• Den Haag
 • Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 36 - 40 uur
 • €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 202404-1562, Plaatsingsdatum: 22 april 2024

 • Je geeft invulling en leiding aan complexe statistische onderzoeksprojecten voor nationale en decentrale overheden.
 • Je berekent en publiceert landelijke en regionale trends over de ontwikkeling van vogels en andere fauna naar soorten, soortgroepen en leefgebieden.
 • Je baseert je op gegevens uit de meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), de Nationale Databank Flora en Fauna óf databronnen van andere organisaties zoals Rijkswaterstaat en onderzoeksinstituten.
 • Je coördineert de kwaliteitsborging van één of meerdere meetprogramma’s van het NEM, onderhoudt daartoe contacten met specialisten van de soortenorganisaties én neemt deel aan begeleidingscommissies.
 • Je ontwikkelt statistische methoden om de kwaliteit van de betreffende meetprogramma’s te verbeteren.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken in een hechte groep van 14 natuurcollega’s, van wie het merendeel een ecologische achtergrond heeft. Hierin heeft ieder zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, maar is er ook een sterke onderlinge afhankelijkheid.
De natuurstatistieken zijn onderdeel van het team Landbouw en Natuur. Het werkprogramma natuur wordt geheel extern gefinancierd, voornamelijk via jaarlijkse opdrachten van het ministerie van LNV.

De natuurstatistieken geven een beeld van de ontwikkelingen in de biodiversiteit in Nederland die relevant zijn voor (inter-)nationaal en Europees natuurbeleid. Daarnaast staat natuur volop in de belangstelling in het kader van actuele zaken als de stikstofproblematiek en de achteruitgang van insecten.
We publiceren onze resultaten o.a. via het Compendium voor de Leefomgeving (www.clo.nl) en Statline (opendata.cbs.nl/ statline). Ook verzorgen we CBS-nieuwsberichten en dragen we bij aan artikelen in vakbladen en (wetenschappelijke) tijdschriften.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het CBS is een innovatieve kennisorganisatie, die voortdurend nieuwe technologien en ontwikkelingen toepast om de kwaliteit van de gegevens en de onafhankelijke positie te blijven borgen.

In een samenleving waarin informatie explosief toeneemt, is het vrij kunnen beschikken over betrouwbare en integrale data cruciaal. Het CBS levert als ht statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Het CBS onderzoekt zo ongeveer alles wat voor onze samenleving van belang is. Of het nu gaat over economische groei en consumentenprijzen of criminaliteit of vrije tijd. Op basis van onze onafhankelijke en betrouwbare informatie worden belangrijke beleidsbeslissingen genomen in Den Haag en in Brussel. Provincies, gemeenten en bedrijven, maar ook individuele burgers hebben belang bij de uitkomsten van onze onderzoeken.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Centraal Bureau voor de Statistiek nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider consumentenprijzen

Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Methodoloog

Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Stand­plaats Heerlen
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Methodoloog economische statistieken

Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd