Secretaris/ adviseur Informatie- en Portfoliomanagement

 • Den Haag
 • HBO oude stijl, HBO bachelor, WO bachelor, Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Administratief / secretarieel, ICT
 • Solliciteer voor 1 juni 2024 Nog 8 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: CIBG 2023 - 37, Plaatsingsdatum: 2 mei 2024

Wie zoeken we?
Je bent een proactieve en stevige professional die ervaring heeft in een faciliterende en adviserende rol binnen het brede werkveld van het i-domein (informatievoorziening, ICT en projectmanagement). Als Secretaris/ adviseur Informatie- en Portfoliomanagement bied je ondersteuning en adviseer je het managementteam Informatiemanagement, het CIO Beraad en de Portfolioboard. Je leidinggevende is het afdelingshoofd CIO Office (CIOO) en in de praktijk werk je nauw samen met je directe collega-secretaris Informatievoorziening en Portfoliomanagement, en met de CIO, de portfoliomanager en de strategisch informatiemanagers van het CIBG. Je bent een stabiele en constructieve gesprekspartner die op een heldere manier communiceert en ook in staat is zo nodig tegenspraak te bieden.

Wat ga je doen?
Binnen CIBG onderscheiden we 3 taakgebieden voor de secretaris / adviseur Informatie- en Portfoliomanagement:

1. De secretariële, administratieve en coördinerende taken:

 • Je plant, organiseert, notuleert, en neemt deel aan het CIO Beraad en de Portfolioboard. Daarnaast stel je de (voorraad-)agenda samen van het CIO Beraad.
 • Je schrijft de CIO Beraadadviezen voor de CIO.

2. De beleidsvoorbereidende taken:

 • Je coördineert de stukkenstroom naar en vanuit het CIO Beraad de Portfolioboard en het MT I, en zorgt ervoor dat die soepel verloopt. Je bent een vraagbaak en sparringpartner voor alle collega’s die stukken willen indienen ter advisering of besluitvorming.
 • Je toetst stukken die bij CIO Beraad en Portfolioboard worden ingebracht op kwaliteit en congruentie met onder meer het projectmanagementproces, de i-visie en de i-strategie.
 • Je zoekt de samenwerking met de bestuursadviseurs van het directieteam en managementteam Business, die opereren vanuit de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken (BJZ).

3. De adviserende taken:

 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd de CIO, de I-afdelingshoofden en de leden van het CIO Beraad en de Portfolioboard over inhoud en proces van beleids- en besluitvorming (in de breedste zin van het woord).
 • Je adviseert de CIO en de strategische informatiemanagers over het projectmanagementproces en alle bijhorende deelprocessen.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de afdeling CIO Office komen de verantwoordelijkheden van de CIO (Chief Information Officer) voor strategisch advies, informatiebeleid, privacy, informatiebeveiliging, architectuur, documentaire informatievoorziening en portfoliomanagement bij elkaar. Het CIO Office signaleert ontwikkelingen die mogelijk gevolgen hebben voor de CIBG-dienstverlening, analyseert die en zorgt ervoor dat de organisatie zo nodig maatregelen neemt. Denk bij zulke ontwikkelingen bijvoorbeeld aan nieuwe of wijzigende wet- en regelgeving, nieuwe technieken of andere politieke keuzes. Op deze manier draagt het CIO Office eraan bij dat het CIBG inzicht krijgt en houdt, en vanuit een algeheel overzicht goede beslissingen kan nemen. De afdeling CIO Office omvat de volgende disciplines: architectuur, strategisch informatiemanagement, informatiebeveiliging, business analyse en documentaire informatievoorziening.

CIBG

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en biedt burgers, professionals en organisaties transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. We richten ons primair op het beleidsterrein van VWS, maar werken ook voor andere ministeries.

Wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? Het CIBG geeft inzicht. Dit doen we onder andere via registers en knooppunten. We zorgen ervoor dat burgers, professionals en organisaties zo veel mogelijk zelf kunnen regelen wanneer zij onze data en informatie nodig hebben of zelf gegevens bij ons willen aanleveren. Onze gegevens zijn juist, actueel, veilig en beschermd en zeven dagen per week 24 uur toegankelijk.

Onze opdrachtgevers kunnen erop rekenen dat wij hun wensen vertalen in een klantgericht systeem. Wij bieden integrale dienstverlening. Dat betekent dat we niet alleen een beleidsvraag in een uitvoeringsproject vertalen, maar daarbij ook juridisch advies en communicatieadvies leveren, het klantcontact verzorgen en de ervaringen en vragen van onze klanten analyseren en delen met onze opdrachtgevers. Zo zijn wij de verbindende schakel tussen overheid en samenleving.

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Zij vervullen een cruciale rol in onze dienstverlening in zorg en welzijn naar opdrachtgevers en gebruikers. Het CIBG werkt graag met professionele medewerkers. Als werkgever zorgt het CIBG voor een uitdagende, plezierige en gezonde werkomgeving. Kijk voor meer informatie over ons op www.cibg.nl.

Het CIBG is een werkgever voor mensen die zich thuis voelen in een flexibele en uitdagende organisatie. ‘Diversiteit en inclusie’ is een van onze speerpunten! We streven naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen, in (culturele) achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat het tot de mooiste oplossingen leidt. Wij vinden iedereen uniek en waarderen een ieders mening en inbreng; dit zie je in alles wat we doen en zo ook in hoe we met elkaar samenwerken. Vanuit dit perspectief nodigen we dan ook heel graag iedereen die zich hiertoe aangesproken voelt uit om bij ons te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dhr. J.P.J.M. Lucassen

06-15035447

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Software architect

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior business- en domeinarchitect

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior security-privacyarchitect

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd