• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.278 - €7.094 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap
 • Solliciteer voor 24 mei 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • 2 werkplekken
Kenmerk: 51135, Plaatsingsdatum: 25 april 2024

Voor de afdeling Beleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) verwelkomen wij graag twee nieuwe collega’s Senior adviseur strategie. 

Als senior adviseur strategie draag jij bij aan de strategieontwikkeling van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en bouw je aan de toekomst van DJI. Je ziet wat er allemaal gebeurt buiten en binnen de organisatie en maakt een inschatting over wat dit voor DJI betekent. Je neemt een structurerende en organiserende voortrekkersrol op je, om signalen over nieuwe ontwikkelingen te verbinden met de organisatie en advies te geven over de te volgen koers en de afwegingen die daarin gemaakt moeten worden. Tegelijkertijd sta je continue in verbinding met de ketenpartners en andere in- en externe strategische partners om draagvlak te creëren voor de positie van DJI. Een van de bestuurlijke opgaves van DJI is de verdere ontwikkeling van de strategische functie binnen de organisatie. Onderdeel van je takenpakket is dan ook het verder vormgeven van deze strategische functie en het schetsen van de ontwikkelingsstappen die DJI hierin kan zetten. Daarnaast werk je aan complexe strategische verkenningen op onderwerpen die verschillende disciplines, werkvelden en organisatiegrenzen overstijgen. Bijvoorbeeld over de implicaties van de krapte op de arbeidsmarkt voor ons werk.

Je hebt een goed beeld van maatschappelijke trends en ontwikkelingen en de relevantie hiervan voor het werk van DJI. Je informeert bestuurders proactief over strategische en politiek/bestuurlijke issues. Je bent in staat snel te schakelen tussen verschillende onderwerpen en tussen bestuurlijke en tactische niveaus. Je maakt hoogwaardige analyses en zet creatieve manieren in om deze informatie zo efficiënt mogelijk in beeld te brengen. Je kunt overzicht behouden en van daaruit kun je sturen op samenhang en het realiseren van doelstellingen. Je hebt ervaring met het maken van scenario’s en bezit overtuigingskracht. Je gebruikt je creativiteit en energie om kansen te zien en te benutten en samen met de organisatie de beste oplossing te vinden. Het is dan ook cruciaal dat je steeds weer bereid bent meerdere mogelijkheden te zien, en dat je je goed kunt verplaatsen in verschillende perspectieven binnen een vraagstuk.

Ook weet je DJI te vertegenwoordigen in overleg met externe partners. Bovendien ben je in staat om op basis van ervaring (strategische) gesprekken te organiseren, en te leiden, met mensen van het hoofdkantoor van DJI, de justitiële inrichtingen, het bestuursdepartement Justitie en Veiligheid en de ketenpartners. Jij bent toekomstgericht, houdt je collega’s en bestuurders bij de les en draagt bij aan de goede sfeer in het team.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Hoofdkantoor DJI, directie Beleid & Bestuursondersteuning, afdeling beleid

De afdeling Beleid geeft de DJI inzicht in de stand van zaken en mogelijke kansen en bedreigingen voor het realiseren van haar doelstellingen. Daarnaast ontwerpt en beproeft de afdeling Beleid nieuwe processen en producten. Wij leveren integrale adviezen waarin feiten en cijfers, onderzoeksresultaten, expertise van binnen en buiten DJI en de koers van DJI zijn meegenomen.

De afdeling Beleid biedt de DJI-organisatie:

 • Beleidsontwikkeling: beleidskaders voor de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen en hulp bij de implementatie daarvan.
 • Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het leefklimaat, de beveiliging en de continuïteit van zorg.
 • Beleidsanalyse: inzicht in de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen op basis van de analyse en duiding van feiten en cijfers. De infographics zijn daarvan een voorbeeld.
 • Kennismanagement: wetenschappelijk onderbouwde kennis voor het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. We werken met een kennisagenda.
 • Strategievernieuwing en -ontwikkeling: zicht op kansen en bedreigingen bij het realiseren van de doelstelling van DJI.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M. Aït Mallouk, hoofd beleid en plaatsvervangend directeur beleid en bestuursondersteuning

06-15038219

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Heleen Sissing, senior corporate recruiter

06-15454158

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur analyse

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Impactanalist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Re-integratieadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd