• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Agrarisch, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 30 mei 2024 Nog 8 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: DGA20240429_12, Plaatsingsdatum: 30 april 2024

Verantwoord gebruik van meststoffen, zodat de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland verbetert. Als beleidsmedewerker mestbeleid houd jij je bezig met dit actuele onderwerp. En we hoeven jou niet te vertellen dat dit hoog op de politieke agenda staat. We zijn op zoek naar een enthousiaste beleidsmedewerker die zich -samen met een dynamisch team collega's- wil inzetten om het mestbeleid verder te ontwikkelen.

Het werk van het team mest is divers en er is veel samenhang tussen de verschillende dossiers binnen het team. Zo wordt er gewerkt aan het toekomstig mestbeleid. Belangrijke prioriteit is het implementeren van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn en de Europese derogatiebeschikking, ten behoeve van het behalen van de doelen voor verbetering van de waterkwaliteit en het implementeren van de maatregelen uit de Europese derogatiebeschikking. Ook wordt de komende jaren een achtste actieprogramma nitraatrichtlijn ontwikkeld dat vanaf 2026 zal gelden. En wordt er gewerkt aan het verbeteren van de naleving en verminderen van fraudedruk met mest. Daarnaast heeft het werk een belangrijke Europese component, omdat een groot deel van de regelgeving Europees is en er ingezet wordt op een aantal veranderingen, zoals de mogelijkheid van het inzetten van kunstmestvervangers geproduceerd uit dierlijke mest.

Wat ga je doen? We willen het team versterken met een senior beleidsmedewerker die zich flexibel gaat inzetten op bovenstaande onderwerpen. Het mestdossier kent een grote politieke en maatschappelijke dynamiek. In de komende tijd moeten er een aantal maatregelen geïmplementeerd worden, zowel door het uitwerken van wet- en regelgeving als in overleg met de uitvoerende en handhavende instanties. Je wordt op verschillende dossiers ingezet, bereidt bestuurlijke overleggen voor en draagt bij aan Kamerbrieven en debatten. Je kunt complexe materie op een toegankelijke manier uitleggen en kunt goed schrijven en hebt daar ook plezier in. Ook kun je werken aan de Europese trajecten op het gebied van mestbeleid. Aan welke dossiers je exact gaat werken, bepalen we in overleg en op basis van je achtergrond en ervaring.

De directie PAV is een dynamische directie waar veel gebeurt. In overleg met je MT-lid kun je worden ingezet op dossiers in andere teams van de directie, waarbij natuurlijk goed rekening wordt gehouden met je eigen wensen en mogelijkheden. Wil je doorgroeien? Dan biedt het ministerie volop opleidingskansen en mogelijkheden tot groei.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit werkt aan duurzame en gezonde plantaardige ketens met als basis een weerbare teelt en een gezonde bodem als drager van het voedselsysteem. Maar ook voor plantgezondheid, markttoegang plantaardige producten en nieuwe veredelingstechnieken. We zijn verantwoordelijk voor het gewasbeschermings-, mest- en voedselbeleid, waaronder de verduurzaming van ons voedselsysteem, voedselveiligheid en diervoerders en -geneesmiddelen. Ook werken we aan de bijdrage van plantaardige agroketens aan de klimaatdoelstellingen, de aanpassing van de landbouw aan veranderende klimaatomstandigheden en de transitie van het landelijk gebied. Werken bij de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit betekent werken binnen een dynamisch, veelzijdig en maatschappelijk relevant beleidsterrein dat volop in de belangstelling staat. Binnen de directie werken we in teams.

Team mest
Het mestbeleid bestaat uit stelsels van gebruiksnormen, productierechten en regels voor transport en verwerking. Daarnaast is er stimulerend beleid voor toepassing van goede landbouwpraktijk. Doel is verantwoord gebuirk van meststoffen om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Het team bestaat uit ca. 20 medewerkers met een goede balans in man/vrouw, jong/oud en ervaren/minder ervaren medewerkers. We werken in de regel met meerdere collega's aan dossiers. We zijn een hecht team waarin we voor elkaar klaar staan wanneer nodig. We werken met grote toewijding en weten tegelijkertijd te relativeren, waarbij humor belangrijk is.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Binnen het Ministerie van LNV werkt het Directoraat-generaal Agro aan belangrijke maatschappelijke opgaven vanuit de samenhang tussen landbouw, voedsel en de (natuurlijke) leefomgeving. Het gaat daarbij om urgenties als de maatschappelijke inpassing van land- en tuinbouw, de mondiale opgave om de groeiende wereldbevolking te voeden, het leveren van een bijdrage aan de klimaatdoelen voor 2030 en 2050, verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit, het ontwikkelen van verdienmodellen die de primaire sector samen oplopend met de verduurzaming ook economisch perspectief bieden en stimuleren en faciliteren van innovatie, onderzoek en kennis voor nationale en mondiale maatschappelijke uitdagingen. Veel kaders worden Europees bepaald, daarom dragen we vanuit de maatschappelijke uitdagingen bij aan de vorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie en de goede uitvoering van deze EU-beleidskaders in Nederland.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Floris Wolf, MT-lid Mest

06-31984464

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Barbara Schmitz, Senior Adviseur Recruitment

06-50018780

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel adviseur onderwijs / digitalisering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker kennis en innovatie voor de transitie in het landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) juristen natuur, waterkwaliteit en landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)