Senior ICT Specialist

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Amersfoort
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.430 - €5.475
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 24 april Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 480541
 • Plaatsingsdatum 14 maart 2024
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Senior ICT Specialist

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Senior ICT Specialist bij de afdeling HGI Systeem Ontwikkeling werk je samen in een multidisciplinair team aan netwerkinfrastructuur die ingezet wordt voor operationele C2 ondersteuning binnen IT/OT domein en zorg je ervoor dat dat de C2 systemen, benodigd voor de operationele commandovoering, voldoen aan de hoge kwaliteitseisen.

Missie en Visie sectie HGI

“Sectie HGI Netwerken is de service partner van Defensie voor het leveren van generieke hoog gerubriceerde netwerken diensten. Wij creëren waarde in het operationele domein door tijdig, veilige, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige diensten te leveren. Dit stelt de gebruiker in staat wereldwijd samen te werken en informatie te delen. Nu en in de toekomst”.

Wat je doen?

De Senior ICT Specialist binnen het HGI Netwerken domein is een eerste aanspreekpunt, zowel intern als extern. In deze veelzijdige technische functie bezig met zowel RUN als CHANGE activiteiten, waaronder:

 • Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het technisch ontwerp en bij inrichtingsvraagstukken.
 • Het geven van advies tijdens hardware- software integraties op het koppelvlak van technische interface en gebruik van nieuwe technische ontwikkelingen in relatie tot eigen producten, diensten en bedrijfsprocessen.
 • Het beschrijven van procedures en geven van richtlijnen voor het doelmatig inrichten van complexe technische infrastructuren.
 • Het coördineren van de installatie van wijzigingen en releases.

Je bent verantwoordelijk voor het realiseren (bouwen, testen en invoeren) van ICT infrastructuur door:

 • Het (laten) installeren van software en het ontwikkelen van procedures, alsmede het aangeven van de consequenties en hierover adviseren.
 • Het coördineren van de technische overgang naar nieuwe ICT systemen, alsmede het aangeven van de consequenties en hierover adviseren;
 • Het leveren van een bijdrage aan het documenteren van technische acceptatiecriteria, acceptatietesten en test scenarios;
 • Het vaststellen en (leveren van een bijdrage aan) het documenteren van configuratieparameters;

Je draagt zorg voor incident- en probleembeheersing van nieuwe, niet standaard, complexe verstoringen door:

 • Het zoeken naar en vaststellen van de oorzaak van alle incidenten en het standaardiseren van de afhandeling hiervan;
 • Het onderzoeken en analyseren van gegevens en waarnemen van trends;
 • Het opstellen van verbetervoorstellen en hierover een advies uitbrengen;
 • Het schrijven van protocollen en toetsen van werkinstructies en -procedures voor incidentbeheersing;

Je bent belast met het (materieel) beheer (exploiteren en onderhouden) van ICT infrastructuren en systemen door:

 • Het coördineren van het onderhoud conform (Integrated Lifecycle Support) plan, met behulp van SAP; door het laten doorvoeren van systeemwijzigingen, zowel technisch als materieel logistiek;
 • Het laten toetsen van de technische levensduur van informatiesystemen en technische infrastructuren en doen van voorstellen ter verbetering;
 • Het afleggen van werkbezoeken voor de ondersteuning van systemen.
 • De keten- en systeemlogistiek op orde houden

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling GII van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) van COMMIT.

Entiteit IT-Infrastructuur (IT-Infra)
Entiteit IT-Infra levert vanuit het JIVC alle benodigde IT-infrastructuur oplossingen voor Defensie. Dat doet zij samen met al haar ketenpartners, al dan niet in gemengde teams. IT-Infra hanteert een operatie model gericht op aanbod sturing en operational excellence. Dit betekent dat de IT-infrastructuur maximaal gestandaardiseerd en geautomatiseerd wordt geleverd. Daar waar standaardoplossingen echt niet voldoen, zal bij uitzondering maatwerk geleverd worden. IT-Infra bestaat uit de afdelingen Infrastructuur Centrale Services (ICS), Platform Services Defensie (PSD), Generieke Infrastructuur Services (GIS), IT-Continuity Center (ITCC) en Generieke IT & Infrastructuur (GII).

Binnen JIVC biedt de afdeling Generieke IT & Infrastructuur (GII, onderdeel van entiteit IT Infra) generieke IT-infrastructuurdiensten aan waar de operationele eenheden van Defensie (OPCO’s) en externe partners, zoals politie, brandweer en kustwacht gebruik van maken. Ook voorziet GII in generieke informatievoorzieningstoepassingen. Om toekomstbestendig innovatief en informatiegestuurd op te kunnen treden wordt grootschalige vernieuwing van de IT Infrastructuur versneld door o.a. samenwerking met een IT Infrapartner. Als gevolg daarvan ligt voor GII de focus de komende jaren op het borgen van continuïteit van de dienstverlening en het bijdragen aan een gefaseerde overdracht van verantwoordelijkheden naar andere JIVC-afdelingen, een mooi uitdaging!

Hoog Gerubriceerde informatievoorziening (HGI)

De sectie HGI is verantwoordelijk voor de HGI netwerkinfrastructuur die wereldwijd inzetbaar is voor commandovoering en informatie uitwisseling in nationaal, NAVO, Europees en coalitie verband in verschillende omgevingen (statisch en ontplooid). HGI is verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling en het beheren van de omgevingen en daarvoor benodigde IT middelen. Informatie op betrouwbare en snelle wijze beschikbar hebben ten behoeve van operationele C2 ondersteuning. De veiligheid en flexibiliteit van onze militairen is hiervan afhankelijk.

Systeem Ontwikkeling (SO)
Het onderdeel Systeem Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de in scope zijnde HGI netwerken. SO heeft recentelijk de overgang gemaakt naar Agile werken en is opgedeeld in 5 product teams en 4 enabling teams waarbij in multidisciplinaire teams gewerkt wordt aan kort cyclische opleveringen.

De werkzaamheden worden verricht op de Bernardkazerne in Amersfoort. Daarnaast is het mogelijk om in overleg thuis te werken wanneer de werkzaamheden dit toelaten.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Clemens de Lange

06-51316435

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

IT Manager Team Infrastructuur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

1e Beheerder ICT (Coördinator vastgoed)

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior ICT Specialist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 24 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd