• Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 28 - 36
 • Maand­salaris €0 - €5.872
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Vacaturenummer 20202932
 • Plaatsingsdatum 12 maart 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

GGD Kennemerland heeft voor haar locatie in Haarlem een vacature voor een

Projectleider Omgevingswet VRK
Voor 28-36 uur per week
max. € 5.872,-- (schaal 12)

Jouw uitdaging als Projectleider Omgevingswet
Als projectleider Omgevingswet binnen de VRK geef je sturing aan het reeds bestaande kernteam omgevingswet waarin deskundigen van brandweer, GGD en het Facilitair Bedrijf vertegenwoordigd zijn. Jouw rol kent drie aandachtsgebieden: Inventarisatie en aansluiting bij partners, interne organisatie verbinden met externe werkwijzen en de interne digitale omgeving laten aansluiten.

Jouw rol als projectleider Omgevingswet
Jouw rol kent drie aandachtsgebieden:

Proactief; Inventarisatie en aansluiting partners (gemeenten in bijzonder)

 • De projectleider past het bestaande plan van aanpak aan in samenwerking met het projectteam; prioriteiten en planning ten behoeve van implementatie op 1 januari 2022.
 • De projectleider inventariseert waar de kansen liggen binnen de regio om kennis en kunde op het gebied van veiligheid en gezondheid te kunnen delen en waarborgen op basis van mogelijkheden die de Omgevingswet biedt.
 • De projectleider voert een stakeholderanalyse uit en (laat) contacten leggen met sleutelposities ter voorbereiding op de implementatie en de periode na implementatie van de Omgevingswet.
 • De projectleider is trekker van het VRK-brede projectteam.

Reactief; Intern aansluiten op externe werkwijzen

 • De projectleider stelt werkprocessen op die de interne organisatie verbinden met haar (keten-) partners, inclusief werkprocessen die passen bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
 • De projectleider ontwikkelt uniforme formats/werkwijzen, die organisatie-breed gebruikt kunnen worden na implementatie.
 • De projectleider geeft advies over de benodigde capaciteit en tijdsbesteding na implementatie, inclusief bijscholingsadviezen voor zittende medewerkers.
 • De projectleider formuleert en legt vervolgens aan de stuurgroep voor hoe de VRK zich door kan ontwikkelen als expertisecentrum na implementatie van de Omgevingswet.

DSO; interne digitale omgeving laten aansluiten; mens en middelen

 • De projectleider coördineert de inpassing van het DSO in het bestaande IT-landschap, inclusief beheer.
 • De projectleider draagt zorg voor de aansluiting bij ontwikkelingen bij (keten-) partners.

GGD Kennemerland

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) werkt voor de negen gemeenten in de regio. Zij bestaat uit GGD (waaronder de Ambulancezorg), de Brandweer, Veiligheidsbureau, Landelijke Meldkamer Samenwerking Noord-Holland en de ondersteunende afdelingen. Er werken circa 1200 medewerkers (inclusief vrijwilligers). Het verzorgingsgebied van de VRK telt ruim een half miljoen inwoners. Met Tata Steel, het Noordzeekanaal en Schiphol is de Veiligheidsregio Kennemerland één van de meest risicovolle Veiligheidsregio’s in Nederland.

Wij willen ons ontwikkelen naar het regionale kennis- en expertisecentrum voor fysieke veiligheid en publieke gezondheid in Kennemerland! Ons handelen reflecteert wat wij als VRK(-ers) willen uitstralen; professioneel, collegiaal, klantgericht en betrouwbaar.

De Omgevingswet treedt begin 2022 in werking. Deze wet leidt tot een nieuwe manier van werken binnen de veiligheidsregio Kennemerland. Om de implementatie van de Omgevingswet in de organisatie goed te borgen, is een koers vastgesteld om begin 2022 de processen op orde te hebben die nodig zijn om gezondheid en veiligheid binnen besluit en uitvoering van omgevingsplannen te borgen. Ten behoeve van tijdige en optimale oplevering van de vereiste organisatie om hier invulling aan te geven zoeken we een Projectleider Omgevingswet VRK die ook werkt als beleidsadviseur.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jelle Buijtendijk

06-13024815

Solliciteren?

GGD Kennemerland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider Civiele Techniek

Gemeente Sliedrecht
 • Stand­plaats Sliedrecht
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsadviseur Geluid en MER taken

Gemeente Lelystad
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel Adviseur

Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd