Senior Beheerder bij Managed Secure Integration, sectie Beveiliging

 • Maasland
 • HBO bachelor
 • 38 uur
 • €3.430 - €5.475 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 31 augustus 2024
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 537311, Plaatsingsdatum: 24 mei 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Senior Beheerder bij Managed Secure Integration, sectie Beveiliging

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Wil jij in jouw eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele Defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

Als Senior Beheerder ga je dagelijks aan de slag in een zeer complex IT-landschap! Je komt namelijk te werken in het ‘Managed Secure Integration’ team als onderdeel van de sectie beveiliging. Daarbinnen ligt de focus van de werkzaamheden op de Operationele Security Baseline (OSB). Hiermee willen we graag al onze diensten en producten gesloten houden voor interne en externe dreigingen. Door ons te committeren aan de OSB zorgen we dat we hier een minimale standaard voor hebben, maar daarnaast wordt een pro-actieve houding vereist voor het verbeteren van het OSB waar mogelijk.
Je hebt als Beheerder de lead op dit gebied, maar wordt hierin geholpen door andere beheerders en ontwerpers.

Jouw verantwoordelijkheden zijn:

 • De OSB neerzetten en onderhouden, waarbij je proactief kwetsbaarheden, life-cycles en software upgrades oppakt;
 • Het implementeren van technisch ontwerpen;
 • Het uitvoeren van risicoanalyses op componenten en/of producten;
 • Het begeleiden van de aanpassingen op bestaande producten, dan wel nieuwe producten in beheer nemen;
 • Zorgdragen voor documentatie zodat het in beheer nemen correct kan verlopen;
 • Bij grote verstoringen je hoofd koel houden, analytisch te werk gaan en met je team/collega’s en leveranciers het probleem oplossen. Dit kan er incidenteel toe leiden dat werkzaamheden buiten kantoortijden ;
 • Zorgen voor coaching / aansturing van beheerders en 1e beheerders.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Binnen JIVC biedt de afdeling Generieke IT & Infrastructuur (GII, onderdeel van entiteit IT Infra) generieke IT-infrastructuurdiensten aan waar de operationele eenheden van Defensie (OPCO’s) en externe partners (zoals politie, brandweer en kustwacht) gebruik van maken. Ook voorziet GII in generieke informatievoorzieningstoepassingen. Om toekomstbestendig, innovatief en informatiegestuurd op te kunnen treden wordt grootschalige vernieuwing van de IT Infrastructuur versneld door o.a. samenwerking met een IT Infrapartner. Als gevolg daarvan ligt voor GII de focus de komende jaren op het borgen van continuïteit van de dienstverlening en het bijdragen aan een gefaseerde overdracht van verantwoordelijkheden naar andere JIVC-afdelingen, een mooie uitdaging!

Loopbaanontwikkeling binnen Defensie
Bij Defensie geloven we in het stimuleren van jouw loopbaanontwikkeling en groei. Als medewerker binnen de afdeling GII zal je de komende jaren betrokken zijn bij een stapsgewijze afbouw en overdracht van werkzaamheden naar andere afdelingen binnen IT-Infra en de functionele afdelingen van het JIVC. We streven daarbij naar een optimale balans tussen continuïteit en mobiliteit, zowel voor de organisatie als voor jou als defensiemedewerker. Dit betekent voor jouw loopbaan:

 • Je start op een tijdelijk contract (max. 3 jaar) binnen GII
 • Tijdens deze periode kijken we graag samen met jou naar een passende, interessante vervolgstap binnen het JIVC. We verwachten hierin ook van jou een proactieve houding
 • JIVC zal de komende jaren verder groeien, en er zijn talloze kansen en mogelijkheden om jouw loopbaan binnen onze Defensieorganisatie een mooi vervolg te geven.

We geloven in de groei en ontwikkeling van onze defensiemedewerkers, en we zullen je begeleiden bij het vinden van de beste kansen en mogelijkheden om je carrière binnen Defensie vorm te geven. Als onderdeel van ons team draag je bij aan cruciale IT-infrastructuurdiensten en ben je een belangrijke schakel in onze toekomstige groei.

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners.

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT!

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland.
Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Leon Heutmekers

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Stefan van Wijngaarden

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Netwerk Beheerder

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medior Netwerk Beheerder LAN

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medior Beheerder ICT Mail Security

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Maasland - Kantorencomplex
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd