10 drinkwaterbedrijven die water produceren en leveren. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is het bevoegd gezag voor deze drinkwaterbedrijven.

Jouw takenpakket? De ILT ziet de drinkwaterbedrijven in Nederland als professionele organisaties. Als toezichthouder richt je je steeds meer op de besturing van de organisaties, het zorgen voor langdurige leveringszekerheid en de bijbehorende veranderingen en financiering ervan. Waar nodig spreek je met de sector of de betrokken bestuursorganen over hun rol en verantwoordelijkheden of spreek je hen aan vanuit een handhavende rol. Daarnaast blijft er ook dagelijks werk rond de kwaliteit en levering van drinkwater.

Bij normoverschrijdingen of incidenten zoals een leidingbreuk, die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor de levering of de volksgezondheid stemmen de drinkwaterbedrijven hun maatregelen af met de ILT. Je werkt ook mee aan het jaarlijkse rapport over de drinkwaterkwaliteit.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

Betrokken zijn bij een groot maatschappelijk onderwerp als de kwaliteit en kwantiteit van drinkwater, dat geeft je energie. Je werkt samen met je collega’s aan de uitdagingen van de drinkwatersector. Dat doe je met interne collega’s van bijvoorbeeld vergunningverlening, maar ook met externe organisaties zoals de brancheorganisatie en kennisinstituten zoals het RIVM. Dit is voor jou vanzelfsprekend en maakt het werk interessant.

Je kunt ook ingezet worden voor ILT-brede projecten of programma’s, zoals bijvoorbeeld rond PFAS. Daarnaast ben je betrokken bij beleidsmatige ontwikkelingen. Je denkt mee over hoe we deze het beste kunnen vertalen naar het toezicht.

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer direct!

Kijk ook op onze website voor meer informatie over het toezicht op drinkwater. Heb je ondertussen vragen? Neem dan gerust contact op met Anja Verdiesen, teamleider Bedrijven. Zij is te bereiken via 06–11346560 en staat je graag te woord.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Toezicht Publieke Instellingen
De afdeling Toezicht Publieke Instellingen houdt toezicht op overheden, semioverheden, organisaties met een publieke taak en certificerende en erkende instellingen. Ons doel is het vergroten van het zelfinzicht van organisaties zodat een cultuur van adequate naleving ontstaat. De afdeling heeft 5 teams: Besturingstoezicht, Bedrijven, Infrastructuur, Instituties, en Toezicht Certificerende en Erkende Instellingen.

Team Bedrijven
Dit team adviseert bij de vergunningverlening voor bedrijven met een groot milieurisico. Ook houden we toezicht op de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven en op onder andere organisaties die warm tapwater leveren. Bij drinkwater ligt onze focus op kwaliteit, leveringszekerheid, doelmatigheid, digitale veiligheid en de governance van de organisatie. Onze adviestaak richt zich op het bevoegd gezag dat vergunningen verleent in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het gaat om circa 400 bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen en 300 andere risicovolle bedrijven. Het doel van onze advisering? Een goede uitvoering van het beleid en de nationale en internationale regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op milieugebied en de (externe) veiligheid. In Caribisch Nederland houden we toezicht in het kader van de Wet drinkwater en elektriciteit BES.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.400 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen zoals woningcorporaties.
De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen.
We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie.

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Je bent welkom zoals je bent
De Inspectie Leefomgeving en Transport hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Anja Verdiesen, teamleider

06-11346560

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rianne de Bont, adviseur Werving en Selectie

06-41122904

Solliciteren?

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur omgevingsvergunningen

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 26 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior inspecteur interbestuurlijk toezicht

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend inspecteur interbestuurlijk toezicht

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd