Onderzoeker / financial auditor / IT auditor

Algemene Rekenkamer

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €6.547
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Onderzoek / wetenschap
 • Vacaturenummer 22 A
 • Plaatsingsdatum 9 maart 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Risicogericht miljarden controleren en onderzoeken of ministeries de basis op orde hebben. Als onderzoeker / financial auditor / IT auditor bij de Algemene Rekenkamer in Den Haag draag je zo bij aan een betere overheid en zorg je dat belastinggelden op een verantwoordelijke manier besteed worden. Een baan vol uitdaging, vrijheid en afwisseling. En ben je een startend accountant? Ook dan ben je van harte welkom.

Wat ga je doen?
Als onderzoeker / financial auditor / IT auditor voer je controle­werkzaamheden uit bij uiteenlopende onderdelen van de Rijksoverheid. Zelfstandig en in teamverband beoordeel je of de financiële transacties van ministeries en overheidsorganisaties in overeen­stemming zijn met de uitgaven en ontvangsten van het Rijk zoals deze staan vermeld in de rijksbegroting en -verantwoording. Kortom: onderzoek met impact op het functioneren en presteren van het Rijk.

Je toetst of de uitgaven en ontvangsten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook ga je via bedrijfsvoeringsonderzoeken na of de ministeries zorgen voor een goed (financieel) beheer van de departementale organisatie en voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Daarnaast zet je je expertise op het vlak van financial audits in brede zin binnen de Algemene Rekenkamer in. Zo werk je samen met collega’s op andere expertisegebieden in onderzoeken, verbeter je het controleproces en draag je bij aan presentaties, discussies en workshops, die de doelstellingen van de Algemene Rekenkamer ondersteunen.

Bij de onderzoekswerkzaamheden die je verricht zet je je kennis en kunde op vakbekwame wijze in. Dat doe je aan de hand van vernieuwende ideeën, met oog voor kwaliteit en met betrokkenheid bij het openbaar bestuur. En met een antenne voor actuele ontwikkelingen en de politieke gevoeligheid van de materie.

Een glimp van je toekomstige werkweek
“Op maandagochtend heb ik een spoedbespreking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de verantwoording van de NOW-subsidie met een omvang van € 26 miljard. In de middag loop ik met collega’s naar de binnenstad van Den Haag voor een lunchdate. Op dinsdag sta ik in de dealingroom van het Agentschap Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën om het uitgifteproces van een staatsobligatie van € 6 miljard live te volgen. Werken bij de Algemene Rekenkamer biedt mij veel perspectief en uitdaging. Ik haal voldoening uit de maatschappelijke rol die ik mag vervullen.” Sjaahien Kalloe-Guman, onderzoeker / financial auditor.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team wordt aangestuurd door een onderzoeksdirecteur en bestaat uit dertig vaste onderzoekers (financial en IT-auditors) en vijf projectleiders. Je wordt door ons ‘on the job’ ingewerkt door middel van een mentor- en buddysysteem.

Wij beantwoorden binnen het verantwoordingsonderzoek twee centrale vragen:

 1. Is het geld in het verantwoordingsjaar volgens de regels geïnd en besteed?
 2. Zijn de zaken goed geregeld op de ministeries?

Wij onderzoeken de financiële en niet-financiële informatie en bedrijfsvoering van ministeries op basis van een risicogerichte controleaanpak. Bij ons werk maken we gebruik van de bevindingen van de interne auditor, de Auditdienst Rijk. De basis voor onze controlewerkzaamheden is de verzameling internationale standaarden voor accountants en rekenkamers, de ISSAIs.

Algemene Rekenkamer

Wij onderzoeken of de Rijksoverheid zinnig, zuinig en zorgvuldig omgaat met publiek geld. Het is onze wettelijke taak de inkomsten en uitgaven van het Rijk te controleren. Op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, rapporteren we aan het parlement wat onze bevindingen zijn. Op basis van ons oordeel kan het parlement dan besluiten of het kabinet groen licht krijgt. Daarnaast brengen we rapporten uit over onderzoeken naar beleid van ministers. Zo helpen we Kamerleden te bepalen of dat beleid werkt.

Wat vinden wij belangrijk?
Wij zijn een onderzoeksorganisatie. Innovaties, het toepassen van nieuwe auditmethodes en technieken, zoals data-analyse, en de communicatie daarover staan bij ons dan ook centraal. Hieraan geven we gestalte door onze eigen medewerkers te laten groeien in inhoud en functie, door op flexibele basis nieuwe kennis binnen te halen en talenten vroegtijdig aan ons te binden. Dit is verankerd in onze HR-strategie en onze meerjarige personeelsplanning.

Over de cultuur bij de Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer stimuleert een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers actief deel uitmaken van onze organisatie. En waar je jezelf kunt zijn en waar je je vrij voelt om je mening te uiten. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis een betere organisatie worden. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden.

Algemene Rekenkamer

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Miranda Pirkovski

06-11925133

Corné Ros

06-52810481

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker / specialist accountancy

Algemene Rekenkamer
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch accountant

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd