• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €4.758 - €7.094 (bruto)
 • Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 31 mei 2024 Nog 9 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IW DGMO 24-117, Plaatsingsdatum: 11 april 2024

Milieuorganisaties verliezen stikstofzaak over doortrekken A15 (Telegraaf). Minister Harbers kan bijna opgelucht ademhalen: groen licht voor doortrekken A15 nog één uitspraak verwijderd (NRC). Deze actuele mediaberichten geven goed de verschillende belangen weer die spelen rondom de uitspraak van de Raad van State over het Tracébesluit ViA15. Het oordeel van de rechter over de gekozen stikstofaanpak is ook van belang voor andere projecten:woningbouw, energietransitie en regionale infra.Als senior beleidsmedewerker stikstof ga jij hiermee aan de slag! Interessant? Solliciteer direct!

Hoe jij bijdraagt in je rol
Als senior beleidsmedewerker heb je een belangrijke rol bij het vormgeven van gezichtsbepalende besluiten, zoals het eerder genoemde Tracébesluit ViA15. Concreet werk je daarbij samen met collega’s van de beleidskern van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met Rijkswaterstaat om te zorgen dat de (project)besluiten, maar ook het reguliere beheer en onderhoud, uiteindelijk ‘Raad van State’-proof zijn.

Dit doe je door samen met onze afdeling Wegverkeersbeleid de kaders te scheppen en mee te denken en te werken in regionale gebiedsprocessen waar wij een van de vele belanghebbenden zijn in het stikstofdossier. Met je kennis van en overzicht over de verschillende projecten leg je verbanden, breng je collega’s met elkaar in contact en ben je een aanspreekpunt voor de directie.

Daarnaast adviseer je over de toekomst van mobiliteit en ruimte in Nederland. Dit betekent ook meewerken aan de wijze waarop mobiliteit de komende jaren duurzamer kan worden en wat dit betekent voor de infrastructuur. Daarbij weet je kennis, beleid en uitvoering bij elkaar te brengen. Ook vind je samenwerken binnen en buiten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanzelfsprekend.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Externe ontwikkelingen snel analyseren en identificeren als wat van belang is voor het ministerie: daar krijg jij energie van. Adviezen en beslisnota’s voor de minister stel jij dan ook met plezier op over strategische keuzes. Je functioneert graag in een dynamische omgeving waarin snel antwoorden op vragen van parlement en pers gegeven worden. En in je werk haal jij uitdaging uit anticiperen en improviseren. Precies wat samen komt in deze baan!

Je vindt het leuk om te werken in een divers team waarin je je bezig gaat houden met verschillende onderwerpen. Onderwerpen die je regelmatig online, op tv of in de krant terug ziet komen. Je werkt samen met diverse collega’s binnen het ministerie, maar ook met collega’s van andere ministeries zoals het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie. En je werkt met vertegenwoordigers van provincies en gemeenten, want het stikstofbeleid raakt ook andere beleidsterreinen en andere overheden. Je krijgt veel verantwoordelijkheden en daarnaast de ruimte om jezelf te ontwikkelen. Kortom: bij ons krijg je een veelzijdige baan, midden in de politieke actualiteit.

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer direct!
Wil je meer weten over de functie neem dan contact op met Diederik de Jong, plaatsvervangend directeur Wegen en Verkeersveiligheid, via 06-52595146.

Alvast meer lezen over jouw toekomstige organisatie? Lees dan verder over het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat!

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zet je je graag in voor een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit van mensen en goederen? Hecht je belang aan toegankelijke en betaalbare mobiliteit voor iedereen? Ons doel bij het Directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) is om de bereikbaarheid van werk, zorg, wonen, onderwijs maar ook recreatie en transport in heel Nederland op een hoger plan te tillen. En om bij te dragen aan de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van het wegennet en het gebruik van de spoorwegen verder te ontwikkelen. En door mobiliteit te verduurzamen en rekening te houden met de leefomgeving. Daarmee dragen we bij aan het welzijn en de welvaart van ons land en aan een mooier Nederland, nu en in de toekomst.

Waar wij onder andere aan werken:

 • het versterken van onze mainports- en achterlandverbindingen
 • het versterken van nationale infrastructuur en de bereikbaarheid van stad, platteland en alles wat daar tussen zit
 • de verduurzaming van mobiliteit (bijvoorbeeld door elektrificatie of het stimuleren van ander reisgedrag
 • de blijvende sterke aandacht voor veiligheid op weg en het spoor
 • het faciliteren van deur-tot-deurvervoer
 • Nederland in de top in ‘smart mobility’

Directie Wegen en Verkeersveiligheid (DWV)
Bij de directie Wegen en Verkeersveiligheid (WV) werken we met zo’n 130 collega’s aan het meest slimme, veilige en duurzame mobiliteitssysteem. Onze ambitie is om de bereikbaarheid, betrouwbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Dat doen we met aandacht voor het klimaat, circulaire economie en leefbaarheid. We houden ons bezig met de aanleg, de instandhouding en het gebruik van de wegeninfrastructuur, de voertuigen op de weg en het gedrag van de weggebruikers en de vervoerders. We werken in Nederland samen met veel partijen en uitvoeringsorganisaties zoals RWS, het CBR en de RDW. Omdat ons veel van ons beleid internationaal bepaald wordt, zijn we ook internationaal actief.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Diederik de Jong, plaatsvervangend directeur Wegen en Verkeersveiligheid

06-52595146

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Katinka Trompen, adviseur Werving en Selectie

06-81352735

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker emissieloos bouwen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker fiets

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsondersteuner schoon en emissieloos bouwen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd